Fødte 1684 - 1699


Side 4
1686

Peder Rasmussens barn i Lejbølle – Anna

Niels Christensens barn i Lejbølle – Christen

Jørgen Skreders barn i Lejbølle – Søvren

Hans Henningsens barn i Fæbech – Rasmus

Rasmus Christensens barn i Tobierg – Helvig

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Karren

Hans Christensens barn i Fæbech – Anders

Hans Gotfredsens barn i Bøstrup – Gotfred

 

side 4a

Johannis Hechsens barn – Anne

Lauridtz Rasmussens barn i Lejbølle – Ellen

Anders Boesens barn i Lejbølle – Jens

Rolv Andersens barn i Lejbølle – Anders

Iver Rytters barn i Lejbølle – Anna Sophia

Hans Pedersens barn i Lejbølle – Christen

Rasmus Hansens barn i Fæbech – Kirsten

 

1687

Michel Nielsens barn i Svallebøllegaard – Karren

 

side 5

Mette Hardeløves uægte barn – Peder

Madtz Pedersens barn i Emmerbølle – Peder

Jens Rasmussens barn i Helletoft – Peder

Jørg Nielsens barn i Lejbølle – Mette

Jørgen Hansens barn i Haltoft – Povel

 

side 5a

Jørgen Pedersens barn i Bøstrup – Jørgen

Maren Knudsdatters uægte barn i Emmerbølle – Jens

Else Laursdatters uægte barn – Karren

Anders Jensens barn i Helletoft – Jørgen

?gen Gregersens barn i Helletoft – Karren

 

side 6

Hans Jørgensens barn i Egeløkke – Jørgen

Hans Jørgensens barn i Jydeholm  – Lisbeth

Søren Bødkers barn i Lejbølle – Jens

Hans Hansens barn i Tobierg – Marren

Peder Nielsen i Lejbølle – Peder

Marren Skaftis uægte barn – Karren

Laurs Pedersen i Hovgård – Peder og Gertrud

Peder Rasmussen i Emmerbølle – Marren

Stephan Nielsens barn i Lejbølle – Margrete

? Pedersen barn i Fæbech – Johanne

Hans Christensens barn i Fæbech – Anders

 

side 6a

Hans Smidtz barn i Brønslet – Madtz

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Peder

Rasmus Pedersen i Emmerbølle – Karren

Frantz Hansens barn i Emmerbølle – Jens

Jørgen Jørgensens barn i Næstebølle – Marren

Jasper Dichmans barn i Nedergård – Jochum

Hans Gotfredsens barn i Bøstrup – Jørgen

 

1688

Hans Adolphsens barn i Fæbech – Christopher

Rasmus Pedersens barn i Kirchestræde – Anne

Boel Madtzdatters uægte barn i Næstebølle – Anne

 

side 7

Anne Christophersdatters uægte barn – Christen

Povel Skreders barn i Lejbølle – Anne

Knud Christensens barn på Skovø – Rasmus

Peder Hansens barn i Svallebølle – Anna

Niels Christensens barn i Lejbølle – Madtz

Niels Olufsens barn i Lejbølle – Karren

Søvren Jydes barn i ?gården – Karren

Oliver Jørgensens barn i Helletoft – Povel

Peder Pedersens barn i Emmerbølle – Marren

Laurs Christophersens barn i Fæbech – Frederich

Hans Henningsens barn i Fæbech – Kirsten

 

side 7a

Morten Hansens barn i Brønslet – Madtz

Hans Jørgensens barn på Egeløkke – Stine Mari

Laurs Jensens barn i Emmerbølle – Karen

Rasmus Christophersens barn i Lejbølle – Christopher

Stephen Nielsens barn i Lejbølle – Everdt

Rasmus Hansens barn i Fæbech – Hans

Niels Knudsens barn i Gralen – Sidsell

Jens Rasmussens barn i Helletoft – Jørgen

Michel Nielsens barn i Svallebølle – Anna Catarina

Olle Møllers barn i Svallebølle – Lauridtz

 

