Blandet 1720 - 1730


1720
 

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Introduceret

Begravet

Skrifte

Døbt

Begravet

Begravet

Begravet

Introduceret

Døbte

Begravet

Introduceret

Copuleret

Copuleret

Trolovet

 

Peder Møllers liden datter Mette i Colind

Søren Pedersens – Berete i Ebdrup

Ingeborg Lauritzdatter i Ebdrup – 85 år

Niels Ibsens gudmoder i Colind

Søren Pedersens kone i Ebdrup

Anna Thomasdatter, Johan ? – 82 år

Søren Hellesøn – sin afhold fra Sacramentet

Niels Ibsens – Anne

Rasmus Jensøn i Colind – 85 år

Rasmus Knaps kone i Colind – 83 år

Anna Jensdatter i Slottet

Niels Ibsens kone

Sørens Dalmans – Peter Christian i Ebdrup

Cicel Rasmusdatter i Ebdrup – 62 år

Maria Dalman i Ebdrup

Rasmus Nielsen Skytte og Maren Michelsdatter i Colind

Søren Nielsen Boesen og Karen Lauritzdatter i Colind

Anders Jensøn og Bodil Madtzdatter i Colind

 

1721
 

Døbte

Begravet

Copuleret

Introduceret

Begravet

Døbte

Copuleret

Trolovet

Introduceret

Hjemmedøbt

Introduceret

Fremstillet

Døbte

Døbte

Introduceret

Fremstillet

Døbte

Copuleret

Introduceret

Introduceret

Trolovet

Begravet

Døbte

Fremstillet

Begravet

Begravet

Copuleret

Begravet

Døbte

Døbte

Trolovet

Trolovet

Introduceret

Introduceret

 

Peder Møllers – Peder i Bugtrup

Peder Møllers liden søn Peder i Bugtrup

Madtz Berentsen og Mette Jensdatter i Colind

Peder Møllers kone i Bugtrup

Lauridtz Pedersens barn i Ebdrup

Jens Olesens – Jepe

Anders Jensen og Bodil Madtzdatter i Colind

Søren Rasmusen og Anne Nielsdatter i Ebdrup

Lars Pedersens kone i Ebdrup

Ole Saabyes – Niels

Jens Olesens kone i Bugtrup

Ole Saabyes søn Niels

Madz Terchelsens – Anne

Søren Boesens – Niels

Madz Terchelsens kone i Ebdrup

Rasmus Nielsens – Caj i Colind

Christen Hiarsen – Bodel

Søren Rasmusen og Anne Nielsdatter i Ebdrup

Søren Boesens hustru i Colind

Rasmus Nielsens kone i Colind

Jens Jørgensen og Anne Pedersdatter

Knud Nielsen i Ebdrup

Jens Tuesens – Mette

Jens Tuesens – Mette

Mads Terchelsøns liden datter Anna i Ebdrup

Christen Johens liden datter Bodel i Ebdrup

Jens Jørgensen og Anna Pedersdatter i Colind

Margrete Snidkers i Ebdrup – 66 år

Lars Møllers – Jørgen

Marie Philipsdatters – Andreas i Colind

Iver Sørensen Smid og Anna Ibsdatter i Ebdrup

Lars Pedersen og Kirsten Christensdatter i Ebdrup

Lars Møllers kone i Ebdrup

Maria Philipsdatter i Colind

 

1722
 

Copuleret

Døbte

Trolovet

Hjemmedøbt

Copuleret

Fremstillet

Introduceret

Begravet

Døbte

Fremstillet

Introduceret

Døbte

Døbte

Fremstillet

Døbte

Døbte

Fremstillet

Døbte

Begravet

Begravet

Copuleret

Introduceret

Trolovet

Døbte

Introduceret

Begravet

Introduceret

Begravet

Copuleret

 

Lars Pedersen og Kirsen Christensdatter i Ebdrup

Peder Møllers – Maren i Colind

Rasmus Knap og hyrdekonen i Bugtrup

Anne Ingvars – Peder

Iver Sørensen Smid og Anne Ibsdatter i Ebdrup

Jens Jørgensens – Peder i Colind

Peder Møllers kone i Bugtrup

Jens Povelsens af Bugtrup

Søren Pedersens – Peder i Ebdrup

Søren Pedersen – Peder i Ebdrup

Anne Ingvars

Maren Danielsdatter uægte Karen i Colind – udlagt Christen Jensen

Lars Pedersens – Anna i Ebdrup

Lars Pedersens – Anna i Ebdrup

Anders Jensen – Madtz i Slottet

Anders Jensens - Karen

Anders Jensens - Karen

Søren Rasmusens – Niels

Anne Ibsdatter i Bugtrup

Anders Jensens liden datter Karen i Colind

Rasmus Knap og Anne Rasmusdatter i Colind

Søren Rasmusens kone i Ebdrup

Jens Lauritzens af Balsløw og Anne Sørensdatter i Colind

Mads Terchelsens – Lauritz i Ebdrup

Mads Terchelsens kone

Morten Pebers navnløse barn i Colind

Morten Pebers kone

Kirsten Kaarup i Colind – 71 år

Jens Lauritzens af Balsløw og Anne Sørensdatter i Colind

 

