Fødte 1780 - 1789


Side 32a
1780

Sidsel Nicolaisdatters barn i Lejbølle – Magrethe Kirstine

  

Side 33

Rasmus Hansens pigebarn i Hougården – Johanne

Jens Mortensens drengebarn i Gundersgård – Christian

Hans Johansens drengebarn i Svallebølle – Jørgen

Niels Rygters drengebarn i Lejbølle – Laurs

Niels Lausens pigebarn i Jydeholm – Cathrine

Hans Møllers pigebarn i Lejbølle – Kirsten

Thomas Andersens pigebarn i Lejbølle – Anne

Niels Andersens drengebarn i Lejbølle – Rasmus

Laus Andersens pigebarn i gundersgaard – Anne Kirstine

Jacob Villumsens drengebarn i Fæbæk – Peder

  

Side 33a

Mads Clausens barn i Lejbølle – Jens

Hans Lausens drengebarn i Lejbølle – Peder

Hans Rasmussens drengebarn i Bøstrup – Rasmus

Erik Jespersens drengebarn i Fæbæk – Peter Anthon

Niels Jørgensens pigebarn i Lejbølle – Bodil

Hans Jørgensens drengebarn i Skovhusene – Jørgen

Rasmus Hansens Lolliks pigebarn i Bøstrup – Giertrud

Anne Cathrine Vulfs pigebarn i Lejbølle – Christiane

Hans Johansens pigebarn i Emmerbølle – Anne

Jens Clausens drengebarn i Brunslette – Claus

   
Side 34

Christen Bastes drengebarn i Hougaard – Jørgen

Stine Jørgensdatters pigebarn – Johanne Marie

Peder Hansens drengebarn i Mellemskovshaven – Rasmus

Frands Rasmussens pigebarn i Fæbæk – Karen

Niels Andersens pigebarn i Lejbølle – Johanne

Laus Hjulmands drengebarn i Nestebølle – Rasmus

Clemens Olsens pigebarn i Toeskeppen – Anne Marie

Peiter Madsens drengebarn i Lejbølle – Christen

  

Side 34a
1781

Peder Knudsens drengebarn i Fæbæk – Hans

Rasmus Lausens pigebarn i Helletoft – Anne magrethe

Henrich Hansens pigebarn i Lejbølle – Cathrine Lisbeth

Hans Smeds drengebarn i Fæbæk – Peder

Villum Johansens drengebarn i Lejbølle – Johan

Rasmus Kudskes pigebarn i Nestebølle – Christiane

Christian Rasmussens pigebarn i Lejbølle

Niels Lausens drengebarn i Jydeholm – Hans

  

Side 35

Rasmus Pedersens drengebarn i Svallebølle – Christen

Peiter Snedkers pigebarn i Fæbæk – Maria

Rasmus Lausens drengebarn i Hougaarden – Rasmus Egelykke

Niels Rasmussens Egelykkes drengebarn i Lejbølle – Rasmus Egelykke

Claus Andersens pigebarn i Fæbæk – Anne Marie

Søren Kroiers drengebarn i Lejbølle – Mads Kroier

Niels Christensens pigebarn i Fæbæk – Christiane

Povel Pedersens drengebarn I Bøstrup – Peder

Hans Nielsens drengebarn i Helletofte – Niels

  

Side 35a

Rasmus Hansens drengebarn i Hougaarden – Christen

Hans Skyttes drengebarn af Strandhaugen – Hans

Maren Skiennels barn – Inger

Jacob Christensens drengebarn i Lejbølle – Niels Pedersen

Peder Hansens drengebarn i Svallebølle – Peder

Christen Christiansen pigebarn i Hougården – Anne Kirstine

  

1782

Christen Muurmesters pigebarn i Fæbæk – Inger Kirstine

Mads Andersens pigebarn af Lejbølle – Cathrine

Johanne Manes barn af Lejbølle – Maren

  