1689

Hans Gotfredsens barn – Hans

 

side 8

Lauridtz Pedersens barn i Søngrd. – Anna

En fremmet mand – Willum Kremmer Kald? – Thomas

Povel Michelsens barn i Næstebølle – Michel

Morten Hansens barn i Brønslet – Cidtzel

Madtz Jørgensens barn i Lejbølle – Jørgen

Jasper Dichmanns barn – Friderich

Peder Nielsens barn i Lejbølle – Michel

Jens Pedersens barn paa Egeløkke – Anna Margreta

Laurs Rasmussens barn i Lejbølle – Kirsten

Frandtz Hendrichsens barn i Fæbech – Hendrich

Johan Hechsens barn i Lejbølle – Sivert

Bendix Pedersens barn i Lejbølle – Peder

 

side 8a

Hans Jørgensens barn i Lejbølle – Karren

Hans Jørgensens barn i Svallebølle – Marren

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Kirsten

Anders Hansens barn i Helletoft – Karren

Madtz Pedersens barn i Emmebølle – Hans

Rasmus Strynbos barn i Lejbølle – Anne

Niels Heltoft i Lejbølle – Marren

Rolv Andersens barn i Lejbølle – Kirsten

Peder Rasmussens barn i Emmerbølle – Rasmus

Stephen Nielsen i Lejbølle – Christen

Jørgen Jørgensen i Næstebølle – Jørgen

 

1690

Hans Toesens i Jydeholm – Anne

 

side 9

Olluff Knudsens barn på Egeløkke – Knud

Frantz Hansens barn i Emmebølle – Michel

Anne Staphensdatters uægte barn i Lejbølle – Gertrud

Ellen Madtzdatters uægte barn i Helletoft – Karren

Hans Adolphsens barn i Fæbech – Kirsten

Sl. Hans Christensens barn i Fæbech – Hans

Rasmus Pedersens barn i Kirkestræde – Povel

Karren Madtzdatters uægte barn – Hans

Niels Knudsens barn i gralen – Gotfred

 

side 9a

Rasmus Rasmussens barn paa Hejnet – Christian

Rasmus Jørgensens barn i Fæbech – Kirsten

Gregers Rasmussens barn i Emmerbølle – Lauridtz.

Hans Gotfredsens barn i Bøstrup – Hans

Frantz Hendrichsens barn i Fæbech – Susanna

Jens Rolvsens barn – Bodil

Jens Rasmussens barn i Helletoft – Lauridtz

Morten Hansens barn i Brønslet – Hans

Lauridtz Møllers barn i Lejbølle – Anders

Axel Knudsens barn i Fæbech – Johanne

 

side 10

Willum Villumsens barn i Emmerbølle – Catrine

Rasmus Tobiergs barn – Gertrud

Peder Alsing Matros barn – Kirstina Charlotta

 

1691

Povel Skreders barn i Lejbølle – Povel

Povel Michelsens barn i Næstebølle – Christopher

Niels Ollufsens barn i Lejbølle – Oluff

Rasmus Pedersens barn i Emmerbølle – Anne

Rasmus Clausens datter Dortes uægte barn i Næstebølle – Anders

Niels Poffvelsens barn i Lejbølle – Madtz og Christian

Jasper Dichmanns barn i Nedergaard – Dortea Lisbeth

 

side 10a

Jens Skreders barn i Lejbølle – Anne

Lauridtz Christophersens barn i Fæbech – Rasmus

Rasmus Rasmussens barn i Næstebølle – Christen

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Sidsel

Lauridtz Rasmussens barn i Bloggaard – Rasmus

Rasmus Christophersens barn i Lejbølle – Peder

Johan Lidtzners barn i Kirkestræde Lejbølle – Sophia

Johannis Hechsens barn i Lejbølle – Margreta Helvig

Rasmus Hansens barn i Fæbech – Karren

 

side 11

Lauridtz Rasmussens barn i Lejbølle – Anders

Madtz Hansens barn i Fæbech – Hans

Hans Henningsens barn i pølegaard – Marren

Hans Jørgensens barn i Svallebølle – Marren og Karren

Madtz Jørgensens barn i Lejbølle – Inger

Jørgen Jørgensens barn i Næstebølle – døde hurtig

Lauridtz Pedersens barn i Hovgaard – Anne

 

1692

Oluff Knudsens barn på Egeløkke – Knud

Bendix Pedersens barn i Lejbølle – Hans

Frandtz Hendrichsens barn i Bloggården – Peder

 

side 11a

Anders Hansens barn i Helletoft – Anna

Marren Jørgensdatters uægte barn i Bøstrup – Peder

Povel Hansens barn i Lejbølle – Peder

Hans Lindtznigs barn i Egeløkke – Peder

Niels Oluffsens barn i Lejbølle – Christen

Jørg Laursens barn i Helletoft – Anne

Lauridtz Jensens barn i Emmerbølle – Lauridtz

Peder Rasmussen barn i Emmerbølle – Anne

Hans Gotfredsens barn i Bøstrup – Mette

Staphen Nielsens barn i Lejbølle – Ditløw

 

side 12

Jørg Jørgensens barn i Næstebølle – Hans

Rasmus Christophersens barn i Lejbølle – Povel

Peder Nielsens barn i Emmerbølle – Inger

 