1723
 

sygebesøg

Død

Begravet

Fødte

Dåb confirmeret

Introduceret

Sygebesøg

Trolovet

Begravet

Copuleret

 

Gl. Maren Nielsdatter Nørgaard berettede på hendes sygeseng

Maren N. Nørgaard

Maren N. Nørgaard i Colind

Lauridtz Pedersens hustru i Ebdrup – Maren

Lauridtz Pedersens – Maren i Ebdrup

Lauridtz Pedersens kone i Ebdrup

Jens Nielsen Bousen berettede på hans sygeseng

Jens Sørensen og Anne Rasmusdatter i Ebdrup

Jens Nielsen Bousen i Colind – 34 år

Jens Sørensen og Anne Rasmusdatter i Ebdrup

 

1724
 

Døbte

Fremstillet

Døbte

Introduceret

Fremstillet

Døbte

Introduceret

Introduceret

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Introduceret

Døbte

Fremstillet

Døbte

Introduceret

Døbte

Introduceret

Fødte

Begravet

Døbte

Introduceret

Døbte

Døbte

 

Jens Tuesens – Anders

Jens Tuesens – Anders

Hans Terchilsens – Rasmus

Jens Tusens hustru

Hans Terchilsens – Rasmus

Anders Jensens – Karen i Colind

Hans Terchilsen hustru i Ebdrup

Anders Jensens hustru i Colind

Anders Hellis – 50 år

Rasmus Pedersens Inger i Ebdrup

En gl. stodermand i Ebdrup – navn ubekendt

En gl. stoderqvinde i Ebdrup – Inger Pedersdatter

Rasmus Pedersens hustru i Ebdrup

Madz Andersens – Anders

Madz Andersens – Anders i Ebdrup

Jens Oluvsens – Mette i Bugtrup

Madz Andersens hustru i Ebdrup

Lauridtz Nielsens – Maren i Colind

Jens Oluvsens hustru i Bugtrup

Rasmus Jørgenses Smeds hustru Anne Jacobsdatter i Colind – Jørgen

Lars Mogensens i Ebdrup

Inger Hansdatter – Chresten i Ebdrup – udlagt Søren Chrestensen

Jens Sørensens hustru i Bugtrup

Søren Dalmans – Hinrich i Ebdrup

Hyrden Jørgen Jørgensens – Anne Marie i Ebdrup

 

1725
 

Introduceret

Døbte

Begravet

Introduceret

Begravet

Døbte

Begravet

Introduceret

Introduceret

Fremstillet

Døbte

Fremstillet

Trolovet

Introduceret

Introduceret

Begravet

Introduceret

Introduceret

Begravet

Døbte

Introduceret

Skrifte

Begravet

Introduceret

Begravet

Begravet

Copuleret

Fødte

Introduceret

Hjemmedøbt

Hjemmedøbt

Døbte

Introduceret

Fremstillet

Hjemmedøbte

Introduceret

Introduceret

 

