Fødte 1770 - 1779


Side 15a
1770

Peder Hansens barn fra Svallebølle – Niels

Peder Jensens barn fra Hougaard – Christian

Hans Lausens barn fra Lejbølle – Laus

Povel Nielsens barn fra Bakkegaard – Niels

Jørgen Blokmands barn fra Helletoft – Rasmus

  

Side 16

Christen Muurmesters barn fra Fæbæk – Peder

Oberst Lieut. Kej Terlings barn fra Nedergaard – Dorothea Sohpia Charlotta Christiana

Rasmus Jespersens barn fra Emmerbølle – Rasmus

Smeden Kruuses barn fra Longen – Friderick

Søren Sørensens barn fra Helletoft – Kirstine

Jeppe Andersens barn fra Fæbæk – Laus

Hans Smeds barn fra Fæbæk – Laus

Hans Nielsens barn fra Nestebølle – Marie

Salomon Jacobsens barn fra Fæbæk – Jacob

Hendrick Hansens barn fra Lejbølle – Friderick

Hans Syenings barn fra Lejbølle – Christopher

Peder Budskes barn fra Fæbæk – Karen

Niels Andersens barn fra Lejbølle – Rasmus

  

Side 16a

Hans Pedersens barn fra Emmerbølle – Peder

Peder Lollikes barn fra Lejbølle – Maren

Peder Skomagers børn fra Longen – Povel og Rasmus

Rasmus Lausens barn fra Helletoft – Jens

Morten Rasmussens barn fra Svallebølle – Jens

Niels Lausens barn fra Jydeholm – Laus

Rasmus Lollikes barn fra Bøstrup – Giertrud

Væverens barn fra Lejbølle – Marie Lisbeth

Matthis Jochumsens barn fra Lejbølle – Laus

Frands Rasmussens barn fra Fæbæk – Jens

Christen Gregersens barn fra Lejbølle – Christian

Andreas Rasmussens barn fra Kirkestrædet – Hylleborg Sophie

 

Side 17

Niels Skrædders barn fra Svallebølle – Johanne Marie

Christen Lausens barn i Lejbølle – maren

 

1771

Johan Frideriks barn af Bøstrup – Christen

Niels Skyttes barn i Lejbølle

Hans Andersens barn i Lejbølle – Jørgen

Rasmus Lausens barn af Hougaard – Laus

Jens Rasmussens barn i Kirkestrædet – Maren

Hans Lausens barn i Lejbølle – Karen

Matthis Hansens barn i Gundersgaard – Hans

 

Side 17a

Peder Jørgensens barn i Bøstrup – Anne

Hendrik Møllers barn i Svallebølle – Johanne

Laus Rasmussens barn i Bøstrup – Bodil

Hans Andersens barn i Fæbæk – Laus

Hans Skyttes barn i Svallebølle – Hans

Rasmus Ladefogeds barn i Milleskovs Hauge – Dorthe Sophia

Morten Pedersens pigebarn i Lejbølle – Anne Marie

Salomon Jacobsens barn i Fæbæk – Peder

 

Side 18

Hans Smeds barn i Fæbæk – Laus

Rasmus Skrædders barn i Bøstrup – Anne Lisbeth

Niels Madtsens drengebarn i Brunslette – Christian Jacob

Christen Muurmesters pigebarn i Fæbæk – Bodil

Rasmus Knudsens drengebarn i Nestebølle – Knud

Søren Sørensens barn i Helletoft – Søren

Christian Sternings barn hos Jens Rasmussen – Rasmus

Jeppe Andersens drengebarn i Fæbæk – Laus

 

Side 18a
1772

Niels Eliasens Skrædders drengebarn i Lejbølle – Friderich Christian

Niels Gregersens barn i Lejbølle – Laus

Laus Andersens pigebarn i Gundersgaard – Anne

Povel Nielsens barn i Bastegaard – Johanne

Rasmus Lausens drengebarn i Helletoft – Anders

Smeden Kruuses barn på Longen – Christen

Peder Hansens barn på Longen – Peder

 

