Døde 1790 - 1799


Side 95
1790

Niels Engelykkes pigebarn af Lejbølle Anne – 3 år

Hans Christensens hustru af Emmerbølle – 27½ år

Hans Johansens pigebarn Marie Kirstine – 27 uger

Hans Mogensens dødfødte pigebarn

Christen Hansens drengebarn af Emmerbølle – 1 år

Jacob Christensens pigebarn Stine af Lejbølle – 4 uger

Rasmus Mathisens hustru af Helletoft – 70 år

Christen Clausens dødfødte drengebarn af Emmerbølle

Rasmus Friderichsens pigebarn af Fæbæk – 4 uger

 

1791

Laus Jacobsen af Svallebølle – 36 år

Hans Madsen af Svallebølle – 90 år

Karen Povels enke af Hospitalen på Lungen – 53 år

Hans Rasmussen i Bakkegården – 68 år

Johan Mejeristen af Lejbølle – 49 år

Povel Bødkers hustru af Lejbølle – 51 år

Jørgen Knudsens dødfødte pigebarn af Bøstrup

Peder Hansens pigebarn af Svallebølle Else – 17 år

Laus Rasmussen Skædders pigebarn af Lejbølle – 8 dage

Peder Knudsens dødfødte pigebarn af Emmerbølle

Jacob Christensens dødfødte barn af Lejbølle

Hans Lausens drengebarn af Lejbølle – 12 uger

Povel Rasmussen karl på Egelykke – 41 år

Christian Skomagers dødfødte drengebarn af Helletoft

Kei Madsens hustru af Fæbæk – 36 år og hendes dødfødte søn

Erich Jespersens hustru af Fæbæk – 57 år

 

1792

Hans Pryses pigebarn af Svallebølle – 8 dage

Christen Pedersen drengebarn af Svallebølle – 14 dage

Hans Mortensens drengebarn af Svallebølle – 8 dage

Hans Madsen af Fæbæk – 67 år

Hans Smeds enke på Longen – 80 år

Niels Skrædders hustru af Svallebølle Johanne Cathrine Hansdatter – 59 år

Hans Nielsen af Emmerbølle – 53 år

Sal. Provst Kruckovs datter Lene af Lejbølle – 55 år

 

Side 173

Niels Pedersens enke – 80 år

Hans Nielsen af Fæbæk – 47 år

Jens Hansens hustru af Skovhusene – alder svær at læse

Sergent Skarregaards drengebarn – 3 år

Marie Christiansdatters uægte drengebarn – 5 uger

Christen Pedersen – 70 år

Maria Hansdatters af Kertebølle – 61 år

Christen Clausens dødfødte drengebarn af Helletoft

Christen Clausen kusk i præstegården – 27 år og 5 mdr.

Hans Rasmussens qvindes søn af Bøstrup – 2 ?

Claus Hansen på Nedergård – 18 år

 

