Blandet 1690 - 1699


1690 
 

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Trolovet

Trolovet

Trolovet

Trolovet

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Skrifte

Døbte

Døbte

Begravet

Copulerede

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Copulerede

Copulerede

Døbte

Trolovede

Hjemmedøbte

Begravet

Dåb confirmeret

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Skrifte

Døbte

Skrifte

Trolovet

Copuleret

Begravet

Copuleret

Begravet

Begravet

Copuleret

 

Rasmus Lauritzøns lille Matz i Ebdrup

Rasmus Hansen - Ingeborg i Ebdrup

Kirsten Biugs - Malene – udlagt barnefader en Rytter i Hougaarden Lorenz

Rasmus Hansøn - Anne i Bugtrup

Peder Sørensøns datter Kirsten i Bugtrup og Niels Sørensøn af Bøstrup

Jens Rasmusøn og Maren Sørensdatter af Ebeltoft

Præstens søster Marie Adriansdatter og Velfornemme Karl Niels Jensøn

Jens Sørensøns datter Maren og Jens Rasmusøn af Ugelbølle

Kirsten Biugs lille Malene i Ebdrup

gl. Peder Nielsøn i Colind

Peder Degns lille Rasmus i Colind

Peder Snedichers - Carl i Ebdrup

Anne Feldberiders lille Bodild i Colind

Niels Degns søster Maren i Colind

Anne Feldberiders - Giertrud – udlagt barnefader Jacob Kremer fra Wiborg

Anne Rasmusdatter i Bugtrup

Kirsten Biugs i Ebdrup – udlagt barnefader en rytter i Hougaarden Lorentz

Peder Jensøn - Jens i Colind

Niels Degns - Mathiis

Maren Nielsdatter, Hans Ingworsøns trolovedes fæstemor.

Niels Bach og Mette Terchelsdatter i Ebdrup

Sl. Niels Smids lille Adrian

Peder Jensøns lille Jens i Colind

Niels Degns lille Mathiis

Søren Olufsøns - Jens i Bugtrup

Jens Rasmusøn af Ugelbølle og Maren Jensdatter i Colind.

Præstens søster Anne Marie og Niels Jensøn

Søren Hellesøns - Anne i Ebdrup

Kirsten Skræders i Colind og Søren Jørgensøn i Horstved

Niels Sørensens tvillinger Søren og Jens

Niels Sørensens - Søren

Niels Sørensens - Jens

En rytter i Ebdrup – Henrich Sadelmager

Hyrdens Jens Nielsøns - Dorethe i Ebdrup

Jens Winters - Søren i Bugtrup

Jens Rasmusøns - Karen i Colind

Rasmus Hansøn og hans hustru i Bugtrup – uagtsomt slået deres barn ihjel

Maria Udsdatters - Maren i Colind – udlagt barnefader Søren Jensøn i Århus

Anne Feldberiders i Colind udlagde til barnefader Jacob Rasmusøn

Rasmus Hiord i Bugtrup til hans pige som vogtede med ham

Kirsten Pedersdatter i Bugtrup og Niels Sørensøn i Bøstrup

Jens Wefuers moder i Ebdrup – Apelone Christensdatter

Kirsten Skræders og Søren Jørgensen af Horstved i Colind

Jens Sørensøn Hjulmand i Colind

Rasmus Pedersøn i Colind

Rasmus Nielsøn Hjord i Bugtrup og hans pige Kirsten Sørensdatter

 

1691
 

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Trolovet

Døbte

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Copulerede

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Skrifte

Døbte

Trolovet

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Trolovet

Trolovet

Copuleret

Copuleret

Begravet

Begravet

Trolovet

Begravet

 

