Døde 1751 - 1770


1751

Rasmus Jørgensen Smed i Colind

Mette Andersdatter i Ebdrup

Peder Maarups hjemmedøbte søn

Michel Nielsens datter Mette Marie i Colind

Jens Attrups lille Morten

Hyrdens datter Mette i Colind

 

1752

Jens Pedersens lille Kirsten

Søren Tusens dødfødte pige i Ebdrup

 

1753

Præstens datter Nille Marie

Anne Jeppesdatter i Colind

Rasmus Hiasens børn Rasmus og Maren

Rasmus Hiasens datter Karen

Præstens liden søn Thomas

Rasmus Madsens dødfødte tvillinger

 

1754

Peder Møller i Bugtrup

Smeden udi Ebdrup

Smedens Enke

Niels Forriders gode moder

Jens Brochs barn

Søren Hansens kone i Ebdrup

Jørgen Rasmusens fader i Ebdrup

Jens Schousen i Colind

Oluf Træl

Rasmus Madsens barn i Ebdrup

Søren Thusens barn i Ebdrup

Niels Forriders ?

Mads Andersen

 

1755

Lauridtz Hougaard i Ebdrup

Søren Christensen

Jens Pedersens gode moder i Bugtrup

Maren Christensdatter i Colind

Oluf Træl

Rasmus Madsens barn i Ebdrup

Søren Thusens bar i Ebdrup

Niels Forridders dreng Erik

Mads Andersen

 

1756

Peder Lauridsens barn i Bugtrup

Jens Sørensens barn i Bugtrup

Degnens datter i Colind

Jens Brochs kone i Colind

Peder Lauridsens datter i Bugtrup

Jørgen Smeds datter Karen

Jens Pedersens Karen i Colind

Jens Michelsens kone i Colind

Hans Christensdatter i Ebdrup

Niels Pedersen i Ebdrup

Byrge Muurmesters liden Ingeborg

Sr. Jesper Tygesen

Rasmus Jensen af Colind

Karen Stubbes datter Kirsten

 

1757

Peder Lauridsens mindste nyfødte barn

Mette Knap

Jens Brochs hustru

Peter Skræders liden datter

 

1758

Hyrden i Colind

Niels Bousens søn

Jørgens Smeds søn i Bugtrup

Rasmus Schousens tvillinger – dødfødt

 

1759

Johan Hartvigs datter

Johan Hartvigs barn

Jens Brochs barn

Peder Degns barn

Chresten Kroers barn

Jens Sørensens moder i Bugtrup

Rasmus Schousens barn

 

1760

ingen

 

1761

Chresten Poulsen i Bugtrup

Anna Jensdatter i Colind

Søren Kroer af Colind

 

1762

Peder Rau? hustru

Hyrdens barn i Ebdrup

Hr. Munchs moder

Anders Slot

Hyrdens barn

Skoleholderens barn

Niels Knap

 

1763

Peder Attrup

Jep Kok

Degnens barn

Anders Lauridsen

Vilhelms barn

 

1764

Degnens lille Jesper

Smedens hustru

Skoleholderens barn i Ebdrup

Bered Kroers

 

1765

Søren Rouses datter Maren

Peder Morrup i Ebdrup

 

1766

Degnen Peder Tibstrup i Colind

Maren Nielsdatter af Colind

Jep Jensen i Colind

Rasmus Madsens barn i Ebdrup

 

 

1767

Søren Boesens hustru i Colind

Søren Mortensens barn af Bugtrup

Peder Hansens liden datter

Niels Boesens datter i Colind

Søren Mortensens lille Søn i Colind

Jørgen Snedkers søn i Ebdrup

Kirsten Olles i Colind

Christen Kroers liden datter i Colind

 

1768

Oluf Lausens datter Ane Marie i Ebdrup

Hans Sørensen i Bugtrup

Else Marie Ba?datter et dødfødt barn

Søren Jensens kone

Jacob Kroers kone

Peder Attrups kone i Ebdrup

 

1769

Peder Jensøn

R. Møllers søn

Anne Forrider

Skoleholderens søn

Mads? Jensen søn i Bugtrup

Jens S? datter i Bugtrup

Olle Lausens barn af Ebdrup

 

1770

Peder Jensøns søn

Mette Bedersdatter i Ebdrup

Olles kone

Søren Andersen i Bugtrup

Søren Sørensen søn – otte dage

?meget utydelig

? Jensens søn i Ebdrup – Søren

Jens Pedersens søn

Rasmus Bousens lille Maren af Bugtrup

Jens Holsts barn

Jacob Lausens søn Laurs

Hr Munch 58 år og 6 måneder

Niels Holsts barn i Ebdrup

Hans Jørgensens barn i Ebdrup – dødfødt