Fødte 1751 - 1770


1751

Henrich Jørgensens barn – Jørgen

Rasmus Stubs barn i Colind – Anne

Hans Christensens barn i Ebdrup – Margrette

Jørgen Snedkers barn i Ebdrup - Christen

Niels Rasmusen barn i Ebdrup – Karen

Michel Nielsens barn i Colind – Mette Marie

Hr. Munchs barn – Anne Olericka

Jens Pedersens barn i Colind – Kirsten

Rasmus Christensens barn i Ebdrup – Iver

Peder Laursens barn i Colind – Maren

 

1752

Jørgen Smeds barn – Karen

Jeppe Jensens barn i Colind – Jens

Peder Maarups barn i Ebdrup – Cidsel

Niels Pedersens barn i Colind – Bodel

Byrge Muurmesters barn – Hans Christian

?? barn i Colind – Magrete

 

1753

Hr Munchs barn – Thomas

Michael Nielsens barn i Colind – Mette Marie

Rasmus Madsens barn i Ebdrup – Jørgen

Niels Jensens barn i Ebdrup – Mette

Søren Jensens barn i Ebdrup – Jens

Søren A? barn – Karen

Degnen S Svanes barn – Engel Malene

Rasmus Stubs barn i Colind – Niels

Christen Kroers barn i Colind – Søren

Hans Christensen i Ebdrup – Dorthe Marie

 

1754

Søren Andersens barn i Bugtrup – Jens

Peder Lauridsens barn i Bugtrup – Niels

Peder Maarups barn i Ebdrup – Jens

Jens Brochs barn – Anna

Søren Printzes barn – Kirsten

Jørgen Smeds barn – Inger

Anders Lausens barn i Colind – Anna Marie

Niels Pedersens barn i Colind – Søren

Jens Pedersens barn i Colind – Kiersten

 

1755

Rasmus Madsens barn i Ebdrup – Kirsten

Peder Skræders barn i Colind – Anne Marie

Christen Kroers barn – Mette

Anders Lauridsens barn i Ebdrup – Mette Catrine

Niels Smeds barn i Ebdrup – Søren

Præsten Søren Munchs barn – Morten

Søren Tusens barn – dødfødt

Jens Brochs barn – Michel

Søren Hansens barn i Ebdrup – Maren

Niels Bousens barn i Colind – Bered

 

1756

Rasmus Jørgensens barn – Knud

Degnens barn – Nelle Engell

Hans Hiasens barn i Ebdrup – Søren

Rasmus Jensens barn i Colind – Peder

Præsten Søren Munch barn – Knud

Byrge Muurmesters barn – Ingeborg

Søren Thusens barn – Maren

Peder Maarups barn – Anna

Anders Nøraggers barn – Kirsten

Chresten Kroers barn – Mette

Jep Jensens tvillinger – Søren og Peder

Niels Bousens barn – Maren

 

1757

Anders Bays barn - Niels

Degnens barn – Thomas

Anders Lauridsens barn af Ebdrup – Lauridtz

Hr. Munchs barn – Christopher Jerboe

Jens Brochs barn – Karen

Jørgen Smeds barn – Rasmus

 

1758

Anders Lauridsens barn i Colind – Else

Henrichs barn i Bugtrup – Ingeborg

 

1759

Johan Hartvigs barn – Magretha

Chresten Kroers barn – Mette

Anders Nøraggers barn – Kirsten

Anders Lauridsens barn – Mette Kirstine

Rasmus Schousens barn – Anna Maria

Jørgen Smeds barn – Maren

Hr. Munchs barn – Anna Marie

 

1760

Rasmus Schousens barn – Karen

Peder Lauridsens barn i Bugtrup – Maren

Chresten Kroers barn – Søren

Hr. Munchs barn - Ditlev Fischer

Jacob Lauridsens barn – Lauridz

Peder Chrestensens barn – Lauridz

 

1761

Anders Nøraggers barn – Mette

Niels Rasmusens barn – Elizabet

Hyrdens barn i Ebdrup – Anders

Søren Nielsens barn i Ebdrup – Anna

Jens Brochs barn i Colind- Michel

Jeppes barn – Søren

Degnens barn – Morten

Anders Buschs barn – Kiersten

Arnts barn – Jens

Hyrdens barn i Colind – Anna

Peder Maarups barn – Kirsten

 