Søren Hyrdes kone i Ebdrup Maren Sørensdatter

Anne Sørensdatter, Jens Sørensøns hustru her i Colind

Rasmus Lauritzøns - Kirsten i Ebdrup

Niels Boesøn i Colind

Søren Nielsøn Hiord i Ebdrup og Birgitte Jensdatter

Rasmus Hansøns - Anne i Bugtrup

Peder Tuesøns - Lauritz i Ebdrup

Michel Hansøns - Maren i Ebdrup

Peder Tuesøns lille Lauritz i Ebdrup

Peder Rasmusøns - Rasmus i Colind

Jens Powelsøns - Niels i Ebdrup

Esbens - Marie i Bugtrup

Søren Nielsøn og Birgitte Jensdatter i Ebdrup

Johan Bernt en rytter i Ebdrup

Bodild Kostrups i Colind

Michel Hansens lille Maren i Ebdrup

Birgitte Boess - Niels i Colind

Niels Bachs - Mette i Ebdrup

Christen Degns lille datter i Colind

Jochum Lirendreiers i Ebdrup

Anne Feldberiders i Colind

Peder Jensøns hustru i Colind

Esben Sørensøns lille Maren i Bugtrup

Gl. Rasmus Feldberiders i Colind

Karen Rynds - Lauritz – udlagt barnefader Peder Terchelsøn

Jens Leths lille Anders i Ebdrup.

Hans Smids lille Christen

Anders Jacobsøns - Jep

Anders Jacobsøns hustru og lille Jep i Colind

Niels Degns - Søren i Colind

Niels Degns lille Søren

Peder Hougaards lille Bodild (tvilling)

Peder Hougårds - Hans (tvilling)

Søren Hellesøns hustru i Ebdrup stor Anne

Jens Skræders barn i Bugtrup som blev dødfødt

Maren Udsdatter i Colind – udlagt barnefader Søren Jensøn i Århus

Niels Christensøns - Kirsten i Colind

Rasmus Kiersøns datter Anne Rasmusdatter og Søren Lassøn i Perstrup

Niels Knudzøns - Mette i Ebdrup

Peder Degns - Bodild i Colind

Anders Matzøn i Colind

Sl. Anders Matzøns Enke datter

Peder Hiulmand af Morup og Karen Pedersdatter i Colind

Søren Hellesøn og Maren Nørgaard i Ebdrup

Peder Terchelsøn og Karen Lauritzdatter i Colind

Anne Rasmusdatter og Søren Lassøn i Ebdrup

Karen Degn

En afsindig pige af Christrup ved navn Anne Sørensdatter

Christen Jensøn og Birgitte Jensdatter i Colind

Bodild Andersdatter i Ebdrup.

 

1692
 

Begravet

Copuleret

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Copuleret

Begravet

Copuleret

Begravet

Begravet

Trolovet

Døbte

Døbte

Copulerede

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Trolovet

 

Jochum Rytters frue i Ebdrup

Christen Jensøn og Birgitte Jensdatter i Colind

Søren Hellesøns mindste barn i Ebdrup

Søren Jensøns - Jens i Colind

Søren Hyrdes lille datter i Ebdrup

Anne Terchelsdatter, Rasmus Andersøns hustru i Ebdrup

Esben Sørensøns - Mette i Colind

Anne Pedersdatter - Maren, udlagt barnefader Morten Larsøn i Gesing

Kirsten Morups i Bugtrup

Peder Hougaards Stiffsøn i Ebdrup, Hans Nielsen

Qvartermester Von Nellen

Jens Leths - Anne

Rasmus Lauritzøns hustru i Ebdrup, Anne Sørensdatter barnefød i Bøstrup.

Jochum Skrøder og Kirsten Andersdatter i Ebdrup

Peder Rasmusøn, Rasmus Kiarsøns Søn i Ebdrup

Søren Hellesøn og Maren Nielsdatter

Simon Rasmusøn i Ebdrup

Niels Bach i Ebdrup

Else Jensdatter og Søren Olufsøn, Ladefoged på Katholm

Rasmus Feldberiders - Maren i Colind

Michel Hansøns - Rasmus i Ebdrup

Else Jensdatter og Søren Olufsøn i Colind

Peder Snedichers - Niels i Ebdrup

Søren Knaps - Kirsten i Colind

Peder Degns mindste datter Boldild i Colind

Jochum Skrøder - Hans Christian i Ebndrup

Unge Jens Rasmusøns - Rasmus

Margrethe Pedersdatter - Peder, udlagt barnefader Anders Pedersøn

Rasmus Nielsøn i Colind og Maren Andersdatter

 

