Blandet 1700 - 1709


1700
 

Introduceret

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Introduceret

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Copuleret

Begravet

Begravet

Begravet

Introduceret

Introduceret

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Introduceret

Introduceret

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Trolovet

Døbte

Introduceret

Døbte

Døbte

Introduceret

Copulereet

Introduceret

Skrifte

Begravet 

 

Hans Jensøns kone i Ebdrup

Jens Rasmusøns – Anne i Colind

Hans Matzøn i Ebdrup

Peder Attrups – Terckel i Ebdrup

Niels Degns – Jost

Jens Rasmusøns kone i Colind – Sidtzel Ibsdatter

En stakkels mand ved navn Niels

Rasmus Nielsøns – Boel i Ebdrup

Rasmus Rasmusøn søn Rasmus i Ebdrup

Peder Sørensøn i Bugtrup

Søren Hansøn i Stabrand og Johanne Pedersdatter i Colind

Maren Pedersdatters – Mette Jensdatter i Colind

Hans Matzøns lille Johanne i Ebdrup

Lauritz Snichers søn Anders i Ebdrup

Peder Attrups kone – Anne Terchelsdatter

Rasmus Nielsøns kone – Anne Pedersdatter

Rasmus Jørgensøns børn – Rasmus og Jørgen

Michel Hansøns – Anne i Ebdrup

Oluf Smids barn i Colind

Peder Attrups lille Terchel i Ebdrup

Maren Nielses barn

Peder Hiørsøns Stiffdatter i Colind

Rasmus Jørgensøns hustru i Ebdrup

Michel Hansøns hustru i Ebdrup

Rasmus Hiørsøn i Ebdrup

Anne Nielsdatter i Colind

Hans Morups – Rasmus i Bugtrup

Søren Oluffsøns datter i Buchtrup – Dorethe

Morten Christensøn og Dorothe Hansdatter i Ebdrup

Peder Terchelsøn – Jens i Ebdrup

Hans Morups hustru i Bugtrup

Knud Jensøns – Maren i Ebdrup Hougaard

Rasmus Brochs – Anders i Colind

Peder Terchelsøns hustru i Ebdrup

Morten Christensøn og Dorethe Hansdatter i Ebdrup

Inger Bertelsdatter – Knud Jensøns hustru i Ebdrup

Maren Fladstrup og hendes datter – entholdt sig fra sacramentet

Niels Andersøns lille Anders Nielsøn i Colind 

 

 1701
 

Begravet

Trolovet

Døbte

Begravet

Begravet

Introduceret

Døbte

Begravet

Introduceret

Begravet

Døbte

Copuleret

Begravet

Introducereet

Døbte

Døbte

Skrifte

Døbte

Begravet

Introduceret

Skrifte

Døbte

Introduceret

Trolovet

Introduceret

Introduceret

Døbte

 

Niels Christensøn i Colind

Oluff Sørensøn i Colind og Anne Andersdatter

Oluff Pedersøns – Jens

Matz Pedersøn i Colind

Niels Degns lille Jost i Colind

Oluff Pedersøns hustru i Colind

Peder Hiørsøns – Jens i Colind

Anne Pedersdatters – Peder Sørensøn i Colind

Peder Hiørsøn kone i Colind

Morten Christensøns stiffsøn Hans Pedersøn i Ebdrup

Peder Jensøns – Rasmus i Colind

Oluff Sørensøn og Anne Andersdatter i Colind

Rasmus Lauritzøn i Ebdrup

Peder Jensøns hustru i Colind.

Peder Attrups – Anne i Ebdrup

Kield Rytters – Iffeir i Ebdrup

Karen Pedersdatter – udlagde barnefader Rasmus Nielsøn i Colind

Karen Pedersdatter – Søren – udlagte barnefader Rasmus Nielsøn

Peder Attrups - Anne i Ebdrup

Peder Attrups hustru Mette Terchelsdatter i Ebdrup

Rasmus Nielsøn i Colind – udlagt barnefader til Karen Pedersdatters barn

Hans Hansøns – Maren i Ebdrup

Kield Rytters Kone i Ebdrup

Rasmus Soldatte i Colind og Maren Jensdatter

Jens Povelsøns hustru i Ebdrup

Hans Hansøns hustru i Ebdrup

Oluff Sørups – Søren

 

