Konfirmerede 1737 - 1750


1737

Colind/Ebdrup

Ane Jensdatter Lyche

Ane Rasmusdatter Knap

Ane Nielsdatter Ips

Mette Rasmusdatter i Bugtrup

Morten ? søn Chresten

Jens Terchelsens søn Søren

Inger Larsdatter

 

1738

Peder Pedersøn Lyche

Jep Jensøn

Niels Sørensøn

Smiddens pige Kirsten

Hans Rasmussøn

Ane Larsdatter

Karen Sørensdatter

Mette Jensdatter

Ane Andersdatter

 

1739

Søren Thusøn af Bugtrup

Søren Thusøns ældste datter af Bugtrup

Søren Kroers datter Ane

Jens Schousøns pige

Peder Møllers datter Maren af Bugtrup

Mads Terchelsøns søn Lars

Iver Smids pige

Lars Hougaards datter

 

1740

Præstens dreng Niels

Degnens datter Ane Christenze

 

1741

Rasmus Rasmussens af Bugtrup

Jørgen Rasmusen – Smedens søn i Colind

Jacob Larsen – Berthe Jacobsdatter søn i Colind

Niels Sørensen – Søren Knudsens søn i Ebdrup

Kirsten Chrestensdatter

Maren Laursdatter – Lars Nielsens datter i Colind

Berthe Jensdatter – Jens Jensens datter i Colind

Karen Andersdatter – Anders Sloths datter i Colind

Maren Jørgensdatter i Bugtrup

Maren Jørgensdatter – Maren Espensdatters datter i Ebdrup

 

1742

Anders Jensen af Ebdrup

Søren Iversen af Ebdrup

Rasmus Hansen af Ebdrup

Anders Madsens af Ebdrup

Niels Nielsen af Colind

Inger Rasmu/font>

Cidzel Sørensdatter af Ebdrup

Anne Pedersdatter af Bugtrup

 

1744

Jens Hansen af Ebdrup

Anders Jensen af Bugtrup

Mette Larsdatter af Colind

Karen Nielsdatter af Colind

Anne Johansdatter i Colind

Berthe Jensdatter af Bugtrup

Maren Sørensdatter af Bugtrup

 

1746

Jens Jensen af Colind

Peder Nielsen af Colind

Søren Madsens af Ebdrup

Wilhelm Clausen af Bugtrup

Karen Sørensdatter af Ebdrup

Mette Pedersdatter af Ebdrup

Dorthe Sørensdatter af Bugtrup

Kirsten Sørensdatter af Colind

 

1747

Rasmus Rasmussen af Ebdrup

Morten Pedersen af Ebdrup

Laurs Nielsen af Colind

Rasmus Bousen af Colind

Jacob Hansen af Colind

Anne Rasmusdatter af Colind

Cidsel Laursdatter af Colind

Kirsten Sørensdatter Kroer af Colind

Karen Rasmusdatter

 

1749

Niels Laursen af Colind

Rasmus Christensen af Colind

Jacob Rasmussen af Colind

Søren Sørensen af Bugtrup

Søren Jensen af Bugtrup

Peder Pedersen af Ebdrup

Cidsel og Maren Jensen af Colind

Anne Tistrup af Colind

Karen Nielsdatter af Colind

Maren Rasmusdatter af Ebdrup

Hans Hiasens søster Karen af Ebdrup

Anne Madsdatter af Ebdrup

Maren Iversdatter af Ebdrup

Karen Pedersdatter Holst af Ebdrup

 

1750

Jørgen Broch af Colind

Peder Madsen af Ebdrup

Birthe Jensdatter af Ebdrup

Marie Kirstine af Colind

Maren Andersdatter af Colind

Else Nielsdatter tjenende præsten