Fødte 1760 - 1769


Side 4a
1760

Laus Nielsens barn af Lejbølle – Niels

Jørgen Pedersens barn fra Fæbæk – Peder

Johannes Hansens barn af Svallebølle – Hans

Frandts Rasmussens barn fra Fæbæk – Anna Maria

Andreas Rasmussens barn fra Kirkestrædet – Hans

 

 

Side 5

Jens Christensens barn fra Nestebølle – Rasmus

Rasmus Bødkers barn fra Brunslette – Anna

Niels Pedersens barn fra Lejbølle – Niels

Niels Gregersens barn fra Lejbølle – Jørgen

Morten Pedersens barn fra Lejbølle – Niels

Anders Gregersens barn fra Nestebølle – Sidsel

Rasmus Hansens barn fra Fæbæk – Rasmus

Jørgen Blokmands barn fra Helletoft – Magretha

Mogens Jørgensens barn fra Lejbølle – Jørgen

Niels Jeppesens barn fra Fæbæk – Maria

 

 

Side 5a

Madtz Hansens barn på Egelykke – Ingebor Cathrina

Christen Smeds barn fra Lungen – Laus

Peder Snedkers barn fra Lejbølle – Kirsten

Abraham Madtsens barn fra Fæbæk – Matthias

Peder Pedersens barn fra Emmerbølle – Maria

Peder Skomagers barn fra Lejbølle – Christiana

Sidsel Hansdatters barn fra Bøstrup – Hans

Johan Frideriks barn fra Bøstrup – Magrethe

 

 

1761

Niels Andersens barn fra Lejbølle – Søren

Christen Gregersens barn fra Lejbølle Christian

Hans Kudskes barn fra Svallebølle – Maria

 

  
Side 6

Niels Skrædders barn fra Svallebølle – Maren

Hans Rasmussens barn fra Fæbæk – Rasmus

Jørgen Rasmussens barn fra Fæbæk – Dorthe

Erik Rasmussens barn fra Lejbølle – Anna Maria

Rasmus Jespersens barn fra Emmerbølle – Kirstine

Madts Michelsens barn fra Lejbølle – Dorthe

Anders Rasmussens barn i Pølngaard – Rasmus

Andreas Rasmussens barn fra Kirkestrædet – Christian

Hans Basses barn fra Helletoft – Karen

Jens Hansens barn i Skovhusene – Johanne Cathrina

Christen Rasmussen barn fra Fæbæk – Maren

 

Side 6a

Andreas Jensens barn fra Nestebølle – Anna Sophia

Niels Skyttes barn fra Sønderskovs Hauge – Jacob

Niels Madtsens barn fra Hougaard – Rasmus

Morten Rasmussens barn fra Svallebølle – Kirsten

 

 

1762

Matthis Rasmussens barn fra Lejbølle – Anna Magretha

Johan Peter Weniche barn fra Egeløkke – Christopher

Rasmus Skrædders barn fra Bøstrup – Mette Magretha

Hans Olsens barn fra Kirkestrædet – Christopher Leopoldus

Hans Nielsens barn fra Skovhusene – Maria

Niels Peitersens barn fra Lejbølle – Peder

Jens Skrædders barn fra Lejbølle – Fridericha

Rasmus Christophersens barn fra Svallebølle – Else

 

Side 7

Rasmus Madtsens barn i Helletoft – Laus

Jørgen Blokmands barn fra Helletoft – Christen

Christen Nielsens barn fra Svallebølle – Niels

Johanne Nielsdatters barn – Rasmus

Søren Sørensens barn fra Helletoft – Kirsten

Erik Rasmussens barn fra Lejbølle – Anna Maria

Peder Hansens barn på longen – Kirstina

Abraham Madtsens barn fra Fæbæk – Kirstina

Christen Rasmussens barn fra Fæbæk – Ate Cathrina

Morten Pedersens barn fra Lejbølle – Rasmus

Hans Smeds barn fra Lejbølle – Hans

Hans Olsen Smeds barn fra Fæbæk – Anna Kirstina

 