1702
 

Introduceret

Trolovet

Trolovet

Begravet

Copuleret

Døbte

Hjemmedøbt

Begravet

Dåb confirmeret

Introduceret

Døbte

Døbte

Døbte

Copuleret

Introduceret

Døbte

Hjemmedøbte

Døbte

Dåb confirmeret

Introduceret

Introduceret

Dåb confirmeret

Begravet

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Hjemmedøbte

Begravet

Dåb confirmeret

Begravet

Introduceret

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Begravet

Copuleret

Introduceret

Introduceret

 

Oluf Skrifiers hustru i Colind

Niels Ibsøn og Anne Matzdatter i Colind

Lauritz Hansøn i Morup og Anne Pedersdatter i Bugtrup

Rasmus Jørgensøn lille Rasmus i Ebdrup

Rasmus Rasmusøn og Marie Jensdatter i Colind

Niels Knudzøn – Anne i Ebdrup

Jens Rasmusøns – Birgitte i Colind

Peder Jensøns Søn – Jens Peders i Colind

Jens Rasmusøns – Birgitte i Colind

Sidtzen Rasmusdatter – Niels Knudzøns kone i Ebdrup

Rasmus Brocks – Mette i Colind

Anders Rasmusøn – Maren i Ebdrup

Hans Morups – Maren i Bugtrup

Lauritz Hansøn i Morup og Anne Pedersdatter i Bugtrup

Rasmus Andersøns hustru – Anne Pedersdatter i Colind

Anders Smids – Peder i Ebddrup

Søren Jensøns – Else i Colind

Christen Jensøns – Kirsten i Colind

Anders Smids – Peder i Ebdrup

Anders Rasmusøns hustru i Ebdrup

Hans Morups hustru i Colind

Søren Jensøns – Else i Colind

Anders Smids Søn i Ebdrup – Peder

Birgitte Boes her i Colind

Anders Smids kone i Ebdrup

Søren Jensøns hustru i Colind

Niels Degns tvillinger – Birgitte og Karen

Niels Degns – Karen

Niels Degns – Birgitte

Jørgen Dam i Bugtrup

Niels Degns hustru

Rasmus Hansøns lille barn som blev dødfødt

Jørgen Bentzøns – Rasmus i Ebdrup

Lauritz Hvitveds – Hans i Ebdrup

Rasmus Rasmusøns Soldats - Maren

Jens Povelsøns barn dødfødt

Niels Ibsøn og Anne Matzdatter i Colind

Jørgen Bentzøns hustru i Ebdrup

Rasmus Hansøns hustru i Bugtrup – Karen Pedersdatter

 

1703
 

Introduceret

Døbte

Introduceret

Døbte

Introduceret

Hjemmedøbt

Døbte

Døbte

Dåb confirmeret

Begravet

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Trolovet

Introduceret

Hjemmedøbt

Trolovet

Begravet

Dåb confirmeret

Døbte

Begravet

Skrifte

Begravet

Introduceret

Døbte

Hjemmedøbt

Dåb confirmeret

Copuleret

Trolovet

Døbte

Døbte

Døbte

 

Rasmus Rasmusøns hustru i Colind – Maren Jensdatter

Christen Hiørsøns – Mette i Ebdrup

Lauritz Hvitveds hustru i Ebdrup

Rasmus Jørgensøns – Maren i Ebdrup

Jens Povelsøns hustru.

Oluff Smids – Karen

Rasmus Nielsøns – Jens

Christen Degns – Rasmus

Oluff Smids – Karen

Maren Pedersdatter i Colind

Christen Hiørsøns kone i Ebdrup

Oluff Pedersøns hustru i Colind

Rasmus Jørgensøns hustru i Ebdrup

Ramus Nielsøns hustru i Colind

Christen Degns hustru i Colind

Oluffs Jensøns pige i Ebdrup, Anne

Fru Anne Dorethe Lutzow i Ebdrup

Inter Mauritzdatter i Colind

Lauritz Ramusøn i Ebdrup

Christen Sørensøn i Colind

Rasmus Nielsøns – Peder i Ebdrup

Peder Jensøn og Maren Jensdatter i Colind

Rasmus Nielsøns hustru i Ebdrup

Peder Attrups – Jens i Ebdrup

Jens Nielsøn og Rasmus Nielsøns datter Mette i Ebdrup

Jens Povelsøns lille Lauritz i Ebdrup

Peder Attrups – Jens

Niels Jensøns – Peder i Ebdrup

Niels Pedersøn Hyrde i Colind

Sitzel Jensdatter – udlagde til barnefader Christen Thybo

Peder Hiørsøns søn Jens Pedersøn i Colind

Niels Ibsøns hustru i Colind

Peder Hiørsøns – Hans i Colind

Peder Jensøns – Jens i Colind

Peder Jensøns – Jens i Colind

Peder Jensøn og Maren Jensdatter i Colind

Christen Rasmusøn i Århus og Dorethe Jensdatter i Colind

Jens Rasmusøns – Maren i Colind

Christen Thyboes – Niels

Christen Hiørsøns – Mette

 