Side 36

Hans Lausens drengebarn i Lejbølle – Jens

Jeppe Andersens pigebarn i Fæbæk – Karen

Marius Johansens drengebarn i Bøstrup – Knud

Niels Andersens drengebarn i Lejbølle – Hans

Laus Hjulmands pigebarn af Nestebølle – Christiana

Clemens Olsens pigebarn I Toeskeppen - Christiana

Kei Madsens pigebarn I Fæbæk – Marie

Peder Pedersens pigebarn i Milleskovshave – Marie Lisbeth

  

Side 36a

Laus Andersens pigebarn i Gundersgaard – Maren

Claus Christensens pigebarn i Svallebølle – Anne Magrethe

Peder Knudsens pigebarn i Fæbæk – Anne Magrethe

Karen Povels drengebarn – Povel

Povel Pedersens drengebarn i Lejbølle – Peder

Hans Johansens pigebarn af Emmerbølle – Karen

Hans Johansens pigebarn af Svallebølle – Sidsel

    
Side 37

Frands Rasmussens barn i Fæbæk – Marie

Hans Pedersens pigebarn i Emmerbølle – Mette Marie

Peiter Madsens pigebarn i Lejbølle – Christiane

Jacob Erichsens 2 sønner – Jeppe og Erich

Søren Kroyers drengebarn af Lejbølle – Hans Kroyer

Mads Hansens drengebarn i Fæbæk – Hans

Laus Jacobsens pigebarn i Svallebølle – Sophie

  

Side 37a
1783

Niels Egelyckes pigebarn i Lejbølle – Bodil

Laus Jensens pigebarn i Fæbæk – Bodil

Peder Hansens pigebarn i Svallebølle – Anne Cathrine

Hans Smeds pigebarn i Fæbæk – Mette Marie

Jens Mortensens pigebarn i Gundersgaarden – Bodil

Rasmus Lausens pigebarn i Helletoft – Mette Cathrine

Hans Skyttes pigebarn i Sønderskovs Hauge – Johanne

Povel Pedersens drengebarn i Bøstrup – Henrich

  

Side 38

Salomon Jacobsens drengebarn i Fæbæk – Jørgen

Laus Hjulmands pigebarn i Nestebølle – Marie

Niels Andersens pigebarn i Lejbølle – Giertrud

Hans Andersens 2 børn i Lejbølle – Peder og Daniel

Christen Christensens drengebarn i Wiingaarden – Rasmus Bildthugger

Godfred Frandsens drengebarn i Bøstrup – Rasmus

Niels Hansens drengebarn i Fæbæk – Rasmus

  

Side 38a

Unge Hans Johansens drengebarn i Svallebølle – Hans

Anne Marie Jacobsdatters barn – Magrethe Sophie

 

1784

Hans Pedersens drengebarn I Emmerbølle – Rasmus

Jacob Christensens drengebarn af Lejbølle – Jacob

Christen Lausens pigebarn i Lejbølle e- Anne Marie

Rasmus Lolliks pigebarn i Bøstrup – Karen

Hans Lausens pigebarn i Lejbølle – Karen

  

Side 39

Jens Clausens pigebarn i Bøstrup – Johanne Marie

Niels Lausens drengebarn i Lejbølle – Hans

Christen Pedersens drengebarn i Bøstrup – Christian

Mads Skrædders pigebarn i Fæbæk – Anne

Henrich Hansens drengebarn i Lejbølle – Rasmus

Rasmus Pedersens drengebarn i Nestebølle – Christopher

Jeppe Andersens pigebarn i Fæbæk – Dorthe

  

Side 39a

Anders Jacobsens drengebarn i Bøstrup – Jacob

Clemens Olsens pigebarn I Toskeppe – Ellen

Jens Povelsens drengebarn i Helletoft – Anders

Gunder Hansens pigebarn i Helletoft – Kirstine

Rasmus Hansens drengebarn i Hougaarden – Hans

Christen Lausens pigebarn i Svallebølle – Inger

Hans Jydes pigebarn i Fæbæk – Christiane

Hans Nielsens pigebarn i Helletoft – Anne Magrethe

   