Side 19

Jørgen Matthisens barn i Lejbølle – Anne

Hans Nielsens drengebarn i Nestebølle – Peder

Peder Pedersens drengebarn i Svallebølle – Niels

Morten Rasmussens drengebarn i Svallebølle – Jørgen

Niels Skrædders barn i Svallebølle – Hans Friderick

Rasmus Rasmussens pigebarn i Nestebølle – Kirsten

Christen Rasmussens pigebarn i Nestebølle – Anne

Claus Nielsens barn i Fæbæk – Maria

  

Side 19a

Hans Lausens barn i Lejbølle – Anne

Niels Hansens drengebarn i Lejbølle – Anders

Hans Basses pigebarn i Helletoft – Karen

Peder Hansens drengebarn i Svallebølle – Claus

Hans Thomasens pigebarn i Bøstrup – Anne

Anders Christensens 2 børn i Lejbølle – Jens Henrick og Anna Maria

Jens Rasmussens pigebarn i Kirkestrædet – maren

Peder Jensens drengebarn i Hougaarden – Jens

  

Side 20

Andreas Rasmussens barn i Kirkestrædet – Christian

Anne Dorthea Jensdatters barn – Hans

 

1773

Andreas Magnusens drengebarn i Lejbølle – Rasmus

Hans Skyttes pigebarn i Sønderskovs Hauge - Bodil

Hans Andersens drengebarn i Fæbæk – Anders

Jacob Christensens drengebarn i Lejbølle – Christen

Rasmus Rygters pigebarn i Hougaard – Johanne

Knud Hansens pigebarn i Svallebølle – Giertrud

 

Side 20a

Niels Marchussens drengebarn i Lejbølle – Anders

Inger Madtzdatters barn i Brunslette – Jacob

Hans Rasmussens pigebarn i Bøstrup – Mette

Hans Madsens barn hos hans Kudskes i Svallebølle – Mads

Christen Lausens drengebarn i Lejbølle – Hans

Hendrik Hansens drengebarn i Lejbølle – Peder Christian

Willum Johansens pigebarn i Fæbæk – Bodil

Hans Andersens drengebarn i Lejbølle – Laus

  

Side 21

Rasmus Lausens pigebarn i Hougaard – Maria

Morten Pedersens drengebarn i Lejbølle – Niels

Monsr. Plous barn hos birkedommer Sparre i Lejbølle – Johan Friderick Langelov

Christen Gregersens pigebarn i Lejbølle – Kirsten

Rasmus Jespersens drengebarn i Emmerbølle – Jørgen

Christen Christensens pigebarn i Svallebølle – Christiana

Peder Pedersens drengebarn i Svallebølle – Rasmus

Rasmus Kuskes drengebarn i Fæbæk – Niels

Matthis Jochumsens drengebarn i Lejbølle – Thomas

Christen Muurmesters drengebarn i Fæbæk – Bernt

  

Side 21a
1774

Væverens barn i Lejbølle – Maria Lisbeth

Morten Skomagers barn i Hougaard – Niels Thrane

Hans Skyttes pigebarn i Strandh? . Narue

Hans Smeds Pigebarn i Fæbæk – Anne

Anders Christensens pigebarn i Lejbølle – Anne Marie

Povel Nielsens barn i Bastegaard – Friderica

Morten Rasmussens drengebarn i Svallebølle

Hans Lausens drengebarn i Lejbølle – Gotfred

Niels Jørgensens pigebarn i Lejbølle – Lisbeth

Rasmus Pedersens drengebarn i Svallebølle – Peder

  

Side 22

Frands Jensens drengebarn i Bastegaard – Niels

Matthis Hansens pigebarn – Anne Marie

Michel Madtsens barn i Lejbølle – Mads

Hans Nielsens drengebarn i Nestebølle – Niels

Rasmus Lolliks drengebarn i Bøstrup – Hans

Claus Mickelsens pigebarn i Fæbæk – Marie

Marius Johansens pigebarn i Bøstrup – Mette Cathrine

Kirsten Hendrickdatters barn i Lejbølle – Abellone

Laus Rasmussens 2 pigebørn i Pølngaard - ?nden og Anne Kirstine

Hans Rasmussens drengebarn i Bøstrup – Claus

  