1793

Karen Pedersdtr uægte drengebarn – 13 uger

Hans Jacobsens drengebarn i Fæbæk – 3 år

Karen Hansdatters uægte drengebarn – 15 uger

Peder Knudsens dødfødte pigebarn i Emmerbølle

Anne Vævers i Lejbølle – 80 år

Rasmus Markussens drengebarn af Lejbølle

Christen Basses hustru af Hougård – 40 år

Mads Abrahamsens enke – 86 år

Nicolai Christensen Harboes pigebarn af Lejbølle – 7 uger

Clemens Olsens drengebarn af Toskeppe - 14 dage

M? Cl? – 20 år

Hendrich Hansens drengebarn af Emmerbølle – 14 uger

Niels Skrædder af Svallebølle – 70 år

Rasmus Knudsens hustru af Næstebølle – 56 år

Niels Skovgaards Enke – 77 år

Niels Gregersen af Lejbølle -77 år

Gregers Christensens drengebarn i Helletoft – 9 uger

Karen Hansdatters uægte pigebarn – 1 år

Niels Basse af Fæbæk – 80 år

Christian Madsens pigebarn af Egeløkke – 8 dage

Kirstine Lausdatters uægte pigebarn – 5 uger

Markus Johansens hustru i Bøstrup – 56 år

Niels Boulykkes enke af Bøstrup – 887 år

Christen Steensen på Egelykke – 72 år

  
1794

Rasmus Pedersen af Næstebølle – 57 år

Peder Hansens pigebarn af Svallebølle – 14 dage

Hans Pedersens stedsøn af Emmerbølle – 30 år

Præsten Sl. Hr. Peder Bildthugger – 48 år

 

Side 173a

Susanna af Lejbølle – 70 år

Jacob Christensens drengebarn af Lejbølle – 1½ år

Christen Lausens drengebarn Hans af Lejbølle – 21 år

Hans Johansens hustru af Svallebølle – 48 år

Christen Muurmesters hustru af Fæbæk – 37 år

Hans Friderich Nielsens pigebarn af Svallebølle – 4 uger

Hans Jacobsens pigebarn fra Skrættenborg – 6 uger

Jens Mortensen af Gunders S?mark – 49 år

Rasmus Skrædders pigebarn af Lejbølle – 2 år

Anna Rasmusdatter af Store Snøde – 62 år

Oberst Steensens tiener Rasmus – 21 år

Key Madsens pigebarn af Fæbæk – ¾ år

Peder Pedersens søn i Mellemskov – 17 år

Anne Cathrina Christensdatters uægte pigebarn fra Mellemskov – 2 dage

Hans Peter Vævers drengebarn i Toskeppen – 5 år

Hans Pedersens dødfødte drengebarn af Emmerbølle

Otte Ditlev Rasmussens drengebarn fra Fæbæk - ½ år

Huusholderskens barn på Nedergaard – 10 år

Sidsel Paaskes fra Helletoft – 88 år

Jørgen Knudsens drengebarn af Bøstrup – 2 år

Villads Madsen drengebarn af Lejbølle - ½ år

 

1795

Mejeristens barn på Nedergård – 1 ¼ år

Hendrich Hansens pigebarn af Emmerbølle – 3½ år

Hans Andersen af Lejbølle – 61 år

Gregers Christensens dødfødte pigebarn af Hellested

Ellen Christensdatter fra Egelykke – 19 år

Morten Rasmussens pigebarn i Svallebølle – 14 dage

Mads Rasmussen i Bøstrup – 40 år

Niels Basses enke fra Fæbæk – 80 år

Laus Hiulmand af Næstebølle – 52 år

Jørgen Willumsens hustru af Emmerbølle – 36 år

Hans Hansen i Emmerbølle – 81 år

Vernich Lausens dødfødte drengebarn af Lejbølle

Rasmus Lausen af Hougårdene – 53 år

Peder Jacobsens pigebarn af Hougårdene – 1 år

Key Madsens pigebarn af Fæbæk – døde straks

 

1796

Povel Pedersens pigebarn af Bøstrup – ¾ år

Hans Hendrichsens dødfødte barn på Longen

Povel Pedersens drengebarn Hans af Lejbølle – 12 uger

Anna Cathrina Pedersdatters drengebarn Peder Jensen af Fæbæk – 1½ år

Andreas Pedersens drengebarn af Lejbølle – 3 år

Christen Blegholm af Helletoft – 67 år

David Bildts enke af Svallebølle – 70 år

Peder Hansens pigebarn af Svallebølle – 8 uger

 

Side 174

Peder Rasmussens hustru af Lejbølle – 34 år

Hans Mortensens dødfødte drengebarn af Svallebølle

Mads Bødkers pigebarn af Lejbølle – 9 uger

Povel Jørgensen af Hougårdene – 75 år

Marcus Johansen af Bøstrup – 58 år

Peder Skoemagers stifsøn på Longen – 24 år

Jørgen Schou af Helletoft – 84 år

Laus Jeppesens drengebarn af Svallebølle – 7 uger

Frands Rasmussen af Fæbæk – 68 år

Jørgen Jensen af Slukefter – 23 år

 