Rasmus Jørgensen Smeds hustru Anne Jacobsdatter i Colind

Søren Bousens – Søren

Søren Dalmans søn i Ebdrup

Søren Dalmans hustru i Ebdrup

Lars Pedersens dødfødte pige i Ebdrup

Niels Pedersens – Maren i Colind

Søren Knudsens dødfødte dreng i Ebdrup

Hyrdens kone i Ebdrup

Søren Bousens kone i Colind

Niels Pedersens Maren i Colilnd

Peder Møllers – Anne i Bugtrup

Peder Møllers – Anne i Bugtrup

Niels Nielsen af Colind og Maren Pedersdatter i Ebdrup

Laurs Pedersens hustru af Ebdrup

Niels Knapps hustru i Colind

Christen Jensen – 79 år gl. i Colind

Niels Pedersens hustru i Colind

Søren Knudsens hustru i Ebdrup

Søren Dalmands søn Peter i Ebdrup – 5 år

Niels Nielsøns i Egens – Anne i Colind

Peder Møllers hustru i Bugtrup

Hyrdeholder Rasmus Jensen og Anne Rasmusdatter i Bugtrup 

Ifver Smeds i Ebdrup mindste datter Anne – 2 år, 10 dage

Niels Nielsøns hustru - Maren Philipsdatter i Ebdrup

Inger Jonsdatter slegfredssøn – Christen Sørensøn - ½ år i Ebdrup

Peder Jensen i Colind – 67 år

Niels Nielsens og Maren Pedersdatter i Colind

Lauridtz Molboes hustru i Ebdrup – Jens

Lauridtz Molboes hustru i Ebdrup

Madtz Therchilsens – Anne død straks derefter

Jens Sørensens – Berete i Bugtrup

Peder Rasmusen Rousings – Ell i Ebdrup

Madtz Therchilsens kone i Ebdrup

Jens Sørensens – Berete i Bugtrup

Anders Leths i Ebdrup – Chresten

Jens Sørensens hustru i Bugtrup

Anders Jensen Leths hustru i Ebdrup

 

1726
 

Begravet

Hjemmedøbt

Begravet

Begravet

Fremstillet

Hjemmedøbt

Introduceret

Introduceret

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Introduceret

Introduceret

Trolovet

Døbte

Introduceret

Hjemmedøbt

Begravet

Døbte

Hjemmedøbt

Begravet

Introduceret

Copuleret

Introduceret

Trolovet

Introduceret

Begravet

Copuleret

 

Karen Kirchemands i Ebdrup

Søren Knudsens – Sidzel i Ebdrup

Niels Sørensen i Colind – 74 år

Hyrden i Ebdrup

Søren Knudsens – Sidzel i Ebdrup

Ivar Smeds – Søren i Ebdrup

Søren Rasmus Knudsens hustru i Ebdrup

Smedens hustru i Ebdrup

Rasmus Jørgensens Meds – Karen i Colind

Lauridtz Nielsens – Kirsten i Colind

Maren Phillips mindste pige Ane i Colind

Søren Kroers mindste dregn Nielsen 2 1/8 år

Snedcherens hustru i Colind

Lauridtz Nielsens hustru

Anne Rasmusdatter og Søren Rasmusen af Stabrand

Niels Basballes – Kiersten i Colind

Niels Basballes hustru

Madtz Terchilsens i Ebdrup – Terchil

Madtz Terchilsens – Terchild i Ebdrup

Niels Nielsens Bousens – Karen i Colid

Rasmus Rasmusens – Rasmus

Rasmus Rasmusens – Rasmus i Ebdrup

Madtz Terchilsens hustru i Ebdrup

Søren Rasmusen af Stabrand og Anne Rasmusdatter i Colind

Niels Nielsens Bousens hustru i Colind

Niels Pedersen og Maren Sørensdatter i Colind

Rasmus Rasmusens hustru i Ebdrup

Karen Bentsdatters i Colind

Niels Pedersen og Maren Sørensdatter i Colind

 

1727
 

Begravet

Hjemmedøbt

Trolovet

Fremstillet

Begravet

Introduceret

Introduceret

Hjemmedøbt

Fremstillet

Hjemmedøbt

Copuleret

Begravet

Begravet

Begravet

Introduceret

Introduceret

Trolovet

Trolovet

Døbte

Copuleret

Begravet

Døbte

Begravet

Introduceret

Døbte

Døbte

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Hjemmedøbte

Hjemmedøbt

Hjemmedøbte

Introduceret

Copuleret

Fremstillet

Introduceret

Døbte

Trolovet

Introduceret

Hjemmedøbt

 