Side 40

Mads Skrædders drengebarn i Bøstrup – Hans

Hans Johansens pigebarn i Emmerbølle – Barbara

Laus Jacobsens drengebarn i Svallebølle – Jacob

Rasmus Pedersens pigebarn i Svallebølle – Marie

Povel Pedersens drengebarn i Bøstrup – Jens

Peder Magnussens drengebarn i Milleskovshauge – Rasmus

Peder Knudsens pigebarn i Nedergaard – Anna Kirstine

Christen Muurmesters pigebarn i Fæbæk – Bodil Marie

  

Side 40a

Hans Andersens pigebarn i Lejbølle – Maria

Christen Hansens pigebarn i Emmerbølle – Anne Marie

Hans Larsens drengebarn Christen

Hans Peiter Snedkers pigebarn i Lejbølle – Anne

  

1785

Hans Jørgensens drengebarn i gundersgaarden – Laus

Rasmus Lausens pigebarn i Hougaarden – Marie

Rasmus Andersens pigebarn i Fæbæk – Mette Marie

Niels Jydeholms drengebarn – Godfred

  

Side 41

Niels Hansens pigebarn i Fæbæk – Dorthea

Hans Lausens pigebarn i Lejbølle – Anna

Peder Hansens pigebarn i Svallebølle – Kirsten

Godfred Frandsens drengebarn i Bøstrup – Anders

Rasmus Rasmussens pigebarn i Toskeppe – Giertrud

Hans Lausens drengebarn af Svallebølle – Laus

Hans Mogensens drengebarn i Fæbæk – Niels

Niels Egelykkes pigebarn i Lejbølle – Anna

Hans Pedersens pigebarn i Emmerbølle – Johanne

Hans Johansens pigebarn i Svallebølle – Anna

  

Side 41a

Rasmus Lausens pigebarn i Helletoft – Mette Cathrine

Jacob Christensens pigebarn i Lejbølle – Bodil

Kei Madsens pigebarn af Fæbæk – Karen

Gl. Niels Andersens barn i Lejbølle – Anders

Hans Andersens pigebarn i Lejbølle – Hyllebore Sophie

Anders Jacobsens drengebarn i Bøstrup – Jacob

Claus Christensens drengebarn i Svallebølle – Jacob

Peiter Madsens pigebarn i Lejbølle – Inger

  

Side 42

Hans Nielsens Jydes pigebarn i Fæbæk – Christiana

Jørgen Mogensens drengebarn i Lejbølle – Rasmus

Unge Niels Andersens pigebarn i Lejbølle -  (intet navn angivet)

Søren Krøiers drengebarn i Lejbølle – Peder Madsen

Hans Johansens pigebarn i Svallebølle – Johanne Marie

Jacob Erichsens pigebarn i Lejbølle – Elsebeth

  

1786

Niels Lausens pigebarn i Lejbølle – Johanne

  

Side 42a

Sidsel Nicolais pigebarn – Anne Marie

Christen Hansens drengebarn i Emmerbølle – Laus

Clemens Olsens pigebarn i Toskeppe – Berteline

Else magrethe Lausdatters barn – Mads

Mads Christensens pigebarn i Lejbølle – Bodil

Salomon Jacobsens pigebarn i Fæbæk – Ellen Kirstine

Christen Christensens pigebarn i Bøstrup – Anne Cathrine

Peder Pedersens drengebarn i Mellemskovshauge – Jørgen

  

Side 43

Frands Rasmussens pigebarn i Fæbæk – Johanne

Jens Clausens pigebarn på Lungen – Maren

Hans Pedersens drengebarn i Emmerbølle – Peder

Niels Jydeholms drengebarn – Peder

Peder Knudsens pigebarn i Emmerbølle – Maren

Hans Mortensens pigebarn i Svallebølle – Anne Cathrine

Hr. Birkedommer Møllers pigebarn i Lejbølle – Maren Sophia

Hans Peiters pigebarn i Lejbølle – Pernille

  