Side 7a

Peder Skovfogeds barn fra Nestebølle – Niels

Appollone Jacobsdatters barn – Jacob

Hans Daulejerses barn fra Bøstrup – Jacob

Niels Gregersens barn fra Lejbølle – Anna

Peder Jensens barn fra Hougaard – Anna Kirstine

Ivar Christensens barn fra Nestebølle – Hilleborre

Christen Gregersens barn fra Lejbølle – Anna

 

 

1763

Rasmus Hansens barn fra Hougaard – Hans

Hans Madtsens barn fra Fæbæk – Kirsten

Matthis Hansens barn fra Lejbølle – Jørgen

Johan Wenich Skomagers barn – Christopher Nellebusk

 

Side 8

Niels Andersens barn fra Lejbølle – Mette

Jørgen Matthisens barn fra Lejbølle – Laus

Niels Hansens barn fra Lejbølle – Hans

Frandts Rastmesters barn fra Fæbæk – Helleborre

Anders Rasmussens barn fra Pølngaard – Thomas

Johannes Hansens barn fra Svallebølle – Magrethe Helvig

Povel Jørgensens barn fra Hougaard – Jørgen

Peder Pedersens enkes barn fra Emmerbølle – Pernille

Andreas Rasmussens barn fra Kirkestrædet – Christian

Niels Skyttes barn fra Sønder Skov Hauge – hans Tage

Johan Frideriks barn fra Bøstrup – Anna

 

 

Side 8a

Peder Madsens barn fra Svallebølle – Kirsten

Hans Rasmussens barn fra Bøstrup – Johan

Morten Rasmussens barn fra Svallebølle – Kirsten

Hendrik Hansens barn fra Bakkegaard – Karen

Jørgen Pedersens barn fra Milleskovshauge – Anne Lisbeth

Peder Jørgensens barn fra Bøstrup – Anna Magretha

Søren Sørensens barn fra Helletoft – Anna

Rasmus Skrædders barn fra Bøstrup – Lisbeth

Matthis Johansens barn fra Lejbølle – Rasmus

Andreas Jensens barn af Nestebølle – Mette

 

Side 9
1764

Hans Hansens barn fra Emmerbølle – Inger

Smeden Kruuses barn på Longen – Johanna Cathrina

Andreas Mogensens barn – Christen

Rasmus Pedersens barn i Hougaard – Anders

Jens Hansens barn af Skovhusene – Hans

Cathrina Johansdatters barn – Johan

Peder Krogs barn fra Lejbølle – Andreas

Erik Jespersens barn fra Lejbølle – Maren

Frandtz Jensens barn i Bakkegaard – Anna Dorthe

Hans Smeds barn fra Fæbæk – Anders

Jacob Christensens barn fra Lejbølle – Kirsten

 

Side 9a

Hans Rasmussens barn fra Fæbæk – Rasmus

Peder Kudskes barn fra Nestebølle Jens

Wenick Skomagers barn fra Lejbølle – Peter Christian

Christen Hansens barn fra Helletoft – Maria Kirstina

Morten Pedersens barn fra Lejbølle – Anna

Povel Hansens barn i Emmerbølle – Peder Hansen

Niels Hansens barn af Lejbølle – Karen

Jørgen Madtsens barn Toskeppe – Else Cathrina

Niels Nielsens børn i Pølngaard – Anna og Anna Marthe

Niels Gregersens barn i Lejbølle – Jørgen

Væverens barn fra Lejbølle – Anna Magretha

 

 

Side 10

Peder Jensens barn fra Hougaard – Anna Kirstina

Hans Basses barn fra Helletoft – Kirsten

Rasmus Jespersens barn fra Emmerbølle – Jørgen

Christen Gregersens barn fra Lejbølle – Anna Magdalena

Dorthe Anders barn af Bøstrup – Anna

Matthis Hansens barn fra Lejbølle – Inger

 

