Viede 1684 - 1709


side 96
1684

Hans Rasmussen og Johanne Nielsdatter

Morten Eijlersen og Marren Madtzdatter

Povel Olluffsen og Marren Gregersdatter

Jørgen Pedersen i Bøstrup og Marren Jørgensdatter

Anders Hansen i Helletoft og Margrete Madtzdatter

Frantz Hansen og Anne Hansdatter i Emmerbølle

Niels Skreders Dyrerborredegnen? her i sognet og Karren Jensdatter

Rasmus Christensens og Marren Nielsdatter

Hans Christensen og Marren Andersdatter

Rasmus Rasmussen i Bøstrup og Karren Madtzdatter

Hans Gotfredsen og Anne Jørgensdatter i Bøstrup

Michel Nielsen i Svallebølle og Karren Andersdatter

 

1685-1687 intet anført

 

1688

Olluff Povelsen Møller og Margrete Væg?datter

 

side 96a

Axel Knudsen og Dorte Hansdatter

Jens Hansen og Anne Jensdatter i Lejbølle

Maarten Hansens i Bønderslet og Anne Andersdatter

Frandtz Hendrichsen og Marren Pedersdatter

Rasmus Jørgensens i Fæbech og Marren Madtzdatter

Rasmus Rasmussen og Ellen Andersdatter

Bendix Pedersen og Ingeborg Hansdatter i Lejbølle

 

1689

Frantz D? og Stine Nielsdatter

Peder Pedersen Snidker og Sara Pedersdatter

Rasmus Clausen og Bodil Jørgensdatter

Hans Laursen og Johanne Andersdatter i Bøstrup

Gregers Rasmussen i Emmerbølle og Maren Laursdatter

Jens Rolvsen og Kirsten Rasmusdatter

Rasmus Nielsen og Anne Rasmusdatter i Brønslet

 

side 97
1690

Niels Jørgensen og Marren Pedersdatter

Christen Pedersen og Marren Pedersdatter

Anders Jørgensen og Berte Rasmusdatter

Christen Hansen og Barbra Albertsdatter

Rasmus Rasmussen og  Karren Madtzdatter i Bøstrup

Anders Dresen og Marren Rasmusdatter

Jørg Laursen og Dorte Rasmusdatter

Madtz Jensen og og Marren Jacobsdatter i Fæbech

Knud Rasmussen og Johanne Christopersdatter

 

1692

Niels Lausen og Marren Nielsdatter

Rasmus Clausen og Mergrete Jensdatter

Peder Jørgensen og Margrete Sivertsdatter

 

1693

Povel Ejlersen og Sidtzel Staphensdatter

Knud Gregersen og Marren Jensdatter

 

side 97a

Niels Jørgensen og Johanne Jespersdatter i Brønslet

Hans Rasmussen og Ane Rasmusdatter

Knud Pedersen og Kirsten Christensdatter

Anders Jespersen og Dorte Rasmusdatter

Jacob Madsen og Mette Hansdatter

 

1694

Laus Christofersen og Maren Lausdatter

Peder Hansen og Karen Johansdatter

Peder Hansen og Maren Rolfsdatter

Stafen Nielsen og Stinuse Madsdatter

Peder Mogensen og Ane Kristine Pedersdatter

Rasmus Rasmussen og Ane Rasmusdatter

Rasmus Jørgensen og Ane Olufsdatter

 

side 98

Claus Hendrichsen og Kirsten Pedersdatter

 

1695

Knud Nielsen og Johanne Jensdatter

Johan Lidsners og Sophia Povelsdatter

Christen Persen og Maren Pedersdatter

Christen Jensen og Johanne Jørgensdatter

 

1696

Peder Alsing og Else Laursdatter

Villum Jensen og Ellen Madsdatter

Christen Nielsen og Maren Knudsdatter

 

1697

Laus Christensen og Karen Hansdatter

Hans Nielsen og Johanne Jensdatter

Mads Nielsen og Magrete Hechsdatter

side 98a

Hans Jørgensen og Susanna Pedersdatter

Laus Hansen og Maren Andersdatter

Rasmus Lausen og Maren Lydrichsdatter

Jens Rasmussen og Ane Pedersdatter

Christofer Nielsen og Ane Rasmusdatter

Peiter Uldrichsen og Ane Andersdatter

 