1704
 

Døbte

Begravet

Introduceret

Trolovet

Begravet

Introduceret

Introduceret

Døbte

Introduceret

Døbte

Trolovet

Døbte

Introduceret

Copuleret

Introduceret

Copuleret

Copuleret

Begravet

Begravet

Begravet

Introduceret

Begravet

Begravet

Begravet

Introduceret

Trolovet

Døbte

 

Niels Degns – Hilleborg

Kirsten Michelsdatters søn – Rasmus i Colind

Peder Jensøns hustru i Colind

Christen Nielsøn Thyboe og Sitzel Pedersdatter i Ebdrup

Niels Ibsøns lille Peder i Colind

Christen Hiørsøns kone i Ebdrup

Jens Rasmusøns hustru i Colind

Jens Christensøns – Anne i Ebdrup

Niels Degns hustru Maren Gudtzdatter efter hendes tiende barn

Hans Morups – Matz i Colind

Rasmus Sørensøn og Kirsten Pedersdatter

Jens Nielsøns – Kirsten i Ebdrup

Jens Christensøns hustru Karen Pedersdatter

Christen Rasmusøn af Århus og Dorethe Jensdatter i Colind

Hans Morups hustru i Bugtrup

Christen Nielsøn Thyeboe og Sitzel Pedersdatter i Ebdrup

Rasmus Sørensøn og Kirsten Pedersdatter i Colind

Christen Hiørsøns lille Mette i Ebdrup

Oluff Smids datter Karen i Colind

Jens Rasmusøns datter Maren i Colind

Jens Nielsøns hustru i Ebdrup

Jens Nielsøns datter Kirsten Jensdatter i Ebdrup

Rasmus Bugtrup i Colind

Jørgen Rasmusøns lille datter i Ebdrup dødfødt

Jørgen Rasmusøns hustru i Ebdrup

Anne Rasmusdatter i Colind og Peder Rasmusøn i Morup

Søren Jensøns – Niels i Colind

 

1705
 

Introduceret

Døbte

Døbte

Introduceret

Døbte

Begravet

Introduceret

Trolovet

Døbte

Trolovet

Døbte

Copuleret

Introduceret

Døbte

Begravet

Introduceret

Døbte

Introduceret

Døbte

Copuleret

Introduceret

Døbte

Begravet

Døbte

Introduceret

Døbte

Introduceret

Introduceret

Begravet

Begravet

Trolovet

Døbte

Introduceret

Døbte

Skrifte

Introduceret

Copuleret

Copuleret

Begravet

 