1797

Rasmus Jørgensens dødfødte drengebarn af Helletoft

Johannes Hansen af Svallebølle – 70 år

Gl. Hans Jørgensens hustru af Lejbølle – 85 år

Hans Hansen af Bøstrup – 28 år

Niels Marchussen af Lejbølle – 55 år

Gregers Christensens dødfødte barn af Helletoft

Peder Rasmussens pigebarn af Lejbølle – 2½ år

Hans Hansens enke af Emmerbølle – 62 år

Jacob Christensen af Lejbølle – 64 år

Madame Mogensen af Lejbølle – 55 år

Andreas Rasmussen i Kirkestrædet – 65 år

Jacob Christensens drengebarn i Lejbølle – 2 år

Christen Blegholms enke af Helletoft – 65 år

Peder Hansens pigebarn af Svallebølle – 4 dage

Arendtz hustru i Slukefter – 62 år

Jørgen Willumsens ældste datter af Emmerbølle – 8 år

Peder Hansen fra Svallebølle – 63 år

Mads Jørgensens hustru af Lejbølle – 83 år

Peder Knudsen fra Emmerbølle – 46 år

 

1798

Hans Pedersens dødfødte pigebarn fra Emmerbølle

Begravet Søren Blegholms drengebarn – Christen fra Helletoft – 6 uger

Peder Hansens pigebarn Maren fra Emmerbølle – 14 uger

Hendrik Hansens drengebarn fra Svallebølle – Johannes – ¾ år

Hans Madsen Eriksens pigebarn fra Fæbæk – 10 uger

Hans Peyter Vævers drengebarn af Toeskeppe – Morten – 5 uger

 

Side 174a

Christen Hansens pigebarn fra Emmerbølle – ¾ år

Peder Jørgensens drengebarn af Bøstrup – Christen – 3 uger

Gl. Karen Bødkers på Longen – 81 år

Gl. Johannes Hansen fra Fæbæk – 82 år

Peder Hansen Bødkers drengebarn fra Lejbølle – 13 uger

Niels Skrædders hustru fra Fæbæk – 77 år

Jørgen Knudsens drengebarn Peder fra Bøstrup – døde straks

Laus Mathisens hustru fra Kirkestrædet – 32 år

Gl. Karen Rulles fra Skovhusene – 88 år

  
1799

Christen Hansens dødfødte pige fra Emmerbølle

Rasmus Pedersens hustru fra Hougårdene – 73 år

Mads Skrædders hustru fra Bøstrup – 50 år

Ladefogeden Laus Nielsens pigebarn fra Nedergård – 12 uger

Hans Jacobsens drengebarn fra Skrættenborg Andreas – 1½ år

Hans Mathisens drengebarn fra Lejbølle – Mathias – 1 år

Peder Pedersens hustru fra Melleskovshauge – 58 år

Anna Nielsdatter fra Emmerbølle – 56 år

Hans Mortensens hustru fra Svallebølle – 39 år.

Sognepræsten hr. Unger fra Bøstrup Præstegård – 54 år.

 

Side 175

Mette Hansdatters dødfødte pigebarn fra Bøstrup

Mette Hansdatter fra Bøstrup – 26 år

Jacob Rasmussens pigebarn fra Bøstrup – 2 år

Claus Christensens hustru fra Svallebølle – 45 år

Gregers Christensens drengebarn fra Helletoft – Christen – 1 år

Jørgen Villumsens dødfødte drengebarn fra Emmerbølle

Rasmus Hansens hustru fra Bøstrup – 64 år

Christen Hansens enke fra Emmerbølle – 73 år.