Side 43a

Hans Andersens pigebarn i Lejbølle – Dorthe

Hans Johansens pigebarn ved Nedergaard – Anne Magrethe

Christen Bastes pigebarn i Hougaarden – Inger Sophia

Peder Hansens drengebarn i Svallebølle – Jørgen

Rasmus Pedersens 2 pigebørn i Nestebølle – Maren og Anne Marie

Rasmus Clausens pigebarn af Emmerbølle – Johanne

Godfred Frandsens drengebarn i Bøstrup – Hans Christian

  

1787

Hans Lausens drengebarn i Lejbølle – Hans

  

Side 44

Peder Hansens pigebarn i Mellemskovshauge – Johanne Marie

Ole Mortensens drengebarn i Wingaarden – Morten

Claus Mickelsens drengebarn i Fæbæk – Jens

Kei Madsens drengebarn af Fæbæk – Rasmus

Hans Jørgensens pigebarn i Gundersgaard – Johanne

Anders Rasmussens pigebarn i Hougaarden – Johanne

Rasmus Christensens drengebarn i Bøstrup – Christen

Jeppe Andersens pigebarn i Fæbæk – Anne Kirstine

  

Side 44a

Hans Nielsen Jydes pigebarn i Fæbæk – Johanne Kirstine

Rasmus Andersens pigebarn i Fæbæk – Anne Sophie

Rasmus Hansens pigebarn i Hougaarden – Johanne

Laus Jacobsens drengebarn i Svallebølle – Laus

Mads Skrædders pigebarn i Fæbæk – Karen

Hans Smeds drengebarn i Fæbæk – Christian

Clemens Olsens drengebarn i Toskeppe – Hans

Laus Jensens drengebarn i Fæbæk – Jens

Unge Niels Andersens drengebarn i Lejbølle – Jørgen

  

Side 45

Christen Hansens drengebarn i Emmerbølle – Laus

Niels Hansens pigebørn i Skrættenborg – Christiane og Dorthea

Friderich Jensens pigebarn i Helletoft – Karen

Hans Nielsens drengebarn i Helletoft – Rasmus

Inger Hansdatters pigebarn i Emmerbølle - Johanne

Peder4e Jacobsens pigebarn i Hougaarden – Johanne

Jacob Christensens pigebarn i Lejbølle - Kirsten

Peiter Christian Vernicks drengebarn af Lejbølle – Hans

  

Side 45a

Rasmus Lausens pigebarn i Hougaarden – Bodil

Barbara Andersdatters barn i Mellemskovshauge – Anne

Niels Bouløkkes drengebarn i Bøstrup – Jørgen

Laus Hjulmands pigebarn af Nestebølle – Anne Kirstine

Hans Christiansens pigebarn i emmerbølle – Anne

Laus Christiansens drengebarn i Lejbølle – Christian

Hr Birkedommers Møllers drengebarn I Lejbølle – Anders Grønlund

Christen Muurmesters pigebarn i Fæbæk – Anne

  

Side 46
1788

Anne Marie Rasmusdatters barn – Ludrich

Anne Cathrine Mickelsdatters pigebarn i Fæbæk – Kirsten

Hans Nielsens drengebarn i Nestebølle – Jørgen

Jens Poulsens pigebarn i Helletoft – Magdalena

Laus Pedersens drengebarn i Helletoft – Peder

Povel Pedersens pigebarn i Bøstrup – Maren

Claus Christensens drengebarn i Svallebølle – Laus

Mads Skrædders pigebarn i Bøstrup – Bodil

Hendrich Hansens drengebarn i Svallebølle – Hans

 