Søren Jensøns hustru i Colind

Peder Jensøns Muurmands – Johanne

Rasmus Jørgensøns – Thomas i Ebdrup

Peder Jensøns Muurmands hustru i Colind

Niels Ibsøns – Birgitte i Colind

Dorethe Nielsdatter i Colind

Rasmus Jørgensøns hustru i Ebdrup Maren Pedersdatter

Peder Rasmusøns i Koed og Mette Sørensdatter i Bugtrup

Birgitte Terchelsdatter – Maren i Ebdrup – udlagt Niels Jensøn Dragunn

Jens Jensøn i Kierkende og Anne Sørensdatter i Colind

Christen Hiørsøns – Rasmus

Anne Rasmusdatter i Colind og Peder Rasmusøn i Morup

Niels Ibsøns hustru i Colind – Anne Matzdatter

Oluff Smids – Hans i Colind

Oluff Smids – Hans i Colind

Christen Hiarsøns hustru i Ebdrup

Søren Pedersøns – Anne i Bugtrup

Oluff Smids hustru i Colind

Jens Rasmusøn – Jens i Colind

Jens Jensøn i Kierkende og Anne Søentzdatter i Colind

Søren Pedersøns hustru i Bugtrup, Kirsten Rasmusdatter

Rasmus Andersøns – Peder i Colind

Karen Sørensdatter i Colind – Jens Overgaards søster

Oluff Skrifers – Thomas

Jens Rasmusøns hustru i Colind – Sitzel ?datter

Jens Nielsøns - ? i Ebdrup

Rasmus Brochs hustru i Colind – Anne Pedersdatter

Jens Nielsøns hustru i Ebdrup – Anne Pedersdatter

Jens Sørensøns Søster – Maren Sørensdatter i Colind

Christen Thyboes barn – dødfødt i Ebdrup

Baltzar Andersøn i Feldballe og Anne Jensdatter i Ebdrup

Rasmus Nielsøns – Kirsten i Clind

Christen Thyboes kone i Ebdrup – Zidzel Pedersdatter

Kirsten  Jensdatters barn i Colind – Birgitte – udlagt Peder Jensøn Lyche

Birgitte Terckelsdatter i Ebdrup – udlagde barnefader Niels Jensøn i Ebdrup

Rasmus Nielsøns hustru i Colind

Baltzar Andersøn i Feldballe og Anne Jensdatter i Ebdrup

Peder Kielssøn i Koed og Mette Sørensdatter i Bugtrup

Michel Hansøns hustru i Ebdrup, Karen Rasmusdatter

 

1706
 

Trolovet

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Trolovet

Begravet

Copuleret

Introduceret

Introduceret

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Begravet

Introduceret

Introduceret

Døbte

Skrifte

Døbte

Introduceret

Begravet

Trolovet

 

Anders Jørgensøn og Maren Sørensdatter i Ebdrup

Lauritz Hvitveds – Anne i Colind

Hans Morups – Jørgen i Bugtrup

Michel Hansøn i Ebdrup

Karen Matzdatters – Birgitte, udlagt barnefader - Jens Erichsøn

Karen Jensdatter – Lauritz Jensøns hustru i Colind

Anne Rasmusdatter i Ebdrup

Anders Stof i Torsager og Else Nielsdatter

Oluff Pedersøns moder – Anne Peders Smids

Anders Jørgensen og Maren Sørensdatter i Ebdrup

Hans Morups hustru i Bugtrup

Lauritz Hvitveds hustru i Colind

Anders Jørgensøns – Rasmus i Ebdrup

Rasmus Oluffsøns hustru Karen Pedersdatter i Colind

Peder Brochs – Rasmus

Peder Jensøns – Anne Marie i Colind

Peder Jensøns lille Anne Marie i Colind

Peder Brochs hustru i Bugtrup

Peder Jensøns hustru i Colind

Oluff Pedersøns – Maren

Kirsten Kields i Ebdrup – udlagt barnefader – Johan Svitring i Ebdrup

Kirsten Kields – Kield – udlagt barnefader – Johan Svittring

Oluff Pedersøns hustru i Colind

Lauritz Jensøns hustru – Marie Jacobsdatter i Colind

Jens Oluffsøn og Mette Jensdatter i Bugtrup

 

1707
 

Trolovet

Døbte

Begravet

Introducereet

Trolovet

Døbte

Begravet

Begravet

Trolovet

Introduceret

Copuleret

Copuleret

Copuleret

Døbte

Begravet

Copulerede

Introudceret

Begravet

Døbte

Begravet

Introduceret

Trolovet

Døbte

Døbte

Trolovet

 

Lauritz Jensøn i Colind og Maren Christensdatter i Ebdrup

Niels Ibsøns – Matz i Colind

Matz Nielsøns i Colind

Niels Ibsøns hustru i Colind – Anne Matzdatter

Rasmus Sørensøn i Lyngbye og Bodild Nielsdatter i Colind

Peder Muurmands – Giertrud

Christen Thyboes barn i Ebdrup – dødfødt

Jens Bertelsøn i Bugtrup

Christen Thomasøn af Strand Kiersholm og Citzel Caspersdatter i Ebdrup

Peder Jensøns Muurmands hustru i Colind

Rasmus Sørensøn af Lyngbye og Boel Nielsdatter i Colind

Laurtiz Jensøn i Collind og Maren Christensdatter i Ebdrup

Christen Thomasøn af Strand Kiersholm og Citzel Caspersdatter i Ebdrup

Rasmus Nielsøns – Mette i Ebdrup

Christen Thomasøns barn i Ebdrup – dødfødt

Jens Oluffsøn i Bugtrup og Mette Jensdatter

Rasmus Nielsøns hustru i Ebdrup

Peder Pedersøn Skarifør i Colind

Jens Oluffsøns – Jens i Bugtrup

Jens Andersøns hustru i Collind – Mette Jensdatter

Jens Oluffsøns hustru i Bugtrup

Hans Adam von Hirschen og Elizabeth Raaman – Capt. Leut. frue i Ebdrup

Rasmus Jørgensøn – Niels i Ebdrup

Rasmus Jensøns – Jens i Ebdrup

Rasmus Sørensøn i Korup og Karen Matzdatter i Bugtrup

 