1765

Christen Rasmussens barn fra Fæbæk – Maria

Andreas Mogensens barn fra Lejbølle – Cathrina

Niels Nielsens barn fra Fæbæk – Jacob

Rasmus Rasmussens barn fra Bøstrup – Peder

Ivar Marchussens barn fra Toubærg – Maren

Christen Rasmussens barn – Rasmus

 

 

Side 10a

Hans Nielsens barn fra Nestebølle – Inger

Niels Madtsens barn fra Hougaard – Anna Maria

Peder Madtsens barn fra Svallebølle – Karen

Cathrine Marie Jacobsdatters barn af Bøstrup – Christen Clausen

Rasmus Rasmussens barn af Toskeppe – Niels

Jacob Christensens barn fra Lejbølle – Anna

Jens Vævers barn fra Lejbølle – Hans Peiter

Hendrik Møllers barn fra Svallebølle – Rubeck Christian

Niels Skyttes barn fra Sønderskovs Hauge – Jens

Jørgen Matthisens barn fra Lejbølle – Hans

Hans Madtsens barn fra Fæbæk – Karen

 

Side 11

Andreas Rasmussens barn fra Kirkestrædet – Laus

Marie Madtsdatters barn – Rasmus

Peder Laus 2 børn i Lejbølle – Søren og Jørgen

Niels Lausens barn fra Jydeholm – Godtfred

Johan Frideriks barn fra Bøstrup – Cathrina

Niels Andersens barn fra Lejbølle – Birthe Cathrina

Morten Pedersens barn fra Lejbølle – Maren

Jens Rasmussens barn i Kirkestrædet – Rasmus

Hans Hansens barn fra Emmerbølle – Anna

Matthis Jochumsens barn fra Lejbølle – Christen

Mette Lausdatters barn fra Fæbæk – Maren

Inger Madtsdatters barn fra Brunslette – Jacob

 

 

Side 11a

Peder Jørgensens barn fra Bøstrup – Inger

 

1766

Rasmus Pedersens barn fra Hougaard – Hans

Hans Kudskes barn fra Svallebølle – Maria

Peder Hansens barn fra Svallebølle – Hans Christian

Hans Smeds barn fra Fæbæk – Anne

Smeden Kruses barn på Longen – Friderik Wilhelm

Peder Eskilsens barn i Helletoft – Jørgen

Andreas Jensens barn fra Nestebølle – Mette

 

 

Side 12

Frandz Rasmussens barn fra Fæbæk – Rasmus

Niels Hansens barn fra Lejbølle – Hans Jørgen

Christen Gregersens barn fra Lejbølle – Gregers

Johannes Hansens barn fra Svallebølle – Inger

Peder Krags barn fra Lejbølle – Søren

Erick Jespersens barn fra Fæbæk – Jesper

Knud Sørensens barn fra Helletoft – Frands

Niels Hansens barn fra Svallebølle – Christen

Laus Rasmussens barn fra Pølngaard – Else Magretha

Niels Gregersens barn fra Lejbølle – Peder

 

 

Side 12a

Søren Sørensens barn fra Helletoft – Maren

Jens Rasmussens barn fra Kirkestrædet – Sidsel

 

 

1767

Matthis Hansens barn fra Gundersgaard – Anna Magretha

Jørgen Madtsens barn fra Toskeppe – Laus

Niels Skyttes barn fra Sønderskov – Johanne Cathrina

Jens Vævers barn fra Milleskovs Hauge – Christen

Christen Rasmussens barn fra Nestebølle – Rasmus

Kirsten Madtsdatters barn – Karen

Peder Kudskes 2 børn fra Fæbæk – Peder og Anna Kirstine

Morten Pedersens barn fra Lejbølle – Peder

 

 

Side 13

Hans Rasmussens barn fra Bøstrup – Giertrud

Peder Jensens barn fra Fæbæk – Birthe

Jacob Christensens barn fra Lejbølle – Niels

Peder Snedkers barn i Lejbølle – Anna

Andreas Rasmussens barn fra Kirkestrædet – Laus

Morten Rasmussens barn fra Svallebølle – Hans

Rasmus Jespersens barn fra Emmerbølle – Kirstine

Peder Jensens barn fra Haugaard – Maria

Knud Hansens barn fra Svallebølle – Hans

Hendrik Møllers barn fra Svallebølle – Marie Kirstine

Væverens barn fra Lejbølle – Pernille Marie

 