1693

Rasmus Rasmussens barn i Næstebølle – Karren

Lauridtz Rasmussens barn i Lejbølle – Niels

Axel Knudsens barn i Fæbech – Marren

Povel Michelsens barn i Næstebølle – Kirsten

Villum Villumsens barn i Lejbølle – Jacob

Hans Jørgensens barn i Svallebølle – Niels

Bendix Pedersens barn i Lejlbølle – Gregers

Hans Jørgensens barn i Jydeholm - Gundel-Maria

 

 

side 12a

Jørgen Jørgensens barn i Fæbech – Laus

Jens Hansens barn i Lejbølle – Hans

Jens Rasmussens barn i Helletoft – Christen

Hans Lydsings barn paa Egeløkke – Maria

Jens Holts barn i Bøstrup – Rasmus

Christen Jørgensens barn i Bøstrup – Jørgen

Niels Olsens barn i Lejbølle – Ellen

Rasmus Persens barn i  Kirkestræde – Else

 

1694

Stafen Nielsens barn i Lejbølle – Anna

 

side 13

Mads Hansens barn i Fæbech – Hans

Poffvel Eijlers barn i Emmerbølle – Karen

Laus Jensens barn i Emmerbølle – Rasmus

Knud Bøchers barn i Bøstrup – Gregers

Niels Jørgensens barn i Brønslet – Maren

Rasmus Persens barn i Fæbech – Karen

Lidsners barn i Lejbølle – Anna Elisen

Søffren Bøchers barn i Lejbølle – Maren

Axel Knudsens barn i Fæbech – Dorte

 

side 13a

Hans Gotfredsens barn i Bøstrup – Jørgen

Anders Hansens barn i Helletoft – Maren

Rasmus Clausens barn i Fæbech – Kirsten

Rasmus Persens barn i Emmerbølle – Boell

Frans Hansens børn i Emmerbølle – Niels og Jesper

Rasmus Labiergs barn  Johanne

Mads Persens barn i Emmerbølle – Boell

Knud Møllers barn i Svallebølle – Peder

 

side 14

Poffvel Hansens barn i Lejbølle – Povell

Laus Rasmussens barn i Lejbølle – Niels

Ane Andersdatters uægtebarn i Egeløkke – Rasmus

Povel Michelsens barn i Næstebølle – Maarten

Per Laabichsens barn i Lejbølle – Hans

Peder Hansens barn i Bøstrup – Rasmus

 

1695

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Mathias

Hans Henningsens barn i Bøstrup – Henning

  
side 14a

Hans Lydsings børn på Egeløkke – Anna og Rebecca

Knud Bøchers barn i Bøstrup – Gregers

Maarten Jydes barn i Brønslet – Staphen

Maarten Christensens barn i Brønslet – Povell

Rasmus Hansens barn i Fæbech – Laus

Rasmus Rasmussens barn i Næstebølle – Boel

Gotfred Nielsens barn i Svallebølle – Niels

Stafen Nielsens barn i Lejbølle – Sifvert

Jacob Madsens børn i Brønslet – Mads og Anna

 

side 15

Rasmus Persens barn i Kirkestrædet – Ellen

Anders Hansens barn i Helletofte – Hans

Povel Eijlers barn i Emmerbølle – Margrete

Hans Gotfriedsens barn i Bøstrup – Anna

 

1696

Hans Jørgensens barn i Jydeholm – Hans

Knud Nielsens barn i Brønslet – Karen

Rasmus Jørgensens barn i Fæbech – Karen

Laus Møllers barn i Lejbølle – Niels

Niels Olsens barn i Lejbølle – Hans

 

side 15a

Rasmus Clausens barn i Fæbech – Catrina

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Sophia

Per Laabichsens barn i Lejbølle – Hans

Bendix Pedersens barn i Lejbølle – Gregers

Rolf Andersens barn i Lejbølle – Johanne

Frans Hendrichsens barn i Bloggården – Susanna

Johan Lidsners barn i Lejbølle – Anna Margreta

Niels Møllers barn i Lejbølle – Jørgen

Jacob Madsens barn i Tobierg – Hans

 

