Blandet 1681 - 1689


1681
 

Copuleret

Copuleret

Døbte

Døbte

Døbte

Døbte

Døbte

Copuleret

Døbte

Copuleret

Døbte

Begravet

 

Hans Hiarsøn og Anne Nielsdatter i Ebdrup

Matz Møller og Karen Rasmusdatter i Colind

Søren Olufssøns - Hans i Bugtrup

Niels Degns - Lisbeth i Colind

Peder Snedikers - Jens i Ebdrup

Niels Søffrensøns - Jens

Jens Træskomands - Jens

Jens Bachis datter i Ebdrup og Søffren Jensøn i Tøstrup

Peder Degns - Maren i Colind

Rasmus Lauritzøn i Attrup og Karen J?datter i Colind

Mathias Faun Smids - Anna Katrine i Ebdrup

Maren Boes i Colind

 

1682
 

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Begravet

Døbte

Begravet

Copuleret

Copuleret

Copuleret

Døbte

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Trolovet

Trolovet

Begravet

Begravet

 

Niels Sørensøns - Bodild

Anders Matzøns - Søren i Colind

Jens Smid i Colind

Rasmus Olufsøns - Rasmus i Colind

Jens Skræders Moder i Colind

Jens Rasmussøns - Mette i Colind

gamle Bodild Degnekone i Colind

Præste Enken Anna Hansdatter og Anders Sørensøn af Hiordshøy

Niels Smid i Colind og Jens Sørensøns datter Anna Jensdatter

Ung Jens Skrædder og Margrethe i Colind

Jens Lauritzøns - Niels i Colind

Niels Degns - Bodild

Rasmus Lauritzøns - Lauritz i Ebdrup

Jens Skræders fader i Colind

Jens Peder Nielsøns hustru i Colind

Maren Boes i Colind og Christen Rasmussøn i Stabrand

Birgitte Jensdatter og Niels Boesøn

Niels Degns Bodild i Colind

Niels Koustrups Anna i Colind

 

 1683
 

Begravet

Copuleret

Trolovet

Begravet

Hjemmedøbte

Døbte

Hjemmedøbte

Dåb confirmeret

Dåb confirmeret

Døbte

Copuleret

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Skriftet

Døbte

Trolovet

Skriftet

Copuleret

Døbte

Døbte

Trolovet

 

Gammel Dorthe Boes i Bugtrup

Christen Rasmussøn i Stabrand og Maren Boes i Colind

Anne Terchels og Rasmus Andersøn i Ebdrup

Jeppis Kone i Bugtrup

Rasmus Hiarsøns - Hans

Peder Snedichers - Hans

Rasmus Olufsøns - Anna

Rasmus Hiarsøns - Hans

Rasmus Olufsøns - Anna i Colind

Niels Sørensøns - Rasmus i Ebdrup

Niels Boesøn og Birgitte Jensdatter i Colind

Peder Rasmusøns - Rasmus i Colind

Niels Christensøn - Søren i Colind

Søren Olufsøn i Ebdrup

Christen Skomager i Bugtrup

Bodild Nielsdatter – udlagde barnefader Peder Majkrog i Ebdrup

Bodild Nielsdatters – Daniel Pedersøn

Karen Boess og Hans Jensøn i Nødager

Giertrud i Ebdrup – udlagde barnefader Rytter i Rostved ved navn Erich

Rasmus Andersøn og Anne Terchelsdatter i Ebdrup.

Niels Degns - Bodild

Jens Sørensøns - Mette i Bugtrup

Birgitte Koustrups i Colind og Michel Jensøn i Koed

 

1684
 

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Døbte

Trolovet

Begravet

Copuleret

Døbte

Copuleret

Trolovet

Copuleret

Døbte

Copuleret

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

 

Søren Smids - Hans i Ebdrup

Niels Sørensøns - Maren i Colind

Peder Thuesens kone i Ebdrup ved navn Mette Lasdatter

Peder Offersøn i Ebdrup

Søren Olufsøns - Karen i Bugtrup

Jens Skræders - Søren i Bugtrup

Søren Hellesøn og stor Anne i Ebdrup

Terchel Sørensøns hustru i Ebdrup

Michel Jensøn i Koed og Birgitte Koustrups i Colind

Peder Sørensøns - Søren i Colind

Søren Hellesøn og Stor Anna i Ebdrup

Anne Pedersdatter i Bugtrup og Peder Lauritzøn i Ebdrup

Hans Jensøn i Nødager og Karen Boes i Colind

Niels Smids - Jens

Anne Pedersdatter i Bugtrup og Peder Lauritzøn i Ebdrup

Anne Tistrups

Matz Møllers - Anne i Colind

Hans Stuet – en Ryttersøn i Ebdrup

Rasmus Lauritzøns hustru i Ebdrup – Anna Andersdatter

Jep Jensøns - Birgitte i Bugtrup

 