1693
 

Døbte

Begravet

Skrifte

Døbte

Trolovet

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Skrifte

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Copuleret

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Copuleret

Døbte

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Trolovet

Døbte

Begravet

Copuleret

Skrifte

Copuleret

Trolovet

 

Niels Degns - Sara i Colind

Michel Hansøns lille Rasmus i Ebdrup

Sophie Henrichsdatter udlagde Peder Jensøns Rytter Johan Weilmand

Christen Jensøns - Jens i Colind

Søren Tyeboe og Maren Udsdatter i Ebdrup

Peder Tuesøns - Lauritz i Ebdrup

Niels Sørensøn i Ebdrup

Rasmus Lauritzøns lille Mette

Johan Weilmands - Henrich i Ebdrup

Jens Skrædder i Colind – udlagt barnefader for en Qvinde i Ebeltoft

Hans Jensøn i Ebdrup

Jacob Rytters - Anders i Colind

Jacob Rytter lille Anders i Colind

Hans Hiøesøn i Ebdrup

Søren Rasmusøn i Ebdrup og Maren Udsdatter

Jens Winters lille Rasmus i Colind

Jens Skræders dødfødte barn i Bugtrup

Niels Sørensøn - Kirsten i Colind

Niels Sørensøns lille Kirsten i Colind

Mette Terchelsdatter i Ebdrup og Peder Lauritzøn i Attrup

Anders Rasmusøns Anne i Ebdrup

en fattig Qvinde i Ebdrup Anne Lethens

Maren Kremers

Søren Hellesøns lille Anne i Ebdrup

Peder Hougaards - Lauritz

Karen Lauritzdatter – Præstens Moder

Dorethe Lasdatter en Soldatter i Colind

Rasmus Lausøns - Rasmus

Hans Terchelsøn og Anne Nielsdatter i Ebdrup, sl. Hans Hiarsøns Enke

Søren Smids - Jens i Ebdrup

Margrethe Pedersdatter lille Peder i Ebdrup

Hans Terchelsen og Anne, Sl. Hans Hiarsøns Enke i Ebdrup

Karen Pedersdatter Ebdrup Hougaard – udlagt barnefader Søren Sørensøn

Mette Pedersdatter i Ebdrup og Søren Rasmusøn i Lyngby

Mette Ebdrups, sl. Niels Sørensøns Enke og Rasmus Rasmusøn i Colind

 

1694
 

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Døbte

Skrifte

Døbte

Disiplin

Døbte

Døbte

Trolovede

Døbte

Døbte

Døbte

Døbte

Copuleret

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Døbte

Trolovet

Copulerede

Skrifte

Skrifte

Begravet

Begravet

 

Niels Pedersøn i Colind

Peder Thusøn i Ebdrup

Peder Jensen Snedicher i Ebdrup

Hans Pedersøn i Ebdrup

Sørens Smids lille Jens i Ebdrup

Niels Knudzøns - Anne i Ebdrup

Gl. Jens Rasmusøn i Colind

Niels Knudzøns lille Anne i Ebdrup

Rasmus Nielsøns - Maren i Colind

Peder Terchelsøns - Søren i Colind

Søren Sørensøn Bøcher i Torsager – udlagt af Karen Povelsdatter

Peder Ingworsøns - Anne i Colind

Maren Nørgaard og Søren Hellesøn kirchens disiplin i forb. med ægteskab

Peder Attrups - Karen i Ebdrup

Niels Degns - Mathiis i Colind

Rasmus Nielsøn og Anne Pedersdatter i Ebdrup

Peder Rasmus tvillinger - Karen og Niels i Colind

Anne Sørens - Karen – udlagt en ukendt person som tog hende med vold

Peder Jensøn - Jens i Colind

Jens Skræders - Peder i Colind

Rasmus Rasmuusøn og Mette Rasmusdatter i Ebdrup

Major Maadis - Marie i Colind

Anne Sørens - Karen i Colind

Rasmus Andersøns - Maren i Ebdrup

Rasmus Hansøns - Hans i Ebdrup

Captein Leutenant Bechers - Philip Berte Carl i Ebdrup

Niels Sørensøns - Kirsten i Colind

Lauritz Pedersøn og Margrethe Nielsdatter i Ebdrup

Rasmus Nielsøn og Anne Pedersdatter i Ebdrup

Anne Sørensd. udlagde en karl som tog hende med vold i Wedøe Skou

Margrethe Pedersdatter – havde holdt sig fra Sacramentet

Rasmus Lauritzøns datter i Ebdrup

Las Pedersøn Hiort i Colind

 

