Blandet 1710 -1719


1710
 

Introduceret

Begravet

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Introduceret

Begravet

Introduceret

Begravet

Begravet

Døbte

Introduceret

Begravet

Døbte

Trolovet

Døbte

 

Jens Oluffsøns hustru i Bugtrup, Mette Korups

Morten Christensøns kones søsterdatter – Johanne i Ebdrup

Lauritz Jensøns – Jens i Colind

Christen Mammons – Dorethe–Mari i Colind

Rasmus Jørgensøns søn Thomas i Ebdrup

Christen Hiørsøns lille Boel i Ebdrup

Lauritz Jensøns hustru Maren Christensdatter i Colind

Rasmus Hansøns søn Hans Rasmusøn i Bugtrup

Christen Mammons hustru i Colind

Lauritz Jensøns søn Jens Lauritzøn i Colind

Christen Thyeboes lille Peder i Ebdrup

Griffen Janis – Mette Sophie i Colind

Anne Jensdatter i Colind

Coporalens datter Mette Sophie i Collind

Jens Rasmusøns – Jens af Hammeløst

Jens Hvitved i Astrup og Maren Nielses i Colind

Peder Jensøns – Maren i Colind

 

1711
 

Copuleret

Døbte

Introduceret

Begravet

Døbte

Begravet

Døbte

Introduceret

Introduceret

Begravet

Døbte

Begravet

Introduceret

Døbte

Trolovet

Introduceret

Døbte

Introduceret

Introduceret

Begravet

Døbte

Trolovet

copuleret

Introduceret

Trolovet

 

Jens Hvitved i Astrup og Maren Andersdatter i Colind

Christen Hiarsøns – Hans i Ebdrup

Peder Jensøns hustru Mette Pedersdatter i Colind

Esben Sørensøn i Ebdrup

Lauritz Jensøns – Peder i Colind

Kirsten Bygs i Ebdrup

Jens Nielsøns – Peder i Ebdrup

Christen Hiarsøns kone i Ebdrup

Lauritz Jensøns kone, Maren Christensdatter i Colind

Hans Morup i Bugtrup

Søren Offersøns - Jens i Colind

Peder Brochs hustru i Bugtrup, Birgitte Matzdatter

Jens Nielsøns hustru i Ebdrup, Mette Tuesøn

Rasmus Brochs tvillinger i Colind – Thomas og Karen

Peder Jensøn i Bugtrup og Kirsten Rasmusdatter i Wedø

Søren Offersøns hustru i Colind

Hyrdens – Maren i Ebdrup

Rasmus Brochs hustru i Colind

Hyrdens hustru i Ebdrup

Anne Hansdatter i Colind

Søren Hansøns – Anne

Niels Knap og Mette Pedersdatter i Colind

Peder Jensøn og Kirsten Rasmusdatter i Bugtrup

Søren Hansøns hustru i Ebdrup

Maren Andersdatter og Matz Terckelsen i Ebdrup

 

1712
 

Begravet

Begravet

Døbte

Copuleret

Introduceret

Copuleret

Begravet

Døbte

Begravet

Trolovet

Introduceret

Begravet

Trolovet

Trolovet

Copuleret

Copuleret

Begravet

 

Søren Hansøns moder i Ebdrup, Dorethe Rasmusdatter

Peder Jensøns søn Rasmus pedersøn i Bugtrup

Peder Jensøns – Anne i Bugtrup

Niels Knap og Mette Pedersdatter i Colind

Peder Jensøns hustru i Bugtrup

Matz Terckelsøn i Ebdrup og Maren Andersdatter

Rasmus Andersøn i Colind

Oluf Pedersøns – Maren i Colind

En stackels Qvinde ved navn Dorethe Pedersdatter

Michel Nielsen og Anne Pedersdatter i Colind

Oluf Pedersøns hustru i Colind

Hans Terckelsøns hustru i Ebdrup, Anne Nielsdatter

Michel Jensøn og Anne Brochens i Colind

Hans Terckelsøn i Ebdrup og hans pige Anne

Hans Terckelsøn og Anne Christensdatter i Ebdrup

Michel Jensøn og Anne Pedersdatter i Colind

Niels Ibsøns hustru i Colind, Anne Matzdatter

 

1713
 

Døbte

Introduceret

Døbte

Begravet

Begravet

Introduceret

Døbte

Introduceret

Døbte

Introduceret

Døbte

Trolovet

Copuleret

Døbte

 