Side 22a

Hans Madsens drengebarn i Svallebølle – Mads

Andreas Magnussens drengebarn i Lejbølle – Mogens

Peder Hansens pigebarn i Svallebølle – Else

Salomon Jacobs barn i Fæbæk – Marie

Erik Jespersens drengebarn i Fæbæk – Claus

Laus Andersens drengebarn i Gundersgaard – Anders

Anders Rasmussens pigebarn i Kirkestrædet – Sophia Magdalene

Rasmus Lausens pigebarn i Helletoft – Anne Magrethe

Rasmus Skrædders barn i Bøstrup – Ole

 

Side 23

Niels Nielsens drengebarn i Nestebølle – Laus

Hans Hansens pigebarn i Emmerbølle – Johanne Marie

 

1775

Daniel Andersens barn i Helletoft – Jørgen

Peder Jensens barn i Hougaarden – Anne Marie

Peder Bødkers pigebarn i Fæbæk – Anna

Hans Skyttes pigebarn i Sønderskovs Hauge – Magrethe

Matthis Hansens pigebarn i Gundersgaard – Anne Marie

Laus Juulmands pigebarn i Nestebølle – Anne Marie

 

Side 23a

Hans Johansens pigebarn i Svallebølle – Anne

Hans Biøres pigebarn i Hougaard – Anne Kirstine

Hans Pedersen Møllers pigebarn i Lejbølle – Giertrud Kirstine

Hans Jørgen Bødkers pigebarn – Berthe

Christen Pedersens drengebarn i Bøstrup – Peder

Smeden Kruuses pigebarn på Longen – Xenia

Maren Augustdatters barn i Lejbølle – Hanna

Niels Andersens pigebarn i Lejbølle – Anna Maria

Anne Dorthea Hansdatters barn i Svallebølle – Hans

  

Side 24

Karen Rasmusdatters barn – dødfødt

Anne Kirstine Clausdatters barn – Niels Peitersen

Willum Johansens pigebarn i Fæbæk – Anna

Hans Smeds pigebarn af Fæbæk – Anne Kathrine

Peder Jørgensens pigebarn i Bøstrup – Dorthe

Hans Thomasens drengebarn i Bøstrup – Thomas

Claus Nielsens drengebarn i Fæbæk – Peder

Hans Andersens drengebarn i Fæbæk – Laus

Mads Skrædders drengebarn i Bøstrup – Jens

  

Side 24a

Morten Skomagers pigebarn i Hougaard – Agnete

Jacob Christensens pigebarn i Lejbølle – Maren

Rasmus Knudsens pigebarn i Nestebølle – Maren

Hans Nielsens pigebarn i Helletoft – Maren

Maren Ski?datter barn – Johan

Niels Hansens drengebarn af Lejbølle – Rasmus

Peder Pedersens drengebarn af Svallebølle – Christen

Hans Andersens drengebarn i Lejbølle – Hans

Niels Lausens pigebarn i Jydeholm – Ædel

  

Side 25

Jørgen Kudskes barn i Skovhusene – Anne Cathrine

Niels Jørgensens pigebarn i Lejbølle – Lisbeth

Morten Rasmussens drengebarn i Svallebølle – Friderik

Christen Muurmesters drengebarn i Fæbæk – Rasmus

Christen Gregersens pigebarn i Lejbølle – Elisabeth

Rasmus Lausens drengebarn i Helletoft – Jens

Rasmus madtsens drengebarn i Fæbæk – Laus

Rasmus Lausens pigebarn i Hougaard – Anne

 

Side 25a

Niels Marchussens pigebarn i Lejbølle – Anne Marie

Jeppe Andersens pigebarn i Fæbæk – Anne Marie

Christian Vævers drengebarn i Lejbølle – Peiter Christian

 

1776

Jens Rasmussens pigebarn i kirkestræde – Anne Magrethe

Søren Sørensens barn – Rasmus

Salomon Jacobsens drengebarn i Fæbæk – Jørgen

Arendt Christensens pigebarn – Magrethe

Knud Hansens pigebarn i Svallebølle – Anne

  

