Døde 1710 - 1719


Side 63
1710

Maren S? af Tobierg – 44 år

Hans Gotfridsens barn af Bøstrup – 14 uger

Hans Gotfridsens hustru af Bøstrup – 26 år

Hans Bruns barn af Bønslet – 16 uger

Peder Rasmussens barn af Lejbølle – 7 uger

 

side 63a

Jens Rasmussens søn af Helletoft – 20 år

Jeppe Pedersens hustru af Hovgaarden – 81 år

Jens Rasmussen af Helletoft – 73 år

Povel Michelsens barn af Næstebølle – dødfødt

Hans Jørgensens datter af Jydeholm – 12 år

Maarten Christensens barn af Brønslet – 1½ år

Mads Pedersens barn af Emmerbølle – 11 år

Laus Lausens barn af Lejbølle – 22 uger

Jens Postes søn af Lejbølle – 21 år

Maarten Rasmussens barn af Gundergaard – dødfødt

 

1711

Kirsten Jensdatter af Bøstrup – 27 år

Rasmus Christensen af Bøstrup – 82 år

Maren Pedersdatter af Fæbech – 65 år

Karen Lausis barn af Lejbølle – 3 år

Hans Christensens barn af Lejbølle – 1 år

Hans Bruns barn af Brønslet – dødfødt

Rolf Andersen af Lejbølle – 80 år

Jens Jydes barn af Lejbølle – 7 uger

Niels Lausens barn af Svallebølle – 11 uger

Niels Nielsens barn af Fæbech – 9 uger

Peder Hansens barn af Svallebølle – 14 uger

Knud Nielsens barn af Brønslet - ½ år

 

side 64

Peder Rasmussens barn af Lejbølle – 14 dage

Conrat Mejers barn af Svallebølle – 2½ år

Begravet Jørgen Hansens hustru af Helletoft – 66 år

 

1712

Jørgen Fisker af Lejbølle – 44 år

Begravet Christen Nielsens barn af Svallebølle – dødfødt

Mads Jacobsens barn af Lejbølle – 1½ år

Mads S? barn af Fæbech – 4 år

Magrete Madsdatters barn af Lejbølle – 1 år og 7 uger

Oluf Rasmussens barn af Svallebølle - ½ år

Hans Pedersen af Lejbølle – 65 år

Mads Alsings søn af Fæbech – 18 år

Maren Haves af Bøstrup – 70 år

Peder Nielsen af Emmerbølle – 68 år

Capt. Radelefs barn af Egeløkke – 14 dage

Maarten Christensens barn af Brønslet – 1 år

Peder Michelsens barn af Næstebølle – 6 år

Povel Michelsens barn af Næstebølle – 8 år

 

1713

Karen Mogenses af Næstebølle – 51 år

Niels Knudsens hustru af Svallebølle – 62 år

Tomas Pedersens barn af Fæbech – dødfødt

Niels Nielsens søster Ane af Næstebølle – 34 år

Karen Erichsen af Fæbech – 72 år

Rasmus Rasmussen af Hegnet – 55 år

Mette Madsen af Lejbølle – 84 år

 

side 64a

Tomas Willumsens barn af Lejbølle – dødfødt

Hans Nielsen af Emmerbølle – 50 år

Rasmus Nielsen af Fæbech – 85 år

Jens Lausen af Lejbølle – 64 år

hans hustru (Jens Lausen) af Lejbølle – 68 år

Niels Lausen af Bøstrup – 74 år

Peiter Hansens barn af Næstebølle – 3 uger

Christen Hansens hustru af Fæbech – 74 år

Peder Hansen af Svallebølle – 62 år

Johanne Hecsen af Lejbølle – 59 år

Mads Jydes hustru af Lejbølle – 42 år

Rasmus Pedersen af Kirkestrædet – 56 år

Johan Hecsens søn af Lejbølle – 13 år

Niels Rasmussens broder af Fæbech – 50 år

Mads Jyde af Lejbølle – 49 år

Hans Hansens hustru af Bøstrup – 60 år

Niels Nielsens hustru af Fæbech – 31 år

Povel Hansen af Bøstrup – 65 år

Maren Jensen af Lejbølle – 85 år

Giertrud Lauses søn Laus af Emmerbølle – 21 år

Knud Bochers barn af Lejbølle – 14 uger

Niels Pedersens hustru af Lejbølle – 55 år

Hans Gotfridsens barn af Bøstrup – 2 år

Hans Hansens barn af Lejbølle - ½ år

Niels Møllers barn af Lejbølle – 18 uger

 

side 65

Rasmus Rasmussens hustru af Brønslet – 72 år

Peder Alsings hustru af Lejbølle – 54 år

Niels Madsen af Lejbølle – 75 år

 

1714

Christen Hansens barn af Fæbech – 12 dage

Rasmus Lausens hustru af Lejbølle – 44 år

Christofer Nielsens hustru af Emmerbølle Skov – 50 år

Rasmus Pallesen af Tobierg – 80 år

Oluf Rasmussens barn af Svallebølle – 3 uger

Hans Mikkelsens barn af Fæbech – dødfødt

Maren Nielses af Svallebølle – 47 år

Knud Bøkers barn af Lejbølle – dødfødt

Oluf Rasmussens barn af Svallebølle – 18 uger

Peder Alsing af Lejbølle – 87 år

Niels Nielsens barn af Lejbølle – 4 uger

Jørgen Nielsens hustru af Bøstrup – 68 år

Catrine Peders af Lejbølle – 81 år

 