1762

Peder Degns barn – Anna

Chresten Kroers barn – Jens

et uægte barn – Peder – udlagt barnefader Mads ladefoged

Rasmus Madsøns barn – Peder

Skoleholderens barn – Anna

Henrichs barn – Maren

Jacob Lauridsens barn – Bered

Niels Smeds barn – Søren

Rasmus Schousens barn – Jens

Søren Hansens barn – Rasmus

 

1763

Niels Lauridsens barn – Maren

Peder Rytters barn – Kirsten

Anders Bays barn – Karen

Peder Attrups barn – Rasmus

Skoleholderens barn - ?navn

Vilhelms barn – Anna Marie

Peder Maarups barn - ?navn

Arnts barn - ?navn

Peder Jensens barn i Ebdrup – Ann

 

1764

Niels Bousens barn – Karen

Søren Mortensens barn – Peder

Chresten Kroers barn Niels – Niels

Degnens barn – Jesper

Jens Brochs barn – Søren

Niels Lauridsens barn – Jens

Skoleholderens datter – døde straks

Søren Hansens datter i Ebdrup – Karen

Hyrdens barn i Colind – Maren

 

1765

Peder Attrups barn – Jens

Rasmus Jensens barn – Karen

Søren Rousens barn – Maren

Jachob Lausens barn i Colind – Karen

Peder Degns barn i Colind – Jens

Rasmus Boesens barn i Colind – Maren

Søren Tusens barn i Colind – Søren

Niels Rasmussens barn i Ebdrup – Rasmus

Peder Jensens barn i Ebdrup – Maren

Morgen Sørensens barn i Ebdrup – Søren

Chresten Kroers barn i Colind – Dorthe Marie

 

1766

Niels Boesens barn i Colind – Anne Magrethe

Peder Attrups barn i Ebdrup – Maren

Jacob Smeds barn i Colind – Rasmus

Anders Holsts barn i Ebdrup – Anna Maria

Rasmus Møllers barn i Colind – Berte

Niels Laursens barn i Colind – Kiersten

Søren Rovsens barn i Ebdrup – V?

Peder Degns barn i Colind – Rasmus

 

1767

Skoleholderens barn i Ebdrup – Hans

Hendrick Jørgensens barn i Ebdrup døbt – Søren

Peder Hansens barn i Colind – Else Marie

Peder Jensens barn i Ebdrup – Jens

Morten Sørensens barn i Ebdrup – Mads

Jens Holsts barn i Ebdrup – Mette

Smedens barn i Ebdrup – Anders

Chresten Kroers barn i Colind – Maren

Peder Attrups barn i Ebdrup – Niels

Rasmus Skovsens barn i Colind - Mette Marie

Olle Laursens barn i Ebdrup – Anne Marie

Søren Hansens barn i Ebdrup – Kiersten

Niels Holsts barn i Ebdrup – Peder

Jacob Smeds barn i Colind – Anne Marie

Søren Nielsens barn i Ebdrup – Maren

 

1768

Peder Skræders barn i Colind – Mette

Jens Andersøns barn i Colind – Anders

Jens Brorsens barn – Anne Marie

Jacob Laursens barn – Jens

Anders Holsts barn – Peder

Niels Bousens barn – Kiersten

Søren Rousens barn – Maren

Ann Mathiesdatters barn – Søren

Niels Smeds barn – Søren

 

1769

Peder Jensens barn i Ebdrup – Jens

Rasmus Møllers barn – Christian

Christen Skolemesters barn – Niels

Olle Lausøns barn – Sørren

Søren Jensøns barn – Chatrine

Søren Jensøns barn – Jens

Peder Coldings barn – Søren

Jacob Smeds barn – Søren

 

1770

Laurs Laustzens barn – Anne Chirstine

Peder Attrups barn – Rasmus

Peder Jensøns barn – Anders

Søren Lausøns barn – Anne

Niels Knaps barn – Anne

Jens Sørensøns barn – Jørgen

Rasmus Skousens barn – Maren

Jens Holsts barn – Maren

Rasmus Møllers barn – Christiana

Christen Skoleholders barn – Niels

Jacob Lausøns barn i Ebdrup – Laurs

Jens Andersøns barn – Maren

Niels Holst barn – Mette Marie

Niels Smeds barn i Ebdrup - Laus

Søren Hansens barn – Terchel