Lauridtz Attrups – dødfødte pige i Ebdrup

Jens Nielsøns – Karen i Ebdrup

Søren Nielsen Røgel og Agnete Helene Diderichsdatter Becher

Jens Nielsens – Karen i Ebdrup

Mette Lauridtzdatter i Colind

Lauridtz Hougaards kone i Ebdrup

Jens Nielsen Tuesens hustru i Ebdrup

Madtz Andersens – Søren i Ebdrup

Madtz Andersens – Søren i Ebdrup

Christen Rasmusens – Søren i Ebdrup

Søren Nielsen Røgel og Agnete Helene Becher af Storgaard i Albøge Kirke

Rasmus Jørgensens hustru Maren Pedersdatter i Ebdrup – 62 år

Rasmus Jørgensens Smeds – Karen – 1 år, 13 dage i Colind

Laurs Nielsens mindste pige – Kirsten i Colind

Madtz Andersens hustru i Ebdrup

Chresten Hiarsens hustru i Ebdrup

Jens Rasmusen Vester af Peerstrup og Berethe Jensdatter af Colind

Claus Vilhelm Dalmand af Groule og Maren Sørensdatter af Bugtrup

Jens Sørensens – Anders af Bugtrup

Jens Rasmussen Vester af Peerstrup og Bergite Jensdatter i Colind

Kiersten Andersdatter, Anders Jensens moder i Colind – 79 år

Søren Kroers – Chresten i Colind

Maren Efters i Colind – 77 år

Jens Sørensens hustru i Bugtrup

Hyrdens Laurs Molboes – Berete i Colind

Jens Vesters – Maren i Colind

Hyrden Laurs Molboes hustru i Colind

Sørens Kroers hustru i Colind

Jens Vesters kone Berete Jensdatter i Colind

Rasmus Persens – Mette i Ebdrup

Anders Jensens – Jens

Niels Pedersens – Mette i Colind

Rasmus Persens hustru i Ebdrup

Claus Vilhelm Dalman og Maren Sørensdatter i Colind

Niels Pedersens – Mette i Colind

Anders Jensens hustru i Colind

Peder Møllers – Mette i Colind

Rasmus Jørgensen i Ebdrup og Anne Hansdatter af Attrup

Niels Pedersens hustru Karen Jensdatter i Colind

Lauridtz Nielsen – Mette i Colind

 

1728
 

Fremstillet

Introduceret

Trolovet

Begravet

Introduceret

Hjemmedøbt

Begravet

Begravet

Trolovet

Introduceret

Copuleret

Begravet

Begravet

Døbte

Fødte

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Hjemmedøbt

Begravet

Begravet

Copuleret

Introduceret

Introduceret

Trolovet

Copuleret

Introduceret

Døbte

Begravet

Introduceret

Begravet

 

Lauridtz Nielsens – Mette i Colind

Peder Møllers hustru Mette i Colind

Hans Rasmusen og Karen Rasmusdatter i Ebdrup

Rasmus Jørgensens datter Maren Rasmusdatter i Ebdrup – 25 år

Lauridtz Nielsens hustru i Colind

Søren Bousens – Rasmus

Maren Phillipsdatters - Philip i Colind

Peder Møllers pigebarn i Colind

Rasmus Christensen og Maren Jensdatter i Ebdrup

Søren Bousens hustru

Hans Rasmusen og Karen Rasmusdatter i Ebdrup

Oluv Pedersen i colind – 59 år

Niels Pedersens hustru, Karen Jensdatter i Colind – 26 år, 3måneder

Peder Rousing – Jens i Ebdrup

Hans Rasmusens hustru i Ebdrup en søn

Hans Rasmusens hustru i Ebdrup

Hans Rasmusens – Rasmus i Ebdrup

Marie Phillips dreng Niels i Colind

Lauridtz Hougaards dødfødte pige i Ebdrup

Søren Olesens – Anders i Colind

MadtzTerchilsen – Mette

Hans Rasmusens – Rasmus i Ebdrup

Madtz Terchildsens – Mette i Ebdrup

Rasmus Jørgensen og Anne Hansdatter i Ebdrup

Sørens O. Skrivers hustru i Colind

Laurs Attrups hustru i Ebdrup

Peder Rasmus Rousing og Mette Andersdatter i Ebdrup

Rasmus Christensen og Maren Jensdatter i Ebdrup

Madtz Terchilsens hustru i Ebdrup

Ifvar Smeds – Maren i Ebdrup

Ifvar Smeds – Maren i Ebdrup

Ifvar Smeds hustru i Ebdrup

Ell Hansdatter af Bugtrup – 74 år

 

1729
 

Trolovet

Begravet

Begravet

Døbte

Introduceret

Døbte

Døbte

Hjemmedøbt

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Hjemmedøbt

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Trolovet

Copuleret

Hjemmedøbt

Copuleret

Introduceret

Døbte

Fremstillet

Døbte

Trolovet

Hjemmedøbt

Introduceret

Døbte

Introduceret

Hjemmedøbte

Begravet

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Trolovet

Skrifte

Skrifte

Copuleret

Skrifte

Døbte

Copuleret

Copuleret

Begravet

 