Side 26

Hans Lausens pigebarn – Karen

Kirsten Hansdatters barn – Jørgen

Rasmus Rasmussens pigebarn i Nestebølle – Sidsel

Laus Juulmands pigebarn i Nestebølle - Mette Marie

Hans Jørgen Bødkers drengebarn i Lejbølle – Mads

Peiter Madsens drengebarn i Lejbølle – Jørgen

Hans Pedersens pigebarn i Emmerbølle – Karen

Hans Biøres pigebarn i Hougaard – Kirsten

  

Side 26a

Povel Pedersens pigebarn i Lejbølle – Anne Marie

Rasmus Pedersens drengebarn i Svallebølle – Mogens

Micel Madtsens pigebarn i Fæbæk – Elisabeth

Hans Rasmussens pigebarn i Bøstrup – Christiane

Hans Skyttes drengebarn i Sønderskovs Hauge – Jens

Jørgen Hansens drengebarn i Lejbølle – Godtfred

Jørgen Matthisens drengebarn i Lejbølle – Laus

Anders Christensens drengebarn i Lejbølle – Hans Peiter

Hendrick Hansens drengebarn i Lejbølle – Jens

  

Side 27

Inger Madtzdatters barn i Brunslette – Niels

Madtz Rasmussens på Egelykke – Rasmus

Morten Pedersens pigebarn i Lejbølle – Sidsel

Povel Nielsens drengebarn i Bastegaard – Ole

Niels Madtzsens pigebarn i Helletoft – Maren

Christen Pedersens drengebarn i Bøstrup – Niels

Niels Andersens drengebarn i Lejbølle – Niels

Kry Madtsens drengebarn i Fæbæk – Mads

Hans Lausens drengebarn i Lejbølle – Mads

 

Side 27a
1777

Laus Hjulmands drengebarn i Nestebølle – Peder

Hans Thomesens drengebarn i Bøstrup – Laus

Clemens Olsens pigebarn i Skovhusene – Anna Kirstine

Friderich Krums drengebarn – Jacob

Laus Andersens pigebarn i Gundersgaard – Anne Marie

Rasmus Hansens drengebarn i Hougaarden – Peder

Cathrine Marie Jacobsdatters barn – Jacob

Christen Baskes drengebarn i Hougaarden – Christian

Hans Olsens barn af Fæbæk – Anders

 

Side 28

Erich Jespersens drengebarn af Fæbæk – Mads

Jacob Villumsens pigebarn af Fæbæk – Anne

Hans Nielsens pigebarn i Nestebølle – Mette Cathrine

Hans Johansens drengebarn i Emmerbølle – Søren

Arendt Christensens pigebarn i Slukefter – Anne Marie

Peder Pedersens drengebarn i Mellemskovshaven – Godfred

Sergeint Christen Degns Drengebarn i Fæbæk – Hans Christopher

Hans Nielsens drengebarn i Helletoft – Hans

  

Side 28a

Salomon Jacobsens pigebarn i Fæbæk – Maren

Jacob Erichsens drengebarn af Lejbølle – Erich

Hans Johansens drengebarn i Svallebølle – Laus

Mads Jensens drengebarn i Bøstrup – Jens

Hans Andersens drengebarn i Fæbæk – Jørgen

Frands Rasmussens drengebarn i Fæbæk – Peder

Sl. Morten Rasmussens pigebarn i Svallebølle – Johanne

Christen Rasmussens drengebarn i Lejbølle – Niels ?

Peder Hansens drengebarn i Milleskov – Otte Ditlev

  

Side 29

Christen Lausens pigebarn i Svallebølle – Maren Kirstine

Rasmus Skrædders pigebarn i Bøstrup – Giertrud Marie

Sal. Jørgen Hansens pigebarn af Lejbølle – Anne

Søren Madsens Kroiers drengebarn i Lejbølle – Mads Kroier

Rasmus Lollikes drengebarn i Bøstrup – Jørgen

Rasmus Pedersens drengebarn af Svallebølle – Hans

Hans Lausens drengebarn i Lejbølle – Mads

Hans Mogensens pige i Fæbæk – Giertrud Marie

Peder Hansens drengebarn i Svallebølle – Hans Christian

  