  
1715

Niels Haves barn af Bøstrup - ½ år

Niels Pedersens barn af Lejbølle – dødfødt

Christen Hansens barn af Fæbech – 3 uger

Johanne Rasmusdatter af Fæbech – 27 år

Rasmus Andersens barn af Jydeholm - ½ år

Hans Smeds hustru af Lejbølle – 68 år

Christen Knudsens barn af Skovhusene – 3 uger

Lisebet Madsdatter af Lejbølle – 46 år

Jørgen Hansens barn af Lejbølle – 4 år

Hans Brun af Bøstrup – 57 år

Rasmus Jensens datter af Emmerbølle – 23 år.

 

  
side 65a

Niels Nielsen af Lejbølle – 43 år

Sternsens barn

Hans Mikelsens barn af Fæbech – dødfødt

Anders Hansen af Helletoft – 54 år

Rasmus Jensens barn af Helletoft – 6 uger

 

1716

Christen Hansens barn af Fæbech – 4 dage

Christen Hansens barn af Fæbech – 9 dage

Christen Nielsens søn af Svallebølle – 14 år

Knud Christensen af Emmerbølle – 72 år

Maren Hansdatter af Bøstrup – 63 år

Niels Pedersens hustru af Bøstrup – 61 år

Jørgen Smed af Lejbølle – 72 år

Otte Kaases liig

Niels Pedersen af Bøstrup – 72 år

Niels Pedersens barn af Lejbølle – dødfødt

Helvi Rasmussens barn af Lejbølle – 5 dage

 

1717

Tomas Pedersens barn af Fæbech – 6 dage

Christen Hansen af Emmerbølle – 44 år

Hans Jørgensens barn af Helletoft – dødfødt

Niels Deines hustru – 76 år

Christen Rasmussens Spinders barn af Næstebølle – 10 uger

Peder Madtzens barn af Nedergaard – 14 dage

Claus Madtzens barn af Fæbech – 3 dage

Christen Nielsen af Svallebølle – 55 år

 

side 66

Malene Jenses af Helletoft – 63 år

Søren Sørensen af Lejbølle – 50 år

Jens Post af Lejbølle – 60 år

Rasmus Erichsens barn af Lejbølle – 1 dag

Hans Hansen af Bøstrup – 76 år

 

1718

Sl. Christen Nielsens barn Christen af Svallebølle – 5 uger

Rasmus Erichsens stifdatter Bodill af Lejbølle – 10 år

Madtz Pedersens barn Anne af Emmerbølle – 9 uger

Rasmus Møllers hustru Maren af Lejbølle – 70 år

Maarten Hansen af Brønslet – 82 år

Hans Dithlefsbarn Mette Elisebett – 18 uger

Jeppe Peders barn Kiavindt? af Hovgaarden – 14 dage

Knud Bøkers barn Jacob af Lejbølle – 1½ år

Conrat Mejers datter Catrine Maria af Lejbølle – 19 år

Deinens stifdatters datter Ane Elisabett af Deinegaarden – 25 år

Povel Michelsens barn Mette af Næstebølle – 10 år

Niels Pedersens dødfødte barn af Lejbølle

Povel Michelsens barn Anders Christofer af Næstebølle – 3 år

Rasmus Rasmussens søn Rasmus af Næstebølle – 4 år

Maarten Christensens barn Peder af Brønslet – 1½ år

Madtz S? barn af Fæbech – 1 nat gammel

Jørgen Hansens hustru Inger af Lejbølle – 39 år og hans barn 1 dag gl.

Hans Skyttes barn Mette af Næstebølle – 1½ år

En fattig gl. Pige Maren Jørgensdatter af Fæbech – 60 år

Hans Dithlefs hustru Else af Hegnet – 20 år

Hans Michelsens dødfødte barn af Fæbech

Anders Jensen af Helletoft – 33 år

 

side 66a

Oluf Smeds barn Lisebet af Kirkestrædet – ½ år

Hans Lauridtzens barn Peder af Emmerbølle – 2 år

Hans Lauridtsens barn af Emmerbølle - ½ år

Johanne Lauridtzdatters barn af Emmerbølle – 28 uger

Peder Madtzen Hollænders søstersøn Madtz af Nedergaard – 16 år

Kirsten Laaliks søn Niels af Lejbølle – 15 år

 

1719

Lauridtz Christofersens datter Maren af Fæbech – 36½ år

Rasmus Erichsens barn Madtz af Lejbølle – 13 dage

Maren Maartens af Bakkegaard – 65 år

Oberst Kaases barn Frederik Jochum af Nedergaard – 1½ år

Rasmus Andersens barn af Jydeholm - ½ år

Niels Deins barn Karen af Deinegaarden – 36 uger

Peder Jacobsens barn Johanne af Lejbølle – 10 uger