1698

Christopher Nielsen og Ane Rasmusdatter

Peiter Uldrichsen og Ane Andersdatter

Jens Rasmussen og Ane Pedersdatter

Rasmus Lausen og Maren Lydrichsdatter

Laus Lausen og Karen Madsdatter

Hans Hansen og Karen Hansdatter

Niels Jørgensen og Kirsten Bendixdatter

 

side 99

Christen Nielsen og Ane Olufsdatter

Niels Jørgensen og Kirsten Bendixdatter

Maarten Rasmussen og Ellen Bøyesdatter

Søfren Søvrensen og Maren Lauridtzdatter

Christen Hansen og Ane Rasmusdatter

 

1700

Rasmus Michelsen og Sara Pedersdatter

Axel Knudsen og Maren Hansdatter

Christen Hansen og Ane Rasmusdatter

Mads Jacobsen og Inger Jørgensdatter

 

1701

Christen Madsen og Bodil Nielsdatter

Peder Hansen og Karen Christensdatter

Hans Jørgensen og Magrete Hechsdatter

Peder Kiempes og Mette Pofvelsdatter

Hans Pedersen og Hilleborg Rasmusdatter

Jens Rasmussen og Ane Jørgensdatter

Jørgen Hansen og Maren Eijlersdatter

 

side  99a
1702

Niels Pedersen og Maren Hansdatter

Niels Rasmussen og Karen Hansdatter

Gotfrid Pedersen og Johanne Laursdatter

Johan Torsen og Grete Olufsdatter, sl. Hendrik Jørgensens enke

Claus Rasmussen og Kirsten Nielsdatter

Mattis Pedersen og Aplone Rasmusdatter

Knud Gregersen og Ane Catrine Jacobsdatter

Jens Knudsen og Johanne Povelsdatter

 

1703

Laurs Jørgensen og Ane Nielsdatter

Niels Gregersen og Maren Jørgensdatter

Mads Jørgensen og Sofie Jacobsdatter

Jesper Andersen og Karen Rasmusdatter

hans Jensen og Maren Rasmusdatter

Rasmus Pedersen og Ane Pedersdatter

Rasmus Christensen og Mette Hansdatter

Hans Gotfridsen og Ane Rasmusdatter

Hans Findsen og Ane Madsdatter

 

1704

Niels Pedersen og Christense Christofersdatter

Hans Rasmussen og Ane Johannisdatter

Hans Lauridtzen og Maren Christensdatter

Jens Pedersen og Ane Michelsdatter

Tomas Pedersen og Kirsten Rasmusdatter

Michel Jørgensen og Mette Andersdatter

 

1705

Michel Jørgensen og Mette Andersdatter

 

side 100a

Hans Pedersen og Ane Jeppesdatter

Rasmus Hansen og Maren Andersdatter

Peder Gotfridsen og Ane Madsdatter

 

1706

Christen Hansen og Ane Hansdatter

Maarten Madsen og Kirsten Andersdatter

hans Clausen og Maren Jensdatter

Jeppe Lausen og Karen Pedersdatter

Niels Jørgensen og Maren Lausdatter

Hans Nielsen og Maren Hansdatter

Boe Pedersen og Dorte Jensdatter

Niels Rasmussen og Maren Rasmusdatter

  
1707

Niels Rasmussen og Maren Rasmusdatter

Hans Hansen og Else Ivfersdatter

 

1708

Christian Povelsen og Eleonora Jørgensdatter

Christen Ivfertsen og Johanne Pedersdatter

Laus Jørgensen og Kirsten Jørgensdatter

 

side 101

Rasmus Rasmussen og Margrete Hansdatter

Niels Rasmussen og Else Jacobsdatter

Peder Rasmussen og Ane Johannisdatter

Niels Jørgensen og Kirsten Hansdatter

 

1709

Niels Jørgensen og Kirsten Hansdatter

Rasmus Christensen og Maren Madsdatter

Claus Nielsen og Maren Christensdatter

Rasmus Nielsen og Sidsell Madsdatter