1778

Jens Mortensens drengebarn i Gundersgaard – Morten

  

Side 29a

Povel Pedersens drengebarn i Lejbølle – Mathias

Niels Skrædders drengebarn i Svallebølle – Jørgen

Christen Muurmesters drengebarn i Fæbæk – Christian

Marie Kirstine Harboes barn i Lejbølle – Nicolai

Anne Katrine Mickelsdatters barn i Fæbæk – Peder

Christian Jensens barn i Fæbæk – Jens

Rasmus Lausens drengebarn i Helletoft – Laus

Laus Hjulmands drengebarn i Nestebølle – Anders

  

Side 30

Henrich Hansens drengebarn i Lejbølle – Jens

Hans Bastes pigebarn i Helletoft – Kirsten

Hans Jørgen Lausens pigebarn i Lejbølle – Berthe

Andreas Mogensens drengebarn i Lejbølle – Christen

Clemens Olsens drengebarn i Toeskieppen – Oluf

Rasmus Lausens drengebarn i Hougaarden

Clemens Mickelsens drengebarn i Fæbæk – Hans

Niels Lausens drengebarn i Jydeholm – Hans

Hans Johansens pigebarn af Emmerbølle – Johanne

Rasmus Madsens pigebarn i Fæbæk – Kirsten

Jacob Kristensens drengebarn i Lejbølle – Rasmus

 

Side 30a

Peder Jørgensens pigebarn af Bøstrup – Mette

Niels Nielsens drengebarn i Nestebølle – Jacob

Christian Smeds pigebarn i Lejbølle – Anne Cathrine

Blinde Josephs pigebarn – Anne

Jørgen Mathisens pigebarn i Lejbølle – Karen

Peiter Madsens pigebarn i Lejbølle – Maren

Niels Lausens pigebarn i Lejbølle – Dorthe

Hans Andersens pigebarn af Lejbølle – Anne

Hans Thomasens drengebarn i Bøstrup – Jørgen

 

Side 31

Jeppe Andersens drengebarn i Fæbæk – Jørgen

Hans Skyttes pigebarn i Sønderskov – Inger

Søren Sørensens pigebarn i Helletoft – Maren

 

1779

Christen Pedersens drengebarn i Bøstrup – Rasmus

Peder Snedkers drengebarn i Fæbæk – Niels

Salomon Jacobsens drengebarn i Fæbæk – Hans

Rasmus Pedersens drengebarn i Svallebølle – Mogens

Jacob Erichsens pigebarn af Lejbølle – Maren

Kei Madsens drengebarn i Fæbæk – Jørgen

  

Side 31a

Peder Pedersens pigebarn i Mellemskovshaven – Dorthea Sophia Charlotte Christiana

Hans Mogensens drengebarn I Fæbæk – Peder

Laus Hjulmands drengebarn i Nestebølle – Anders

Peder Bødkers barn i Helletoft – Christian

Niels Madsens pigebarn i Helletoft – Anne Cathrine

Rasmus Pedersens drengebarn i Svallebølle – Rasmus

Peder Knudsens pigebarn i Fæbæk – Anne Sophie

Hans Smeds pigebarn i Fæbæk – Maren

  

Side 32

Laus Madsens pigebarn hos Pedersen på Lungen – Kirsten

Hans Bastes drengebarn i Helletoft – Peiter

Niels Markussens drengebarn i Lejbølle – Markus

Jens Rasmussens pigebarn i Kirkestrædet – Else Magrethe

Christen Gregersens drengebarn i Lejbølle – Peder

Hans Nielsens drengebarn i Nestebølle – Mads

Christen Christiansens drengebarn i Wiingaarden – Christian

Christen Muurmesters drengebarn I Fæbæk – Henrich

Povel Pedersens pigebarn i Bøstrup – Maren

Daniel Andersens pigebarn i Helletoft – Anne Kirstine

Povel Pedersens pigebarn i Lejbølle – Maren

Claus Christensens drengebarn i Svallebølle – Christen

Mads Jensens pigebarn i Bøstrup – Johanne

Clemens Olsens drengebarn i Toeskeppen – Ole

Hans Nielsens drengebarn i Helletoft – Christian