side 16

Jens Hansens barn i Lejbølle – Laus

Catrine Villumsdatters barn i Lejbølle – Villum

Mads Jørgensen barn i Helletoft – maren

Laus Christopers barn i Fæbech – Laus

Maarten Christensens barn i Brønslet – karen

Villum Jensens barn i Lejbølle – Elsebeth

Stafen Nielsens barn i Lejbølle – Nicolaj

Jens Rolfsens barn i Lejbølle – Susanna

Per Alsings barn i Lejbølle – Kirsten

 

side 16a

Jørgen Pedersen barn i Lejbølle – Michell

Maren Madsdatters uægte barn i Lejbølle – Ana

Knud Møllers barn i Svallebølle – Dorte

 

1697

Rasmus Rasmussens barn på Hovgården – Rasmus

Povel Michelsens barn i Næstebølle – Karen

Christen Jørgensens barn i Bøstrup – Maarten

Peder Hansens barn i Bøstrup – Kirsten

 

side 17

Jens Rasmussens barn i Helletoft – jacob

Rasmus Rasmussens barn i Næstebølle – Rasmus

Niels Olsens barn i Lejbølle – Magrete Dorte

Mads Persens barn i Emmerbølle – Maren

Ingebor Søfrensdatters uægte barn – Jørgen

Laus Møllers barn i Bøstrup – Michell

Anders Jaspersens barn i Næstebølle – Jasper

Laus Rasmussens barn i Lejbølle – Anna

 

  
side 17a

Hans Gotfredsens barn i Bøstrup – Inger

Langelovs barn i Lejbølle – Christian

Mads Hansens barn i Fæbech – Rasmus

Jens Knudsens barn i Bøstrup – Ane Catrina

Rasmus Pedersens barn i Kirkestræde – Christen

 

1698

Rasmus Lausens barn i Lejbølle – Laus

Niels Hansens barn i Brønslet – Christian

Hans Henningsens barn i Pølegaarden – Ane

 

side 18

Villum Jensens barn i Lejbølle – Mathias

Rasmus Rasmussens barn paa Hegnet – Else

Jørgen Lausens barn i Helletoft – Karen

Peder Hansens barn i Bøstrup – Hans

Axel Knudsens barn i Fæbech – Niels

Hans Jørgensens barn i Jydeholm – Malene

Peder Mogensens barn i Lejbølle – Mogens

Hans Rasmussens barn i Emmerbølle – Hans

 

side 18a

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Jørgen

Povel Michelsens barn i Næstebølle – Anders

Niels Olufsens barn i Lejbølle – Oluf

Jens Rasmussens barn i Helletofte

Rasmus Pedersens barn i Blochgården – Ellen

Christen Nielsens barn i Svallebølle – Hans Christian

Hans Gotfredsens barn i Bøstrup – Maria Sibilla

 

side 19

Frans Hansens barn i Emmerbølle – Johanne

Anders Hansens barn i Helletofte – Hans

 

1699

Anders Jespersens barn i Næstebølle – Metta

Stafen Nielsens barn i Lejbølle – Hans

Sidsel Jydes uægte barn i Brønslet – Niels

Jens Knudsens barn i Bøstrup – Peder

Johan Lidsners barn i Lejbølle - ? Catrina

Peder Alsings barn i Lejbølle – Laus

 

side 19a

Maarten Hansens barn i Brønslet – Anders

Laus Christofersens barn i Fæbech – Anne

Rasmus Jørgensens barn i Fæbech – Jørgen

Mads Pedersens barn i Emmerbøller – Niels

Jørgen Pedersens barn i Lejbølle – Jens

Johan Langelovs barn i Lejbølle – Johan Friderich

Conratz barn i Svallebølle – Catrine Maria

Niels Møllers barn i Lejbølle – Inger

Johan Hechsens barn i Lejbølle – Heu?

Jens Hansens barn i Lejbølle – Peder

 

side 20

Knud Møllers barn i Svallebølle – Ane Catrine

Hendrichs Jørgensens barn på Egeløkke – Jørgen

Laus Christensens barn i Lejbølle – Hans Christian

Laus Ærøboes barn i Viingrd – Niels

Peder Mogensens barn i Lejbølle – Peder

Mads Skolemesters barn i Helletoft – Hans

Søren Sørensens barn i Lejbølle – Elsebeth

Maarten Christensens barn i Brønslet – Giertrud

 

side 20 a

Mogens Andersens barn i Næstebølle – Karen

Rasmus Pedersens barn i Fæbech – Karen