Fødte 1710 - 1719


Side 32
1710

Christen Rasmussens barn i Emmerbølle – Hans

Hans Bruns barn i Brønslet – Ellen

 

side 32a

Hans Lausens barn i Emmerbølle – Jens

Christen Nielsens barn i Svallebølle – Anne

Niels Rasmussens barn i Bøstrup – Karen

Oluf Rasmussens barn i Svallebølle – Rasmus

Anders Jespersens barn i Næstebøølle – Vinzent

Peder Rasmussens barn i Lejbølle – Mette

Hans Christensens barn i Lejbølle – Malene

Kirsten Maartensdatters uægte barn i Lejbølle – Lisebeth

En Soldater qvindes barn i Lejbølle – Fredrich

 

side 33

Laus Lausens barn i Lejbølle – Ellen

Hans Hansens barn i Lejbølle – Maria

Capt. Radelefs barn paa Egeløkke – Eddell Magrete

Karen Pedersdatters uægte barn i Svallebølle – Maren

Johannis Hechsens barn i Lejbølle – Anne

Gotfrid Pedersens barn i Lejbølle – Peder

Peder Mogensens barn i Lejbølle – Peder

Hans Rasmussens barn i Bakkegaard - ?

Knud Bøchers barn i Lajbølle – Rasmus

 

side 33a

Villum Jensens barn i Lejbølle – Anne

Jesper Andersens barn i Lejbølle – Rasmus

Maarten Madsens barn i Brønslet

Christen Knudsens barn i Emmerbølle – Rasmus

Jens Povelsens barn i Lejbølle – Agnete

Peder Hansens barn i Bøstrup – Friderich

Knud Nielsens barn i Brønslet – Niels

 

1711

Mads Jacobsens barn i Lejbølle – Jacob

 

side 34

Jørgen Hansens barn i Lejbølle – Mette

Mads Pedersens barn i Emmerbølle – Maren

Hans Jørgensens barn i Helletof – Karen

Diderich Slømmers barn paa Nedergaard – Gabriel og Maria

Peder Hansens barn i Svallebølle – Bodill

Niels Møllers barn i Lejbølle – Hans

Niels Lausens barn i Svallebølle – Niels

Christen Hansens barn i Bøstrup – Barte

 

side 34a

Jens Jydes barn i Lejbølle – Knud

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Hans

Niels Nielsens barn i Fæbech – Maren

Mads Jydes barn i Lejbølle – Hans

Maarten Christensens barn i Brønslet – Magrete

Hans Gotfridsens barn i Bøstrup – Ane Maria

Capt. Radelefs barn paa Egeløkke – Hendrich Sternsen

Peder Rasmussens barn i Lejbølle – Johannis

 

side 35

Mads S? barn i Fæbech – Ane Maria

Jens Rolfsens barn i Lejbølle – Ane Maria

Rasmus Christensens barn i Emmerbølle – Ane

Hans Lausens børn i Emmerbølle – Maren og Johanne

Laus Lausens barn i Lejbølle – Ane

Jeppe Pedersens barn i Hovgaarden – Peder

Hans Lausens barn i Lejbølle – Dorte Maria

 

side 34a
1712

Oluf Rasmussens barn i Svallebølle – Ane

Povel Michelsens barn i Næstebølle – Inger

Jeppe Lausens barn i Næstebølle – Karen

Gotfrid Pedersens barn i Lejbølle – Bodill

Niels Nielsens barn i Fæbech – Maren

Maarten Jydes barn i Brønslet – Anna Maria

Giertrud Jensdatters uægte barn i Lejbølle – Maren

Gl. Hans Rasmussens barn i Emmerbølle – Jens

Villum Jensens barn i Lejbølle – Jens

 

side 36

Christen Spinders barn i Bøstrup – Sophie

Hans Bruns barn i Brønslett – Iver

Johan Hechsens barn i Lejbølle – Johanne

Christen Rasmussen barn i Emmerbølle – Maren

Hans Rasmussens barn i Bakkegrd – Mette

 

1713

Peder Rasmussens barn i Lejbølle – Bodil

Maren Nielsdatters uægte barn i Fæbech – Niels

Hans Hansens barn i Lejbølle – Mette

Hans Nielsens barn i Heltoft – Maren

 

side 36a

Knud Bochers barn i Lejbølle – Malene

Oluf Rasmussens barn i Svallebølle – Aplone

Niels Møllers barn i Lejbølle – Anne

Peiter Hansens barn i Næstebølle – Friderich

Knud Nielsens barn i Brønslet – Mads

Christen Nielsens barn i Svallebølle – Hans

Maarten Christensens barn i Brønslet – Maren

Mads Jacobsens barn i Lejbølle – Jens

Jørgen Hansens barn i Lejbølle – Johannes

 

side 37

Peder Hansens barn i Bøstrup – Kirsten

Jeppe Pedersens barn i Hovgården – Jens

Jens Povelsens barn i Næstebølle – Povel

Mads Lærkes barn i Emmerbølle – Anne Malene

Christen Knudsens barn paa Emmerbølle Skov – Bodil

Hans Gotfridsens barn i Bøstrup – Anne Margrete

 

1714

Madtz Alsings Stifdatters uægte barn i Fæbech – Hans

Christen Hansens barn i Fæbech – Hans

Niels Rasmussens barn i Bøstrup – Rasmus

Cap. Radelefs barn paa Egeløkke – Christian Friderich

Hans Hansens barn i Fæbech – Else

 