1695
 

Copuleret

Trolovet

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Copuleret

Døbte

Begravet

Trolovet

Copulet

Døbte

Begravet

Døbte

Trolovede

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Introduceret

Copulerede

Introduceret

Introduceret

Skrifte

Begravet

Døbte

Begravet

 

Lauritz Pedersøn og Margrethe Nielsdatter i Ebdrup.

Lauritz Jensøn og Karen Jensdatter i Colind

Anne Andersdatters søn i Ebdrup

Niels Degns lille Mathiis i Colind

Søren Jensøn - Anne i Colind

Søren Jensøns hustru

Rasmus Rasmusøns - Rasmus i Ebdrup

Jens Sørensen

Søren Jensøn lille Anne

Hermand Fiskers Lorentz

Rasmus Nielsøns - Peder i Ebdrup

Søren Smids - Jørgen i Ebdrup

Lauritz Jensøn og Karen Jensdatter i Colind

Søren Olufsøns - Dorethe i Bugtrup

Niels Knudzøns barn i Ebdrup, dødfødt

Oluf Pedersøn i Stabrand og Anne Nielsdatter i Ebdrup

Rasmus Olufsøn i Koed og Maren pedersdatter i Ebdrup

Michel Hansøns - Jens

Lauritz Pedersøns Stiffsøn lille Niels Pedersøn som druknede

Rasmus Andersøns - Mette

Maren Pedersdatter og Søren Jensøn i Colind

Lauritz Skræders - Karen i Colind

Anne Rasmusdatters uægte barn - Anne – udlagt barnefader Niels Olufsøn

Peder Rasmusøn - Karen i Colind

Christen Jensøns - Maren i Colind

Lauritz Jensøns Kone, Karen i Colind

Søren Jensøn i Colind og Maren Pedersdatter

Christen Jensøns hustru i Colind – Birgitte Jensdatter

Lauritz Snedichers hustru Margrethe Nielsdatter i Ebdrup

Anne Rasmusdatter – udlagde Niels Olufsøn til barnefader

Lass Jensøn i Colind

Peder Jensøn - Rasmus i Colind

Peder Jensøns lille Rasmus i Colind

 

1696 
 

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Trolovet

Døbte

Døbte

Døbte

Introduceret

Copuleret

Døbte

Introduceret

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Døbte

Begravet

Trolovet

Begravet

Trolovet

Trolovet

Introduceret

Begravet

Hjemmedøbte

Copulerede

introduceret

Begravet

dåbconfirmeret

 

Niels Christensøns - Jacob i Colind

Terckel Sørensøn i Ebdrup 84 år

Jens Rasmusøns - Niels i Colind

Jens Rasmussøns hustrue Anne Jensdatter i Colind

Vertrud Olufsdatter i Hougaarden og Jens Sørensøn udi Elsegaarden

Rasmus Rasmussøns - Rasmus i Ebdrup

Niels Degns - Johan Adrian

Søren Jørgenssøn - Jens i Bugtrup

Søren Jørgenssøns hustru i Bugtrup

Jens Sørensøns i Elsegaard og Giertrud Olufsdatter i Ebdrup

Rasmus Nielsøns - Karen i Colind

Rasmus Nielsens kone

Peder Rasmusøns lille Rasmus

Hedvig? Pedersdatter, Knud Hyrdes kone

Marens Christensdatters lille Thomas 16 uger gl.