 

Side 13a

Peder Hansens barn fra Svallebølle – Rasmus

Niels Lausens barn fra Jydeholm – Mads

Hans Hansens barn fra Emmerbølle – Hans

 

1768

Peder Hansens barn på Longen – Hans Madtzen

Smeden Kruses barn fra Longen – Lotte

Hans Smeds barn fra Fæbæk – Kirstine

Hans Nielsens barn fra Nestebølle – Hans

Hans Andersens barn fra Lejbølle – Laus

Niels Skrædders barn fra Svallebølle – Abbelone

Rasmus Hansens Lolliks barn fra Bøstrup – Anna

Marie Madtzdatters barn – Hans

Andreas Magnussens barn fra Lejbølle – Maren

Niels Andersens barn fra Lejbølle – Karen

 

Side 14

Kathrina Marie Jacobsdatters barn – Christian

Søren Knudsens barn fra Fæbæk – Frands

Matthis Jochumsens barn fra Lejbølle – Jochum

Johan Frideriks barn fra Bøstrup – Peder

Rasmus Pedersens barn fra Emmerbølle – Otte Ditlef

Jørgen Matthisens barn fra Lejbølle – Giertrud

Søren Sørensens barn fra Helletoft – Karen

Povel Nielsens barn fra Bakkegaard – Niels

Christen Gregersens barn fra Lejbølle – Anna Magdalena

Matthis Hansens barn fra Gundersgaard – Maren

 

1769

Niels Nielsens barn fra Fæbæk – Niels

Rasmus Rasmussens barn fra Fæbæk – Johanne

Karen Christensdatters barn – Hans Pedersen

 

 

Side 14a

Povel Jørgensens barn fra Hougaard – hans

Hans Rasmussens barn fra Bødkergaard – Peder

Niels Gregersens barn i Lejbølle – Mette

Hans Hansens barn fra Emmerbølle – Anne Sophie

Erik Jespersens barn fra Fæbæk – Povel

Peder Sørensens barn fra Bøstrup – Anna Magdalena

Anne Kirstine Pedersdatters barn – Peder

Jens Rasmussens barn fra Milleskov Hauge – Rasmus

Peder Jensens barn fra Fæbæk – Anne Cathrine

Abraham Madsens barn fra Fæbæk – Anne Lisbeth

Andreas Rasmussens barn fra Kirkestrædet – Jens

Christen Hansens barn fra Helletoft – Søren

Hans Andersens barn fra Lejbølle – Laus

 

 

Side 15

Morten Pedersens barn fra Lejbølle – Edel

Christen Rasmussens barn fra Bøstrup – Else

Peder Jørgensens barn fra Bøstrup – Dorthe

Hans Rasmussens barn fra Bøstrup – Hans

Niels Lausens barn fra Jydeholm – Anne

Christen Lausens barn fra Lejbølle – Peder

Niels Hansens barn fra Lejbølle – Anne Marie

Niels Skrædders barn fra Svallebølle – Abellone Kirstine

Niels Skyttes barn fra Sønderskovs Hauge – Christence

Rasmus Dinesens barn fra Lejbølle – Berthe

Christen Rasmussens barn fra Nestebølle – Hans

Sl. Jørgen Madsens barn fra Toskeppe – Else Cathrine

 

 

Side 15a

Jens Rasmussens barn fra Kirkestrædet – Anne

Hendrik Møllers barn fra Svallebølle – hans

Hans Thomasens barn fra Bøstrup – Karen

Knud Hansens barn fra Svallebølle – Anne

Hans Rasmussens barn fra Fæbæk

Jacob Christensens barn fra Lejbølle – Kirsten

Laus Rasmussens barn i Pølngaard – Bodel Marie