1708 
 

Introduceret

Begravet

Introduceret

Copuleret

Begravet

Døbte

Begravet

Døbte

Begravet

Introduceret

Døbte

Copuleret

Begravet

Døbte

Introduceret

Begravet

Introduceret

Døbte

Introduceret

Døbte

Døbte

Døbte

Introduceret

Trolovet

Begravet

Døbte

Døbte

 

Rasmus Jørgensøns hustru i Ebdrup

Søren Oluffsøns lille Søren i Bugtrup

Rasmus Jensøns hustru i Ebdrup

Rasmus Sørensøn i Korup og Karen Matzdatter i Bugtrup

Oluff Pedersøns lille Maren i Colind

Peder Jensøns – Karen i Colind

Johanne Sørensdatters lille Niels i Colind

Rasmus Nielsøns – Søren i Colind

Rasmus Nielsøns – Søren i Colind

Rasmus Nielsøns kone

Rasmus Brochs – Jens

Hans Gustav von Hirschen og Elizabeth Raaman i Ebdrup

Morten Christensøns karl i Ebdrup – Søren Andersøn

Lauritz Jensøns – Christen

Rasmus Andersøns kone i Colind – Anne Pedersdatter

Rasmus Brochs lille Jens

Laurtiz Jensøns hustru i Colind

Christen Nielsøns Mammon – Christian i Colind

Christen Mammons hustru i Colind

Christen Thyboes – Peder i Ebdrup

Christen Hiørsøns – Boldild i Ebdrup

Søren Uldbiergs – Boel i Colind

Christen Thyboes kone Sitzel Thyboes i Ebdrup

Søren Oluffsøn af Trælle og Maren Nielsdatter

Niels Kræmer i Ebdrup

Hans Morups – Jens i Bugtrup

Niels Ibsøns – Karen i Colind

 

1709
 

Introduceret

Døbte

Døbte

Introduceret

Døbte

Begravet

Begravet

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Trolovet

Introduceret

Copuleret

Trolovet

Copuleret

Begravet

Døbte

Begravet

Skrifte

Døbte

Døbte

Introduceret

Begravet

Døbte

Introduceret

 

Christen Hiørsøns hustru i Ebddrup

Lauritz Hvitveds – Karen i Colind

Anders Jørgensøns – Anne i Ebdrup

Hans Morups hustru i Bugtrup, Maren Matzdatter

Oluff Pedersøns – Peder i Colind

Jens Andersøn Skrædder i Colind

Lauritz Hvitveds – Karen i Colind

Anders Jørgensøns kone i Ebdrup, Maren Sørensdatter

Niels Ibsøns kone i Colind, Anne Matzdatter

Laurtiz Hvitveds kone i Colind, Anne Hansdatter

Oluf Pedersøns hustru i Colind

Jens Rasmusøns moder i Colind, Inger Jensdatter

Rasmus Nielsen i Ebdrup

Jens Nielsøns – Maren i Ebdrup

Niels Ibsøns – Maren i Colind

Oluf Jensøn i Ebdrup og Karen Sørensdatter

Jens Nielsøns hustru, Anne Pedersdatter i Ebdrup

Søren Olufsøn i Trælle og Maren Nielsdatter i Ebdrup

Rasmus Ifvarsøn i Astrup og Maren Nielsdatter i Colind

Oluff Jensøn i Ebdrup og Karen Sørensdatter af Ebeltoft

Anne Ibsdatter i Colind

Rasmus Nielsens – Mette i Colind

Søren Andersøn i Ebdrup

Maren Nielsdatter – udlagde barnefader Niels Skøtte på Katholm i Colind

Søren Jensøns – maren i Colind

Oluff Jensøns – Dorethe Christiana i Ebdrup

Søren Jensøns hustru i Colind

Christen Præsts Søster, Anna Christensdatter i Colind

Jens Oluffsøns – Maren i Bugtrup

Oluff Jensøns hustru i Ebdrup