Niels Degns søn Johan Adrian

Jens Skræders lille Peder i Colind

Michel Hansøns - Maren i Ebdrup

Søren Jensøns - Anne i Colind

Hermand fiskers lille Lorentz i Ebdrup

Knud Hyrde og Karen Sørensdatter i Colind

Michel Hansøns ældste Søn i Ebdrup

Rasmus Andersøn på Helge? og Birgitte Sørensdatter i Bugtrup

Niels Hansøn i Morup og Anne Sørensdatter i Bugtrup

Michel Hansøns kone i Ebdrup

Niels Christensøns datter Maren i Colind

Søren Smids - Christen

Knud Nielssøn og Karen Sørensdatter

Søren Jensøns hustru Maren Pedersdatter i Colind

Lauritz Snedichers lille søn Peder i Ebdrup

Søren Smids lille Christen

 

1697
 

Introduceret

Trolovet

Copuleret

Døbte

Døbte

Copulerede

Introduceret

Døbte

Døbte

Begravet

Introduceret

Begravet

Introduceret

Introduceret

Trolovet

Copuleret

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Søbte

Introduceret

Døbte

Introduceret

Døbte

Trolovet

Introduceret

Introudceret

Introduceret

Hjemmedøbt

Dåb confirmeret

Introduceret

Begravet

Døbte

Døbte

Trolovet

Indtroduceret

Begravet

Copuleret

Copuleret

Trolovet

Introduceret

Introduceret

Begravet

Trolovet

 

Søren Smids kone i Ebdrup

Sidzel Ibsdatter og Jens Rasmusøn i Colind

Rasmus Andersøn på Hel? og Birgitte Sørensdatter i Bugtrup

Jens Lauritsøns - Peder i Colind

Niels Knudzøns - Knud

Niels Hansøn i Morup og Anne Sørensdatter i Bugtrup

Niels Knudsøns kone Sidtzel Rasmusdatter i Ebdrup

Jens Hvitveds - Jens i Ebdrup (tvilling)

Hans Nielsøns - Niels

Jens Hvitveds 2 tvillinger, de ene var dødfødt

Jens Lauritzøns kone i Colind

Peder Ingvorsøn i Colind

Jens hvitveds kone i Ebdrup

Hans Nielsøns kone i Ebdrup

Jens Sørensøn i Koed og Karen Pedersdatter i Colind

Jens Rasmusøn i Colilnd og Citzel Ibsdatter

Niels Degns - Christen i Colind

Herman Fiskers - Anne Lisbeth i Ebdrup

Niels Degns lille Christen i Colind

Søren Jørgensøns - Maren i Colind

Peder Rasmusøns - Rasmus

Rasmus Andersøns - Peder i Ebdrup

Niels Degns hustru i Colind

L? Rytters søn Iw i Ebdrup

Herman Fiskers kone i Ebdrup

Peder Jensøns - Niels

Michel Sørensøn og Karen Sørensdatter (står 2 gange i kirkebogen)

Søren Jørgensøns kone i Bugtrup

Peder Rasmusøns kone i Colind

Rasmus Andersøns kone i Ebdrup

Peder Attrups - Lauritz

Peder Lauritzøn - Lauritz

Peder Jensøns hustru i Colind

Peder Lauritzøn Hougaard i Ebdrup

Anders Rasmusøns - Matz

Niels Michelsøns - Margrette

Hans Jochum og Eva Catharina i Ebdrup

Peder Attrups hustru i Ebdrup

Karen Olufsdatter i Colind

Hans Jochum og Eva Catharina Hoppen i Ebdrup

Michel Sørensøn og Karen Sørensdatter i Ebdrup

Peder Sørensøn og Karen Nielsdatter i Colind

Anders Rasmusøns hustru

Hyrdens hustru i Ebdrup

Birgitte Nielsdatter i Bugtrup

Rasmus Korup og Margrete Pedersdatter i Ebdrup

 

1698
 

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Trolovet

Døbte

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Copuleret

Introduceret

Døbte

Introduceret

Begrevet

Introduceret

Døbte

Copuleret

Introduceret

Døbte

Døbte

Begravet

Introduceret

Introduceret

Introduceret

Døbte

Døbte

Døbte

Begravet

Introduceret

Copuleret

Døbte

Introduceret

Introduceret

Døbte

 