1685
 

Døbte

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Døbte

Døbte

Begravet

Hjemmedøbt

Dåb confirmeret

Begravet

Døbte

Døbte

Copulerede

Begravet

Copuleret

Trolovet

Begravet

 

? - Dorothe i Ebdrup

Unge Jens Skrædder - Lauritz i Colind

Søren Hellesøns - Maren i Ebdrup

Jep Mouritzøn Saumand i Colind

Peder Tuesøns - Mette Anne

Jens Rasmussen - Søren i Colind

Rasmus Korups hustru i Bugtrup

Rasmus Korup i Bugtrup

Niels Christensøn - Anna i Colind

Niels Degns - Søren i Colind

Jens Christensøn i Slottet, En god gammel oprigtig Dannemand

Niels Boesøns - Søren

Niels Boesøns - Søren

Jens Holch i Bugtrup

Peder Snedichers - Anders i Ebdrup

Rasmus Olufsøns - Bodild i Colind

Niels Knudzøn og Sidtzel Rasmusdatter i Ebdrup

Peder Thomesøn i Ebdrup

Søren Jensøn og Anne Jensdatter i Colind

Peder Ingvorsøn og Karen Sørensdatter i Colind

Karen Nielsdatter, Niels Smids Moder i Colind

 

1686
 

Copuleret

Begravet

Begravet

Trolovet

Begravet

Begravet

Hjemmedøbte

Dåb confirmeret

Begravet

Begravet

Copuleret

Trolovet

Døbte

Trolovet

Begravet

Trolovet

Copuleret

Copuleret

Døbte

Trolovet

Døbte

Copuleret

Trolovet

Døbte

Døbte

Døbte

Trolovet

 

Peder Ingvorsøn og Karen Sørensdatter i Colind

Christopher Sørensøn i Bugtrup

Søren Kirchemands hustru i Ebdrup

Birgitte Tistrupsdatter i Ebdrup og Jens Leth af Torsager

Rasmus Olufsøns lille Bodild i Colind

Niels Degns - Søren

Peder Ingvorsøns - Giertrud i Colind

Peder Ingvorsøns – Giertrud

Peder Sørensøns hustru i Bugtrup

Jep Jensøn i Bugtrup

Jens Leth og Birgitte Sørensdatter i Ebdrup

Michel Hansøn og Karen Rasmusdatter Feldbereders i Ebdrup

Jens Bertelsøns - Maren i Bugtrup

Rasmus Møller og Anne Jensdatter i Colind

Michel Marcusøn i Colind

Birgitte Pedersdatter i Ebdrup og Lauritz Rasmusøn i Morup

Rasmus Møller og Anne Jensdatter i Colind

Birgitte Pedersdatter i Ebdrup og Lauritz Rasmusøn af Morup

Niels Degns - Lisbeth

Jens Jensøn og Ellen Andersdatter i Colind

Niels Smids - Adrian

Michel Hansøn og Karen Feldbereders i Ebdrup

Maren Rasmusdatter i Ebdrup Hougaard og Rasmus Jacobsøn i Vrindøe

Sl. Jep Jensøns - Jep i Bugtrup

Niels Knudzøns Mette i Ebdrup

Rasmus Hansøns - Anne i Ebdrup

Dorethe Sørensdatter i Bugtrup og Esben Sørensøn i Torsager

 

1687
 

Copuleret

Copuleret

Døbte

Begravet

Copuleret

Begravet

Døbte

Døbte

Trolovet

Begravet

Trolovet

Begravet

Besøg

Døbte

Døbte

Copuleret

Trolovet

Begravet

Hjemmedøbte

Begravet

Dåb confirmeret

Copuleret

Trolovet

Døbte

Hjemmedøbte

Begravet

Dåb confirmeret

Copuleret

Begravet

Hjemmedøbt

Dåb confirmeret

Døbte

Hjemmedøbte

Dåb confirmeret

Trolovet

Hjemmedøbte

Dåb confirmeret

Copulerede

Copulerede

 