 

side 37a

Madtz Pedersens barn i Emmerbølle – Niels

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Rasmus

Oluf Rasmussens barn i Svallebølle – Peder

Hans Raagens barn i Helletoft – Niels

Rasmus Andersens barn i Jydeholm – Lauridtz

Rasmus Jensens barn i Helletoft – Jens

Hans Lauridtzens barn i Emmerbølle – Hans

Peder Bendixsens barn i Bøstrup – Hans

Maarten Christensens barn i Brønslet – Christen

Claus Madtzens barn i Fæbech – Anne

 

side 38

Niels Nielsens barn i Lejbølle – Anne

Povel Michelsens barn i Næstebølle – Anders

Peder Jacobsens barn i Lejbølle – Maren

 

1715

Hans Rasmussens barn i Bakkegaard – Johannes

Christen Nielsens barn i Lejbølle – Karen

Christen Hansens barn i Fæbech – Maren

Maarten Jydes barn i Brønslet – Hans

Christen Rasmussens barn i Emmerbølle – Jens

Christen Knudsens barn paa Emmerbølle Skov – Knud

Rasmus Lausens barn i Lejbølle – Niels

Peder Rasmussens barn i Lejbølle – intet navn anført

 

side 38a

Jep Pedersens barn i Hovgaarden – Sidsell

Hans Pedersens barn i Lejbølle – Mette

Niels Møllers barn i Lejbølle – Anne

Hans Dithlefs barn paa Hegnet – Gotfrid

Rasmus Erichsens barn i Lejbølle – Erich

Christen Spinders barn i Bøstrup – Hans

Rasmus Rasmussens barn i Fæbech – Karen

Jens Povelsens barn i Næstebølle – Ane Catrine

Jørgen Hansens børn i Lejbølle – Madtz og Søren

 

side 39

Rasmus Jensens barn i Helletoft – Mette

Rasmus Andersens barn i Jydeholm – Anne

 

1716

Christen Nielsens barn i Svallebølle – Christian

Niels Hansens barn i Bøstrup – Maren

Madtz Jensens barn i Lejbølle – Else

Christen Hansens barn i Fæbech – Rasmus

Jørgen Nielsens barn i Bøstrup – Anne

Anders Jespersens barn i Næstebølle Madtz

Madtz Jacobsens barn i Lejbølle – Inger

Peder Bendixsens barn i Bøstrup – Maren

 

side 39a

Christen Knudsens barn paa Skoven – Christen

Hans Gotfridsens barn i Bøstrup – Sidsell

Hans Hansens barn i Fæbech – Jacob

Peder Pedersens barn i Emmerbølle – Giertrud

Knud Bøkers barn i Lejbølle – Jacob

Hans Lausens barn i Emmerbølle – Peder

Madtz Pedersens barn i Emmerbølle – Hans

 

1717

Peder Jacobsens barn i Lejbølle – Jacob

Christen Rasmussens barn i Lejbølle – Johan Lidtzner

 

side 40

Christen Hansens barn i Fæbech – Rasmus

Niels Bønløkkes barn i Lejbølle – Karen

Oluf Rasmussens barn i Svallebølle – Anne

Rasmus Jensens barn i Helletoft – Anders

Peder Madtzens barn paa Nedergrd – Mattis

Hans Rasmussens barn i Bakkegaard – Anne

En fattig Mands barn – Madtz

Maarten Christensens barn i Brønslet – Peder

Rasmus Rasmussens barn i Bøstrup – Karen

Hans Murmesters barn i Bøstrup – Karen

 

side 40a

Christen Nielsens barn i Lejbølle – Rasmus

Peiter Mattisens barn i Lejbølle – Christen

Rasmus Erichsens barn i Lejbølle – Johanne

Hans Dithleffs Gotfridsens barn paa Hegnet – Mette Elisebett

Johanne Lausdatters uægte barn i Emmerbølle – Lauridtz

Rasmus Andersens børn i Jydeholm – Mette Marie og Kirsten

Rasmus Rasmussens barn i Fæbech – Christian

Jørgen Nielsens barn i Bøstrup – Niels

 

side 41

Madtz Pedersens barn i Emmerbølle – Anne

Sl. Christen Nielsens barn i Svallebølle – Christen

Helvi Rasmusdatters barn i Lejbølle – Johanne Marie

 

1718

Peder Nielsens barn i Lejbølle – Niels

Oluf Smids barn i Kierchestrædet – Lisebeth

Christen Rasmussens barn i Emmerbølle – Anne

Jeppe Pedersens barn i Hovgaarden – Kiavindt???

Jochum Skredders barn i Helletoft – Rasmus Mogensen

Christen Knudtzens barn – Ane Maria

Peder Jydes barn i Næstebølle – Niels

 

side 41a

Hans Lauridtzsens barn i Emmerbølle – Maria

Peder Bendixsens barn i Bøstrup – Christen

Christen Spinders barn i Lejbølle – Jacob

Christen Døntes? barn i Bøstrup – Maren

Claus Madtzens barn i Fæbech – Mattis

 

1719

Rasmus Erichsens barn i Lejbølle – Madtz

Niels Lauridtzens barn i Lejbølle – Hans

Rasmus Andersens barn i Jydeholm – Maren

Mads Postes barn i Lejbølle – Dorte

Niels Dienens barn her til stedet – karen

 

side 42

Et tatter barn som blef fød til Christen Rasmussens i Emmerbølle – Ane Cathrine

Hans Gotfridsens barn i Bøstrup – Rasmus

Oberst Kaases barn paa Nedergrd – Otte Dithlef

Tomas Olufsens barn i Lejbølle – Maria

Maarten Jydes barn i Brønslet – Rasmus

Peder Jacobsens barn i Lejbølle – Johanne

Niels Haves barn i Bøstrup – Aplone

Jørgen Hansens barn i Lejbølle – Inger

Jens Antonisens barn i Fæbech – Ane Catrine

Jochum Skredders barn i Lejbølle – Christofer

 

side 42a

Hans Lausens barn i Emmerbølle – Frans Jochum