Side 46a

Peder Knudsens drengebarn i Emmerbølle – Hans

Anne Marie Diderichsdatters barn – Jens

Hans Lausens og Johanne Madsdatters barn i Lejbølle – Christen

Gl. Niels Andersen og Maren Nielsdatters barn i Lejbølle – Christen

Peiter Madsens og Karen Christensdatter af Lejbølle – Christen

Niels Lausens og Kirsten Hendricksdatters barn af Lejbølle – Karen

  

Side 47

Hans Madsens datter Maries barn  - Hans Madsen

Niels Rasmussens og Anne Kirstine Rasmusdatters barn af Lejbølle – Rasmus

Hans Jacobsens og Anne Cathrine Fridericksdatters barn af Fæbæk – Maren

Mads Christensens og Anne Jacobsdatters drengebarn af Lejbølle – Christen

Johannes Hansen Bødkers og Ingeborg Rasmusdatters barn af Lejbølle – Rasmus

  

Side 47a

Hans Mortensens og Anne Rasmusdatters barn i Svallebølle – Karen

  

1789

Rasmus Andersens og Birthe Nielsdatters barn af Lejbølle – Anders

Rasmus Lausens og Anne Kirstine Mortensdatters barn – Jørgen

Hans Nielsens og Marie Kirstine Madsdatters barn af Fæbæk – Hilleborg

Rasmus Hansens og Kirstine Christensdatters barn – Hans

Laus Jacobsens og Mette Lausdatters barn af Svallebølle – Christen

Hans Jørgensens og Christiane Christensdatters barn af Gundersg. – Jørgen

  

Side 48

Anders Rasmussens og Else Rasmusdatters barn af Fæbæk – Karen

Jørgen Villumsens og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Emmerbølle

Christian Jensens og Inger Andersdatters barn af Fæbæk – Marie Cathrine

Laus Pedersens og Inger Jensdatters barn af Helletoft – Birthe

Rasmus Mathisens og Anne Marie Madsdatters barn af Lejbølle – Mathias

Christen Hansens og Anne hansdatters barn af Emmerbølle – Anders

Clemens Olsens og Karen Jensdatters barn af Toskeppe – Bertheline

  

Side 48a

Hans Johansens og Anne Magrethe Pedersdatters barn af Bøstrup – Marie Kirstine

Christen Christensens og Birthe Sophies barn af Nedergaard – Mette Malene

Salomon Jacobsens og Johanne Jørgensdatters barn af Fæbæk – Salme Cathrine

Christian Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Helletoft – Rasmus

Peder Jacobsens og Anne Kirstine Pedersdatters barn i Hougaarden – Peder

Villads Madsens og Else Magrethe Lausdatters barn i Bøstrup – Mads

Unge Niels Andersens og Bodil Hendricksdatters barn – Anders

  

Side 49

Jens Clausens og Johanne Jørgensdatters barn af Svallebølle – Jørgen

Hans Pedersens og Karen Hendricksdatters barn af Emmerbølle – Christian

Christen Pedersens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn – Hilleborg

Mette Rasmusdatters barn – Anne Maria

Hans P? Mortensen Bangs og Anne Cathrine Andersdatters barn – Anders

Christen Christensens og Sidsel Rasmusdatters barn – Inger

Sidsel Andersdatters barn – Hans Ditlev

  

Side 49a

Hans Christens og Dorthe Magrethe Jacobsdatters barn – Birthe

Hans Nielsens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn -  Birthe

Peder Christian Verniks og Nicoline Hansdatters barn – Johan Friderick

Kei Madsens og Kirstine Villumsdatters barn – Maren Kirstine

Peder Knudsens og Giertrud Hendrichsdatters barn – Dorthe Sophie

Otte Rasmussens og Birthe Pederdatters barn – Jens Clausen

Hans Jacobsens og Anne Cathrine Friderichsdatters barn – Morten

Peder Rasmussens og Anne Nielsdatters barn – Laus

  

Side 50

Cathrine Friderichsdatters barn af Svallebølle – Inger Kirstine