Rasmus Jacobsøn af Vrindøe og Maren Rasmusdatter i Ebdrup

Dorethe Sørensdatter i Bugtrup og Esben Sørensøn af Torsager

Rasmus Lauritzøns - Anne i Ebdrup

Jens Bach i Ebdrup

Jens Jensøn og Ellen Andersdatter i Colind

Søren Lauritsøns Hustrue i Ebdrup – Anne Rasmusdatter

Niels Sørensøn - Anne i Colind

Anders Matzøns - Bodild i Colind

Giertrud Boes i Colind og Jørgen Rasmusøn i Rostved

En Stakkels Qvinde af Bugtrup, som døde på vognen

Anne Pedersdatter i Ebdrup og Jørgen Rasmusøn i Skarresøe

Niels Knudzøns lille Mette i Ebdrup

Prousten Hr. Søren i Tistrup visiterede i begge kierker

Michel Hansøns - Hans i Ebdrup

Peder Rasmusøns - Michel i Colind

Jørgen Rasmusøn i Skarresøe og Anne Pedersdatter i Ebdrup

Rasmus Nørgaard og Maren Knudzdatter

Michel Hansøns lille Hans i Ebdrup

Peder Tuesøns - Søren i Ebdrup

Niels Degns lille Lisbeth

Peder Thuesøns - Søren i Ebdrup

Jørgen Rasmusøn i Rostved og Giertrud Boes i Colind

Karen Pedersdatter i Bugtrup og Rasmus Hansøn i Morup

Søren Jensøns - Maren i Colind

Rasmus Oluffsøns - Jens i Colind (tvilling)

Rasmus Oluffsøns anden tvilling som blev dødfødt

Rasmus Oluffsøns - Jens i Colind

Rasmus Hansøn og Karen Pedersdatter i Bugtrup

Jens Skræders barn i Bugtrup som blev dødfødt

Jens Andersøns - Karen i Ebdrup

Jens Andersøns - Karen i Ebdrup

Matz Møllers - Bodild i Colind

Jens Jensøn - Maren

Jens Jensen - Maren i Colind

Søren Lauritzøn i Ebdrup og Anne Nielsdatter

Niels Degns - Rasmus

Niels Degns - Rasmus i Colind

Rasmus Nørgaard og Maren Knudzdatter i Colind

Søren Lauritzøn i Ebdrup og Anne Nielsdatter

 

1688
 

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Hjemmedøbt

 

Bodild Pedersdatter i Ebdrup

Søren Hellesøns - Anders i Ebdrup

Peder Sørensøn - Rasmus

Esben Sørensøn - Maren i Bugtrup

Rasmus Hansøns - Hans i Bugtrup

Jens Wefuers - Poul i Ebdrup

Esben Sørensøns lille Maren i Bugtrup

Rasmus Nørgaard - Niels her i Colind

Niels Smed her i Colind

Gammel Maren Pedersdatter i Ebdrup

Rasmus Nørgaards lille Niels i Colind

Jens Skræders - Søren i Bugtrup

Peder Degns - Rasmus i Colind

Michel Hansøns - Hans i Ebdrup

Søren Lauritzøn - Anne i Ebdrup

Anders Michelsøns - Anna i Ebdrup

Anders Michelsøns Anna i Ebdrup

Rasmus Hansøns Moder Anna Pedersdatter

Niels Boesøns - Jens

 

1689
 

Dåb confirmeret

Døbte

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Begravet

Begravet

Begravet

Begravet

Døbte

Skrifte

Døbte

Begravet

Trolovet

Trolovet

Døbte

Begravet

Døbte

Døbte

Trolovet

Copuleret

Døbte

Begravet

Begravet

Copuleret

Begravet

 

Niels Boesøns - Jens

Simon Rasmusøns - Anne i Ebdrup

Søren Lauritzøn i Ebdrup

Gl. Søren Rasmusøn i Colind

Maren Rasmusdatter i Ebdrup – 75 år

Peder Rasmusøns - Peder i Colind

Peder Snedichers moder i Ebdrup Kirsten Pedersdatter 106 år

Mettes datter i Hougaarden - Ingeborg – udlagt barnefader Jens Knudzøn

Peder Tuesøns - Anne i Ebdrup

Niels Degns - Christen i Colind

Maren Lauritzdatter – En gammel kone i Ebdrup

Rasmus Lauritzøns - Matz i Ebdrup

Esben Sørensøns - Karen

Maren – Jens Boesøns hustru i Ebdrup

Anne Christians i Ebdrup

Peder Degns lille Rasmus i Colind

Niels Degns Christen

Rasmus Nørgaards - Bodild i Colind

Mette i Hougaarden obenbare Skrifte – udlagde Jens Knudzøn

Jens Winters - Kirsten i Bugtrup

Jens Winters Kirsten i Bugtrup

Anne Sl. Søren Lauritsøns Enke i Bugtrup og Jacob Jørgensøn i Horstved

Hans Ingworsøn i Ebdrup og Maren Nielsdatter

Peder Hougaards - Lauritz i Ebdrup

Peder Hougaards Lauritz i Ebdrup

Niels Knudzøns - Maren

Søren Jensøns - Karen i Colind

Unge Jens Rasmusøn i Colind og Smidens Enke Anna Jensdatter

Jacob Jørgensøn i Horstved og Anne Nielsdatter i Ebdrup

Anders Michelsøns - Anders i Ebdrup

Peder Degns datter Maren i Colind

Kirsten Boes en gl. vanfør pige i Colind

Unge Jens Rasmusøn og Anne Jensdatter i Colind

Peder Degns ældste datter Anne i Colind