Thomas Oluvssøn og Maren Rasmusdatter i Colind

Lauridtz Jacobsens kones moder i Colind

Anders Leths kone i Ebdrup – 32 år

Peder Møllers – Rasmus i Bugtrup

Peder Møllers hustru i Bugtrup

Peder Hyrdes - Anne i Colind

Niels Prestensen Soldats – Chresten i Colind

Jans Jacobsens – Jacob Colind

Berete Pebers og Peder Hyrdes mindste pige i Colind

Laurs Jacobsen i Colind – 49 år, 8 måneder og 14 dage

Niels Basballes – Niels i Colind

Søren Bousens dreng – Jens i Colind

Søren Rasmussen – Karen i Ebdrup

Niels Soldats hustru i Colind

Niels Basballes kone i Colind

Jans Jacobsens hustru i Colind

Morten Olesens Peber og Else Sørensdatter i Colind

Peder Rasmusen Rousing og Mette Andersdatter i Ebdrup

Rasmus Jørgensøns Smeds – Inger i Colind

Thomas Sørensen og Maren Rasmusdatter i Colind

Søren Rasmusens hustru i Ebdrup

Soldat Peder Holts – Mette i Ebdrup

Smedens Rasmus Jørgensens – Inger i Colind

Niels Efters – Anne Marie i Colind

Jens Jepsen af Kieldstrup og Kirsten Rasmusdatter i Colind

Jens Sørensens – Rasmus i Bugtrup

Smeden Rasmus Jørgensens hustru i Colind

Søren Kroers – Kiersten i Colind

Soldat Peder Holsts kone i Ebdrup

Madtz Terchilsens – Anders i Ebdrup

Madtz Terchilsens Anders i Ebdrup

Søren Kroers hustru i Colind

Jens Sørensøns hustru i Colind

Madtz Terchildsens hustru i Ebdrup

Christen Rasmussen og Maren Nielsdatter af Peerstrup i Colind

Morten Peber i Colind – letfærdighed med Kiersten, Ras Efters trolovede

Kiersten Hansdatter, Ras. Efters – letfærdighed med Morten Peber

Morten Oluvsen Peber og Else Sørensdatter i Colind

Mallene Andersdatter – afholdt sig fra Sacramentet

Iver Smeds – Anders i Ebdrup

Jens Jepsen og Kirsten Rasmusdatter i Colind

Rasmus Pedersen Efters og Kiersten Hansdatter i Colind

Hans Terchildsens hustru Anne Christensdatter i Ebdrup – 48 år

 

1730
 

Introduceret

Trolovet

Hjemmedøbt

Døbte

Døbte

Introduceret

Introduceret

Hjemmedøbt

Begravet

Introduceret

Introduceret

Fremstillet

Copuleret

Copuleret

Introduceret

Døbte

Skrifte

Hjemmedøbt

Fremstillet

Begravet

Fremstillet

Begravet

Introduceret

Hjemmedøbt

Døbte

Introduceret

Begravet

Fremstillet

Døbte

Begravet

Hjemmedøbt

Introduceret

Introduceret

Begravet

Begravet

Introduceret

Fremstillet

Begravet

 

Ifvar Smeds hustru Anne Ibsdatter i Ebdrup

Hans Terchildsens og Anne Rasmusdatter i Ebddrup

Mads Hellesens – Peder i Ebdrup

Thomas Olesens – Anders i Colind

Jens Jepsens – Jens i Colind

Lauridtz Pedersen hustru Anne Marie i Ebdrup

Thomas Olesens hustru Maren Rasmusdatter i Colind

Niels Pedersens – Peder i Colind

Niels Efters i Colind – 39 år

Mads Hellesens hustru i Ebdrup

Jens Jepsens hustru i Colind

Niels Pedersens – Peder i Colind

Chresten Rytter og Maren Nielsdatter i Colind

Jans Terchilsen og Anne Rasmusdatter i Ebdrup

Niels Pedersens hustru i Colind

Rasmus Hiasen – Rasmus i Ebdrup

An Else – letferdighed med Christen Lauridtzsen i Colind

Morten Pebers – Berete i Colind

Rasmus Hiasens – Rasmus

Chresten Hiosens hustru Karen Rasmusdatter i Ebdrup – 49 år

Morten Pebers – Berete i Colind

Peder Møllers – Rasmus i Colind – 1½ år

Morten Pebers hustru Else Sørensdatter i Colind

Jens Jensens – Jens i Colind

Søren Bousens – Kiersten i Colind

Rasmus Hiarsens Maren Jensdatter i Ebdrup

Morten Pebers barn i Colind

Jens Jensens – Jens i Colind

Anders Leths – Søren i Ebdrup

Thomas Hjulmands barn i Colind

Philip Bertel Carl Becher – Elisabeth Margrethe

Sørens Bousens hustru i Colind

Jens Jensens hustru i Colind

Jens Jepsens barn i Colind

Peder Attrup i Ebdrup – 66 år

Philip Bertel Carl Bechers hustru i Ebdrup

Philip Bertel Carl Bechers – Elisabeth Margrethe

Jens Sørensens barn i Bugtrup