Lauritz Jensøns – Jens i colind

Lauritz Jensøns hustru i Colind, Maren Christensdatter

Jens Nielsøns – Mette i Ebdrup

Rasmus Møller hustru i Colind

Morten hansøns hustru, Maren Rasmusdatter i Colind

Jens Nielsøns hustru i Ebdrup

Niels Knaps – Anne i Colind

Mette Pedersdatter, Niels Knaps kone i Colind

Michel Brochs – Jens i Colind

Michel Brochs hustru i Colind, Anne Pedersdatter

Matz Terckelsøns – Rasmus i Ebdrup

Knud Sørensøn i Rostved og Anne Rasmusdatter i Bugtrup

Knud Sørensøn i Rostved og Anne Rasmusdatter i Bugtrup

Hans Terckelsøns – Terckel i Ebdrup

 

1714
 

Introduceret

Døbte

Begravet

Døbte

Introduceret

Introduceret

Døbte

Introduceret

Begravet

Begravet

Trolovet

Begravet

Copuleret

Trolovet

Døbte

 

Hans Terckelsøns hustru i Ebdrup

Christen Hiarsøns – Margrethe i Ebdrup

Christen Jensøns datter, Kirsten Christensdatter i Colind

Søren Jensøns – Hans i Colind

Christen Hiarsøns hustru i Ebdrup

Søren Jensøns hustru i Colind

Peder Møllers – Karen i Bugtrup

Anne Rasmusdatter i Bugtrup

Karen Andersdatter – Anders Rasmusøns datter i Ebdrup

Lauritz Jensøns søn Jens i Colind

Jacob Pedersøn og Mette Nielsdatter i Ebdrup

Søren Jensøns lille Hans i Colind

Jacobs Pedersøn i Ugelbølle og Mette Nielsdatter i Ebdrup

Rasmus Rasmusøn og Citzel Matzdatter i Ebdrup

Hyrden Jørgen Esbensøns – Rasmus i Ebdrup

 

1715
 

Copuleret

Introduceret

Døbte

Døbte

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Døbte

Introduceret

Trolovet

Døbte

Trolovet

Introduceret

Copuleret

Døbte

 

Rasmus Rasmusøn og Citzel Matzdatter i Ebdrup

Jørgen Esbensøns hustru i Ebdrup

Michel Brochs – Karen i Colind

Oluff Pedersøns – Karen i Colind

Peder Jensøns hustru i Colind, Mette Pedersdatter (dødfødt barn)

Michel Brochs hustru i Colind, Anne Pedersdatter

Oluff Pedersøns hustru i Colind, Anne Jensdatter

Peder Brochs – Karen i Bugtrup

Peder Brochs hustru i Bugtrup

Rasmus Mortensøn og Bodild Rasmusdatter i Colind

Lauritz Jensøns – Niels i Colind

Niels Jensøn og Birgitte Terckelsdatter i Ebdrup

Lauritz Jensøns hustru, Maren Christensdatter i Colind

Rasmus Mortensøn og Boel Rasmusdatter i Colind

Jens Nielsøns – Niels i Ebdrup

 

1716
 

Begravet

Døbte

Introduceret

Copuleret

Begravet

Trolovet

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Introduceret

Døbte

Fremstillet

Fremstillet

Døbte

Introduceret

Trolovet

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Copuleret

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Introduceret

 

Johan Adriansen i Colind – 68 år

Søren Pedersen – Maren i Bugtrup

Moderen af velærværdige Mag. Fridrich i Lyngbye

Niels Jensen og Birgitte Terchelsdatter i Ebdrup

Søren Nielsen Skrædder i Colind – 38 år 10 dage

Søren Sørensen Smid af Tistrup og Jacob Kræmer stifdatter

Peder Pedersen, soldat, i Colind – 29 år

Hans Terchelsens - Søren i Ebdrup

Christen Hiarsens – Dorothe i Ebdrup

Niels Knaps – Anna

Hans Terchelsens kone i Ebdrup

Peder Jensens – Peder i Colind

Christen Hiarsens – Dorothe i Ebdrup

Peder Jensens – Peder i Colind

Jens Olesens – Kiersten i Colind

Christen Hiarsens kone i Ebdrup

Niels Jørgensen af Ommestrup og Mette Nielsdatter i Ebdrup

Peder Jensens kone i Colind

Niels Knaps kone i Colind

Jens Olesens kone i Bugtrup

Niels Jørgensen af Ommestrup og Mette Nielsdatter i Ebdrup

Matz Terchelsens – Terchel

Peder Møllers – Anna i Bugtrup

Matz Terchelsøns liden søn, 11 uger

Rasmus Rasmusen – Madtz

Peder Møllers kone i Bugtrup

 

1717
 

Fremstillet

Skrifte

Introduceret

Begravet

Trolovet

Døbte

Trolovet

Døbte

Introduceret

Fremstillet

Begravet

Copuleret

Skrifte

Døbt

Begravet

Trolovet

Copuleret

Døbte

Begravet

Døbte

Begravet

Introduceret

Begravet

Begravet

 