Kirsten, Jep Mouritz Enke i Colind

Jens Ofsersøns hustru i Colind

Estrid Michelsdatter i Colind

Jens Ofsersøn i Colind

Hans Matzøn og Doreothe Hansdatter i Ebdrup

Lauritz Jensøns – Boel i Colind som døde straks derefter

Peder Rasmusøn i Colind

Lauritz Jensøns lille Bodild i Colind

Michel Hansøns lille Maren i Ebdrup

Jens Rasmusøns – Jep

Hans Nielsøns lille Peder i Ebdrup

Peder Sørensøn og Karen Nielsdatter i Colind

Lauritz Jensøns kone i Colind

Rasmus Rasmusøns - Søren i Ebdrup

Jens Rasmusøns hustru i Colind – Sidtzel Ibsdatter

Jens Nielsøn i Ebdrup

Rasmus Rasmusøns hustru i Ebdrup

Jens Povelsøn – Lauritz i Ebdrup

Rasmus Rasmusøn og Margrette Pedersdatter i Ebdrup

Jens Povelsøns kone i Ebdrup

Rudolph Rytters – Bernt Henrich

Hans Jochums – Johan ?

Christopher Rasmusøn i Colind

Jens Friises hustru i Feldballe

Rudolph Rytters kone i Ebdrup

Hans Jochums kone i Ebdrup

Christen Præstis – Karen i Colind

Søren Knaps – Maren

Søren Nielsøns - Anne

Rasmus Morup i Bugtrup

Hr. Jacob Buchs Hustru

I Ålsø Kirke – Et par brudefolk

I Ålsø Kirke – Et barn

Christen Jensøns kone i Colind

Søren Knaps hustru i Colind

Niels Degns - Anne

 

1699
 

Begravet

Introduceret

Begravet

Trolovet

Introduceret

Begravet

Begravet

Trolovet

Copuleret

Begravet

Trolovet

Begravet

Begravet

Begravet

Trolovet

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Trolovet

Introduceret

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Indtroducet

Introduceret

Begravet

Copuleret

Copuleret

Copuleret

Begravet

Copuleret

Døbte

Begravet

Trolovet

 

Michel Terchelsøns i Colind

Søren Nielsøns hustru i Colind

Rasmus Andersøn i Ebdrup

Hans Jensøn og Anne Rasmusdatter i Ebdrup

Niels Degns hustru i Colind

Søren Kierchemand i Ebdrup

Rasmus Nielsøn i Colind

Rasmus Jørgensen og Maren Pedersdatter i Ebdrup

Hans Jensøn og Maren Rasmusdatter i Ebdrup

Catharina Hoppen i Ebdrup

Rasmus Andersøn i Colind og Anne Pedersdatter

Peder Jensøns hustru i Colind

Maren Rasmusdatter og hendes barn som blev dødfødt

Rasmus Sørensøn i Colind

Peder Hiørsøn og Johanne Hansdatter i Colind

Peder Sørensøn Degn i Colind

Niels Degns ammes barn i Colind

Lauritz Jensøns – Jens i Colind

Mette Degns datter Bodil Andersdatter

Sophia Rasmusdatter i Ebdrup og Rasmus Hemmesøn i Bugtrup

Lauritz Jensøns hustru i Colind

Hans Matzøns – Johanne i Ebdrup

Søren Jensøns – Peder

Mette Degns i Colind

Morten Stepsøn en rytter i Ebdrup

Dorethe Hansdatter i Ebdrup

Søren Jensøns hustru Maren Pedersdatter i Colind

Christen Degns hustru Maren Sørensdatter

Rasmusen Hemmesøn og Sophie Rasmusdatter i Ebdrup

Rasmus Jørgensen og Maren Pedersdatter i Ebdrup

Rasmus Andersøn og Anne Pedersdatter i Colind

Peder Sørensøns søn i Bugtrup, Anders Pedersøn

Peder Hiørsøn i Colind og Johanne Hansdatter

Hans Hyrdes – Jens i Ebdrup

Søren Knap i Colind

Søren Hansøn i Stabrand og Johanne Pedersdatter i Colind