Rasmus Rasmusen – Madtz i Ebdrup

Lisbeth Jochumsdatter – udlagde Ole Larsen i Ebdrup Hougaard

Rasmus Rasmusens kone

Michel Jensen Broch – 32

Jens Jensen af Drammelstrup og Kirsten Nielsdatter i Colind

Wilhelm Dolmans – Anna Dorthe

Rasmus Jensen og Michel Brochs Enke Anne Pedersdatter i Colind

Ole Saabyes – Mette Trine

Dalmans kone i Ebdrup

Ole Saabyes – Mette Trine

Sl. Michel Brochs lille datter i Colind

Jens Jensen af Drammelstrup og Kirsten Nielsdatter i Colind

Bodil Jensdatter – udlagde barnefader Lars Nielsen af Ebdrup

Lars Jacobsens – Hans

Lars Jacobsens liden søn Hans i Colind

Søren Pedersen af Korresøe og Anne Knudsdatter i Colind

Rasmus Jensen og Anne Pedersdatter i Colind

Bodil Jensdatters uægte – Lauritz i Ebdrup

Niels Knudsen af Ebdrup – 75 år

Henrich Schofs – Henrich – døde samme aften

Henrich Schofs lille Henrich

Lars Jacobsens kone i Colind

Henrichs Skræders Kone i Colind – 45 år

Ole Smids liden søn Peder i Colind – 9 år

 

1718
 

Begravet

Døbt

Introduceret

Begravet

Døbt

Trolovet

Introduceret

Trolovet

Døbt

Døbt

Introduceret

Begravet

Døbte

Døbte

Introduceret

Døbte

Begravet

Introduceret

Introduceret

Begravet

Copuleret

Copuleret

Copuleret

Fremstillet

Døbte

Begravet

 

Ole Smids liden datter Karen Olesdatter i Colind – 3 år

Sørens Pedersens – Maren i Ebdrup

Sørens Pedersens kone i Ebdrup

Ole Skrivers moder Birgita Olesdatter i Colind – 64 år

Lars Skræders - Søren i Colind

Lars Pedersen Atterup og Maria Knudsdatter i Ebdrup

Lars Skræders kone

Rasmus Nielsen og Maren Jensdatter i Ebdrup

Madtz Terchelsens – Søren i Ebdrup

Rasmus Jensøns – Cicel i Colind

Madtz Terchelsens kone i Ebdrup

Søren Tuesens – søn i Ebdrup

Jens Tuesen – Søren i Ebdrup

Niels Ibsens – Jepe i Colind

Rasmus Brochs kone i Colind

Rasmus Rasmusens – Anna i Ebdrup

Knud Jensøn af Ebdrup – 66 år

Niels Ibsens kone i Colind

Jens Tuesens kone af Ebdrup

Rasmus Rasmusens liden Anna

Rasmus Nielsen og Maren Jensdatter i Ebdrup

Søren Pedersen og Anna Knudsdatter i Colind

Lars Pedersens og Anna Maria Smidsdatter i Ebdrup

Morten Olesens Pebers – Ole i Colind

Christen Johans – Ingeborg i Ebdrup

Morten Olesens – Ole i Colind – 3 uger

 

1719
 

Begravet

Begravet

Introduceret

Introduceret

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Døbt

Døbte

Introduceret

Døbte

Døbte

Trolovet

Døbte

Døbte

Introduceret

Trolovet

Introduceret

Døbte

Døbte

Introduceret

Introduceret

Begravet

Introduceret

Døbte

Introduceret

Introduceret

Mette Pedersdatter i Colind – 43 år

Jens Tuesens – Mette 5 år

Morten Olesen Pebers kone i Colind

Christen Johans kone i Ebdrup

Inger Berthelsdatter, sl. Knud Jensøns – 59 år

Søren Olesen i Bugtrup – 84 år

Maren Madtzdatter i Colind

Mette Rasmusdatter Koorup af Brugtrup

Ole Saabyes tvillinger – Anna Tobiusen og Johan Cron

Rasmus Smids – Maren i Colind

Rasmus Smids kone i Colind

Lars Jacobsens – Karen i Colind

Hans Terchelsen – Christen

Søren Nielsen og Karen Andersdatter

Lauritz Pedersens – Inger

Rasmus Rasmusen – Hans

Lars Jacobsens kone i Colind

Mads Berentsen og Mette Jensdatter i Colind

Hans Terchelsens kone i Ebdrup

Rasmus Ebdrup – Anne i Ebdrup

Johan Svitrings – Gerts i Colind

Lars Pedersens kone i Ebdrup

Rasmus Rasmusen i Ebdrup

Johans lille søn Gerts

Rasmus Ebdrups kone i Ebdrup

Peder Møllers – Mette i Bugtrup

Peder Møllers kone i Bugtrup

Johan Svitrings kone i Colind